Radionica za članove HUP-a u suradnji sa ZUZNR-om i HUM-om