Mirenje (medijacija) je postupak u kojem stranke u konfliktu ili sporu u sigurnom ozračju uz pomoć treće nepristrane osobe izmiritelja, imaju priliku riješiti spor na vlastiti način. Izmiritelji strankama pomažu uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, iznijeti slobodno svoju stranu priče, omogućiti im da se međusobno slušaju, čuju i razumiju. Kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih stajališta o predmetu spora, stranke su u prilici svoje razlike približiti i postići rješenje spora te sklopiti nagodbu od zajedničkog interesa. Izmiritelji pomažu strankama u iznalaženju rješenja i sklapanju nagodbe. Zato se mirenje još naziva potpomognutim pregovaranjem.
Izmiritelji su osobe koje uz ljudske kvalitete imaju i dodatna znanja i vještine te tehnike komunikacije, pregovaranja, mirenja i upravljanja konfliktima. Oni svoje djelovanje temelje na povjerenju kojeg kod stranaka grade od prvog kontakta s njima.
Mirenje u najvećem broju slučajeva završava sklapanjem nagodbe.