Kako postati izmiritelj?

Osnovna obuka za izmiritelje

Izmiritelj ili izmiriteljica postaje osoba koja je uspješno završila osnovnu obuku za izmiritelje u trajanju od najmanje 40 sati.

Registar izmiritelja

Na temelju odredbe čl. 9. st. 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (“Narodne novine” broj 59/11; dalje: Pravilnik), svaka izmiriteljica ili izmiritelj mogu se dobrovoljno registrirati u Registru izmiritelja koji se vodi kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

U pisanom zahtjevu za registraciju, potrebno je iskazati volju za upisom u registar, označiti svoje ime, prezime i adresu te OIB. Svakako je preporučljivo da se označe i kontakt podaci, posebno broj telefona, mobitela i e-mail adresa, koje želite učiniti dostupnim. Kontakt podaci omogućuju službenicima ministarstva na najlakši način stupiti u vezu sa svakom izmiriteljicom ili izmiriteljem za slučaj potrebe za dopunom zahtjeva ili iz drugih razloga.

Pored navedenog, u zahtjevu se pored kontakt podataka, preporučuje označiti i sve druge vaše osobne podatke koje želite da budu dostupni javnosti preko web stranice ministarstva (npr. datum i mjesto rođenja, životopis, izmiriteljske edukacije, izmiriteljsko skustvo, članstvo u udrugama i organizacijama, i dr.).

I konačno uz zahtjev potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice,
– certifikat u izvorniku ili u ovjerovljenoj preslici,
– podatak o osobnom identifikacijskom broju,
– 55,00 kn upravnih pristojbi (20,00 kn za zahtjev i 35,00 kn za rješenje o upisu)

O upisu u Registar donosi se rješenje.

Dodatna obuka za izmiritelje

Registrirani izmiritelj dužan je svake dvije godine, računajući od datuma upisa u Registar, dostaviti certifikat (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) akreditirane institucije za mirenje o provedenoj dodatnoj obuci za izmiritelje u trajanju od 20 sati u skladu s Pravilnikom (čl. 7. st. 1. Pravilnika).

Zahtjev-za-upis-u-registar-izmiritelja-spranca