• Ivan Antić, dipl. iur., pravnik, Hrvatska pošta, Zagreb
 • Jelena Beg Čajkovski, dipl. iur., odvjetnica, Rijeka
 • Karolina Benasić, zastupnik u osiguranju za Allianz osiguranje, Zagreb
 • dr. sc. Vanja Bilić, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 • Ilija Boić, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Marijana Božić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Vlatka Cvok, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Dalibor Čajkovski, dipl. iur., odvjetnik, Rijeka
 • Tamara Dolgoš-Kos, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • mr. sc. Predrag Dukić , dip. ing. Matkoenerg d.o.o., Zagreb
 • Sanja Ferković, mag. iur., odvjetnica, Pula
 • Vlasta Feuš, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Suzana Fugaj, mag. iur., HUM, Vrbovec
 • Ivana Gabrić, mag. iur., Končar-energetika i usluge d.o.o., Zagreb
 • dr. sc. Nikola Gamilec, Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb
 • Ana Gradišek, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Antun Grgić, dipl. iur., Nova Gradiška
 • Jadranka Gržin, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Tanja Hučera, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Danijela Jažić, mag. iur., Zaprešić
 • Marija Jurić, dipl. iur., upravni savjetnik za pravne poslove, Ured državne uprave, Pula
 • Vesna Jurički, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • mr. sc. Josipa Jurinić, dipl. prav., u mirovini, Zagreb
 • Ivana Kolić, dipl. iur., odvjetnica, Dubrovnik
 • Josip Konjevod, odvjetnik, Zagreb
 • Mirta Korač, farmaceutski tehničar, Plaški
 • Cvetan Kovač, stručni suradnik za korporativnu sigurnost, HP – Hrvatska pošta, Čakovec
 • Ante Leskur, spec. psihijatar, Dom zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb
 • mr. sc. Danica Lisičar, transakcijska analitičarka u medijaciji, Zagreb
 • Sonja Majetić Pavlinić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Sanja Majić, farmaceutski tehničar, Split
 • Stipanka Mandac, mag. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Mate Manola, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Aida Marijan, dipl. iur., Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb
 • Tin Oraić, mag. iur.,odvjetnik, Zagreb
 • Tiziana Paris, mag. iur., odvjetnica, Pula
 • Petar Petrić, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Dušanka Pribičević Gelb, dipl. politolog, Zagreb
 • Kristina Raguž Mandurić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Karmen Ratković , prof. hist.art. i phil., Zagreb
 • Lejla Ritoša Horvat, dipl. iur., odvjetnica, Novigrad
 • Maja Salopek, dipl. iur., odvjetnica, Ogulin
 • dr. sc. Srđan Šimac, sudac, Visoki trgovački sud RH, Zagreb
 • Štefan Štefanek, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Sanja Tafra, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • Nataša Tatarić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Zdravko Tukša, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • mr. sc. Marija Dubravka (Maja) Uzelac, nevladina organizacija „Mali korak“, Zagreb
 • Jana Volenec Pećina, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Mladen Vukmir, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Mirjana Zrnčić, dipl. iur., Hrvatski Telekom d.d., Zagreb
 • Suzana Zubović, dipl. iur., odvjetnica, Dubrovnik

 

Lista izmiritelja HUM-a sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – izmiritelja koji se permanentno usavršavaju i koji udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a).

Lista je ažurirana s danom 10. srpnja 2018. i trenutno ima 52  izmiritelja/ica.