Što je mirenje/medijacija?

 Kratka definicija:

 Mirenje (medijacija) je pregovaranje uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka.

Istraživanja potvrđuju da najmanje pedeset posto pregovora završava s neuspjehom. Zato mirenje nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima. Mirenje je napredna verzija pregovora – tzv. potpomognuto pregovaranje. Stranke nakon neuspjelih koje se često vode na pogrešan ili neefikasan, posredan i pretežno pisan način, pomisle da se više ništa ne da učiniti i da im kao jedina mogućnost preostaje međusobna pravna bitka, pravni postupak, bilo sudski – parnica bilo arbitražni – arbitraža. Najčešće je to pogrešno uvjerenje. To je tek pravi trenutak za mirenje/medijaciju i izmiritelja /medijatora!

 

izravni pregovori

 Mirenje/medijacija je najbolje vrijeme u životu jednog spora!

 

 mirenje/medijacija – potpomognuti pregovori

 Zašto pregovorima dodavati mirenje?

Mirenje neuspjelim pregovorima dodaje:

 • prisutnost treće osobe od povjerenja
 • strukturu i vodstvo u pregovorima
 • ljudskost i dostojanstvo
 • fer, jednak i pravičan postupak
 • sigurno ozračje za komunikaciju i za teške razgovore
 • atmosferu međusobnog uvažavanja
 • razumljivi (poslovni) jezik
 • raspravu o interesima umjesto o pravnim pozicijama
 • usmjerenost na sadašnjost i budućnost, umjesto na prošlost
 • fokusiranje na zajednički problem umjesto na osobe u sporu
 • vrača strankama i vlasništvo i kontrolu nad sporom
 • konačnost!

Zašto pregovorima  dodavati izmiritelja?

Kako izmiritelj može pomoći strankama u sporu?

 • prirodnim autoritetom
 • izgradnjom povjerenja
 • održava stranke za „stolom” i obnavlja prekinutu komunikaciju
 • humanizira i personalizira poremećeni odnos
 • osnažuje svijest stranaka o sposobnosti suočavanja s problemom i o sposobnosti njegovog rješavanja
 • unosi novu objektivnu perspektivu u subjektivna stajališta stranaka
 • pomože strankama „gledati izvan kutije” i usmjeriti se na poslovna rješenja
 • pojašnjava nejasno
 • upravlja pregovorima i utvrđuje prioritete
 • pomaže strankama suprotstavljanje zamijeniti suradnjom
 • educira stranke o tome kako komunicirati i pregovarati
 • unosi mir, nadu i optimizam među stranke i ohrabruje ih
 • pomaže generirati opcije usmjerene na rješenje
 • pomaže otkloniti zastoje u pregovorima
 • strpljiv je i uporan
 • izmiritelj posljednji odustaje od spora!

Izmiritelj pomaže strankama u rušiti jednu po jednu, sve prepreke koje postoje u sporu (konfliktu) između njih, s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja i trajnog okončanja spora.

Duža definicija mirenja:

Mirenje/medijacija je postupak u kojem stranke u konfliktu ili sporu u sigurnom ozračju uz pomoć treće nepristrane osobe izmiritelja, imaju priliku riješiti spor na vlastiti način.

Izmiritelji strankama pomažu uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, iznijeti slobodno svoju stranu priče, omogućiti im da se međusobno slušaju, čuju i razumiju. Kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih stajališta o predmetu spora, stranke su u prilici svoje razlike približiti i postići rješenje spora te sklopiti nagodbu od zajedničkog interesa. Izmiritelji pomažu strankama u iznalaženju rješenja i sklapanju nagodbe. Zato se mirenje još naziva potpomognutim pregovaranjem.

Izmiritelji su osobe koje uz ljudske kvalitete imaju i dodatna znanja i vještine te tehnike komunikacije, pregovaranja, mirenja i upravljanja konfliktima. Oni svoje djelovanje temelje na povjerenju kojeg kod stranaka grade od prvog kontakta s njima.

Mirenje u najvećem broju slučajeva završava sklapanjem nagodbe.

 Koje su prednosti mirenja?

 • mirenje je dobrovoljan i jednostavan postupak
 • mirenje je povjerljiv postupak (uklonjen je rizik od neželjenih otkrića iz odnosa između stranaka: poslovna tajna, zaštita osobne i poslovne reputacije i dr.),
 • u mirenju su stranke gospodari vlastitog spora
 • u mirenju stranke iznose svoju stranu priče, ono što je njima važno
 • u mirenju ono što je pravno relevantno nije presudno
 • u mirenju vlada ozračje međusobnog uvažavanja i poštovanja
 • u mirenju stranke slušaju, čuju i razumiju jedna drugu
 • u mirenju stranke slobodno i aktivno sudjeluju
 • stranke imaju kontrolu nad tijekom postupka i mogu ga okončati u svakom trenutku
 • stranke suglasno biraju osobu izmiritelja i mogu je u svako doba zamijeniti
 • stranke u potpunosti kontroliraju sadržaj nagodbe – o njihovom sporu ne odlučuje nitko osim njih
 • postignutom nagodbom nitko se ne proglašava pobjednikom, odnosno gubitnikom
 • u mirenju se neproduktivno suprotstavljanje zamjenjuje produktivnom suradnjom
 • u mirenju su emocije stranaka dobrodošle
 • u mirenju stranke obnavljaju komunikaciju i odnos te ga zadržavaju u budućnosti
 • mirenje poništava uzroke i posljedice sporenja
 • u mirenju se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo
 • u mirenju se postiže obostrano zadovoljstvo zajedničkim rješenjem
 • za rješenje spora u mirenju potrebno je mnogo manje vremena (najčešće se okončava na prvom sastanku ili najviše na nekoliko njih)
 • troškovi mirenja su u pravilu jednokratni, znatno niži i podijeljeni
 • mirenje omogućuje mnoge kreativne mogućnosti za rješenje spora (sudska odluka pruža samo jednu uobičajenu soluciju)
 • u mirenju je isključena nesigurnost u pogledu prava i činjenica
 • u mirenju je isključen rizik nepovoljne sudske odluke
 • nagodba od zajedničkog interesa ne daje strankama povoda za njeno osporavanje
 • nagodbu u mirenju stranke dobrovoljno i u dogovorenom roku izvršavaju
 • nagodba sklopljena u postupku mirenja opskrbljena klauzulom je ovršna isprave.

Svi navedeni razlozi svojom brojnošću i snagom argumentacije, jasno ukazuju na značajne prednosti mirenja kao načina rješavanja sporova.

Mali test prikladnosti mirenja/medijacije za vas:

Ako još uvijek niste sigurni zašto biste izabrali postupak mirenja za rješavanje vašeg spora, pokušajte pronaći odgovor na barem neka od niže navedenih pitanja

• Vaš sudski postupak traje već godinama ili se ne odvija onako kako ste se nadali i zato ga ne želite više nastavljati
• Nemate mogućnosti ili ne želite pokrenuti vlastiti sudski spor
• Želite razriješiti konflikt na način koji odgovara objema strankama
• Želite obnoviti privremeno poremećeni odnos s protivnom strankom
• Želite vlastito rješenje spora u čijem kreiranju možete aktivno sudjelovati
• Želite postupak u kojem i vi i protivna stranka imate potpunu kontrolu
• Ne želite ili ne želite više da netko odlučuje o vašem sporu umjesto vas
• Želite konačno ispričati svoju stranu priče
• Želite da vas konačno netko sluša i čuje o stvarima koje su vama važne
• Želite utvrditi istinu i pravdu jednaku za obje strane
• Želite odnos prema vama pun poštovanja i razumijevanja
• Želite isključiti svaku neizvjesnost koja vas izjeda u sudskom parničnom postupku
• Ne želite se više baviti s prošlošću, već sa sadašnjošću i budućnošću, vašom i protivne stranke
• Želite li mirno nastaviti sa svojim životom bez stresa koji prati vaš spor
• Želite se ispričati ili oprostiti
• Želite preuzeti kontrolu i nad svojim sporom i nad svojim životom

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja potvrdan, postupak mirenja je najpogodniji način za rješenje vašeg spora.

 Ako ste se već odlučili za mirenje ili još niste sigurni, obratite nam se i rado ćemo se detaljnije upoznati s vašim problemom, a vas rado detaljnije upoznati s postupkom mirenja i svim dati vam sve druge informacije i podatke koje vas zanimaju. Pogledajte o vrstama usluga koje pružamo strankama na sljedećem linku.

Pokušajte riješiti i vi svoj spor u Centru za pregovaranje i mirenje Hrvatske udruge za mirenje. Pravo je vrijeme je da to učinite na HUManiji, jednostavniji, ekonomičniji, efikasniji i brži način. U mirenju je zajamčena privatnost i u njemu ste vi i suprotna stranka najvažniji – u centru svih događanja!

U mirenju stranke uz pomoć svojih punomoćnika i izmiritelja dolaze do zajedničkog i vlastitog rješenja spora i time ujedno do vlastite pravde – kreiranjem vlastitih pravila koji vrijede samo za vas, mimo vama nepoznatih i kompliciranih procedura.

I ne brinite, svim strankama koje eventualno ne sklope nagodbu u postupku mirenja (što je prava rijetkost), uvijek ostaje na raspolaganju sudski parnični ili arbitražni postupak kao alternativno rješenje.