Izvješće o analizi Evaluacije prezentacije teme: Mirenje kao kultura komuniciranja u rješavanju sukoba