POZIV STUDENTIMA/CAMA na predavanje “Vaša buduća pravnička karijera”