ANALIZA MIŠLJENJA PROVEDENIH POSTUPAKA MIRENJA PRED CENTROM ZA MIRENJE HUM-A