Održano predavanje “Mirenje u kaznenim postupcima”

Dana 9. travnja 2018. u prostorijama  HUM-a, u Teslinoj 1/I., u Zagrebu, održano je predavanje na temu “Mirenje u kaznenim postupcima”.  Voditeljica predavanja Kornelija Ivanušić, sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici,  informirala je prisutne o postupku mirenja u kaznenim postupcima koji su pokrenuti privatnom tužbom, kao i o mogućnosti primjene mirenja u drugim kaznenim postupcima – u postupcima suda za mladež i u postupcima prije podizanja optužnice.

Sutkinja Ivanušić prisutnima je objasnila pojedine članke ZKP – a iz 2003. i 2008., a tiču se mirenja u kaznenom postupku. Prema ZKP-u iz 2003.  za kaznena djela iz nadležnosti suca pojedinca za koja se progoni po privatnoj tužbi, sudac pojedinac može pozvati samo privatnog tužitelja i okrivljenika na ročište bez prethodnog razjašnjenja stvari ako smatra da bi to bilo dobro za brži završetak postupka. Nadalje sutkinja Ivanušić je razjasnila ako ne dođe do izmirenja stranaka i povlačenja privatne tužbe ili odbacivanja iste, sudac pojedinac može odmah otvoriti raspravu. Sudac može uputiti stranke na mirenje pred mirovnim vijećima, ako ona postoje na području suda, a obje stranke imaju prebivalište na tom području.

Sutkinja je također navela na koji način mirenje može biti uspješno kroz praktični primjer slučaja kaznenog djela klevete u kojem su stranke rješenjem upućene u mirenje, koje je rezultiralo sklopljenom sudskom nagodbom.

 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Plugin

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb