Radna skupina za mirenje Europske komisije za učinkovitost pravde

Radna skupina za mirenje (GT-MED) Europske komisije za učinkovitost pravde (CEPEJ) koja se sastoji od 6 članova do sada je provela studiju o utjecaju preporuka Odbora ministara koji su se ticali obiteljske medijacije, mirenja u kaznenim postupcima, alternative parnici između upravnih vlasti i privatnih stranaka te mirenja u građanskim postupcima. GT-MED je izradio smjernice u [...]

Poziv na obilježavanje 15 godina HUMovanja

Hrvatska udruga za mirenje (HUM) osnovana je u Zagrebu, 19. rujna 2003. Entuzijazmom i vjerom u mirenje ne samo kao izvansudskim načinom rješavanja sporova i sukoba već i načinom života, udruga je od samih svojih početaka utemeljena na dijalogu, uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana. Godine iza nas obilježene su lijepim događajima, uspješnim [...]