Rješavanje potrošačkih sporova

Rješavanje potrošačkih sporova mirenjem pred Centrom za mirenje HUM-a

Centar za mirenje, pregovanje i rješavanje sukoba HUM-a (dalje: Centar) određeno je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (dalje: ARPS) u smislu Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (dalje: ZARPS) Odlukom o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za ARPS od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 11. svibnja 2017., kojom je odabranim tijelima dodijeljeno 70.000,00 kuna za provođenje postupaka.

Odluka

 

MIRENJE

Mirenje (medijacija) kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je dobrovoljan i povjerljiv postupak u kojem izmiritelj kao treća, neutralna osoba pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Više o mirenju možete saznati pod rubrikom Najčešća pitanja o mirenju OVDJE.

Osobe koje provode postupak u Centru izmiritelji su koji zadovoljavaju propisane uvjete sukladno Statutu HUM-a i posebnim propisima za upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa RH, a nalaze se na Listi izmiritelja HUM-a.

Kompetencije, neutralnost i nepristranost izmiritelja propisani su i Etičkim kodeksom izmiritelja HUM-a, kojeg možete pročitati OVDJE.

 

PRAVILA POSTUPKA

Mirenje se provodi sukladno Pravilniku o mirenju Centra OVDJE.

Postupak se može voditi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prosječno trajanje postupka jest 1 mjesec.

Rješenje nije obvezujuće naravi, no sporazumom stranaka u nagodbu se može uvrstiti klauzula ovršnosti, koja ima snagu ovršne isprave.

Tijek postupka možete saznati kroz HODOGRAM mirenja.

 

MIRENJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Centar je nadležan za sporove koje pokreću potrošači s trgovcima sa sjedištem u Hrvatskoj u sektorima kako slijedi:

– potrošačka roba

– obrazovanje

– električna energija

– financijske usluge

– usluge potrošačke usluge

– usluge za slobodno vrijeme

– poštanske usluge i elektroničke komunikacije

– prijevozne usluge

– ostalo (roba i usluge)

 

Provedba mirenja omogućena je u pisanom obliku, usmeno, ne zahtijeva se fizička prisutnost (mogućnost korištenja skype-a)

Prijedlog za pokretanje postupka Centar može odbaciti sukladno članku 9. ZARPS-a iz sljedećih razloga:

  • Potrošač nije pokušao prvo stupiti u kontakt s trgovcem kako bi riješio pitanje izravno s njim
  • Spor je neosnovan ili zlonamjeran
  • Pritužbu razmatra ili ju je prethodno razmatralo drugo tijelo za rješavanje sporova ili sud
  • Potrošač nije podnio pritužbu tijelu za rješavanje sporova u propisanom roku
  • Rješavanje spora ozbiljno će utjecati na funkcioniranje tijela za rješavanje sporova

Mirenje s trgovcem sa sjedištem u RH možete pokrenuti:

– elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca OVDJE

– dostavom prijedloga mailom

– osobno na navedenoj adresi

Postupak ARPS protiv trgovca sa sjedištem u drugoj državi čalnici EU možete pokrenuti putem popisa notificiranih tijela za ARPS svih država članica EU na linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Podaci:

Hrvatska udruga za mirenje

Centar za mirenje, pregovaranje i rješavanje sukoba

Teslina 1/I. kat

10000 Zagreb

Tel: 01/4811-283

e-mail: info@mirenje.hr

Poster, brošuru i letak pogledajte u nastavku.

Download (PDF, 2.01MB)

Download (PDF, 2.51MB)

Download (PDF, 3.33MB)

Projekt je u 2017. bio sufinanciran od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava Državnog proračuna RH.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb