O mirenju na konferenciji Ministarstva pravosuđa RH