Srijedom u pravu – Mirenje – nova prilika za pravnu profesiju