Izvještaj o praksi studentica UCONN Sveučilišta u HUM-u