Obrazovanje: Uvođenje tehnika izbjegavanja i rješavanja sukoba