Dodatna obuka za medijatore – rujan 2020.

DODATNA OBUKA ZA MEDIJATORE/ICE 25., 26. i 27. rujna 2020.   Obuka je namijenjena medijatorima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati. U dodatnoj obuci imat ćete priliku osvježiti znanja, tehnike i vještine s kojima ste se susreli u osnovnoj obuci i također napraviti korak dalje ka stjecanju novih [...]

Dodatna obuka za izmiritelje

DODATNA OBUKA ZA IZMIRITELJE 12., 13. i 14. travnja 2019. u prostorijama Hrvatske udruge za mirenje Nikole Tesle 1/I, Zagreb Obuka je namijenjena izmiriteljima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za izmiritelje u trajanju od najmanje 40 sati. U dodatnoj obuci imat ćete priliku osvježiti znanja, tehnike i vještine s kojima ste se susreli u osnovnoj [...]