HUM o mirenju na međunarodnoj konferenciji “Pravni izazovi modernog svijeta”