Prijedlog jedne stranke za mirenje

Predlažem pokretanje postupka mirenja pred Centrom za mirenje HUM-a, radi pokušaja rješenja spora sklapanjem nagodbe.

Predlažemo Centru za mirenje HUM-a obavijestiti protustranku o ovom prijedlogu i od nje zatražiti suglasnost za pokretanje postupka mirenja (prihvat ovog prijedloga).

I stranka (Predlagatelj)

Ime i prezime

Tvrtka

Prebivalište/sjedište

Mobitel

Vaš Email

Punomoćenik I stranke - predlagatelja:

II stranka

Ime i prezime

Tvrtka

Prebivalište/sjedište

Mobitel

Vaš Email

Punomoćenik II stranke:

Vrsta spora - radi

Vrijednost spora

Upiši niz znakova!

captcha

 

 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb