Članovi/ce HUM-a

Redovni/e članovi/ce

 1. Ruđer Anić
 2. Ivan Antić
 3. Mladenka Babić-Braović
 4. Sanja Barić
 5. Maja Batur
 6. Karolina Benasić
 7. Jadranko Berlengi
 8. Vanja Bilić
 9. Slaven Boljun
 10. Marijana Božić
 11. Sanja Božić
 12. Samanta Bubičić
 13. Vlado Crkvenac
 14. Maja Crljenica Štimac
 15. Vlatka Cvok
 16. Mirjana Čusek-Slunjski
 17. Biljana Delić
 18. Janko Deželić
 19. Marija Dill Bračić
 20. Tamara Dolgoš Kos
 21. Tamara Drljanovčan
 22. Predrag Dukić
 23. Vlasta Feuš
 24. Suzana Fugaj
 25. Ivana Gabrić
 26. Kristina Gogić
 27. Ana Gradišek
 28. Antun Grgić
 29. Marina Gruban Jelečević
 30. Ines Gruica Devčić
 31. Jadranka Gržin
 32. Amira Hadžić
 33. Tanja Hučera
 34. Kornelija Ivanušić
 35. Danijela Jažić
 36. Ksenija Jovičić
 37. Marija Jurić
 38. Josipa Jurinić
 39. Vesna Jurički
 40. Ana-Marija Kajić
 41. Indira Kartal
 42. Jadranka Klekar
 43. Iva Klindić
 44. Narcisa Knežević
 45. Josip Konjevod
 46. Ivana Kolić
 47. Mirta Korač
 48. Renata Košir Skračić
 49. Ivan Kovačec
 50. Vesna Kovačević Fras
 51. Anita Kutlić
 52. Vesna Lendić Kasalo
 53. Ante Leskur
 54. Danica Lisičar
 55. Marica Lujanović
 56. Dora Ljevar
 57. Vesnica Mađarić
 58. Sonja Majetić Pavlinić
 59. Sanja Majić
 60. Stipanka Mandac
 61. Antonija Maras
 62. Aida Marijan
 63. Ivana Matas
 64. Zlatko Mateša
 65. Ivan Matić
 66. Tia Milinković
 67. Šime Miliša
 68. Marinela Mostić
 69. Tin Oraić
 70. Ivana Panić Šušteršić
 71. Mirna Pavletić Župić
 72. Iva Perin Tomičić
 73. Tanja Petković Gregurek
 74. Petar Petrić
 75. Matea Pilipović
 76. Dinko Pribanić
 77. Dušanka Pribičević Gelb
 78. Zrinka Prlić
 79. Kristina Raguž Mandurić
 80. Karmen Ratković
 81. Ana Roce
 82. Dragica Rukavina
 83. Dalibor Ružić
 84. Maja Salopek
 85. Nina Sliepčević
 86. Zdravka Soldo
 87. Tibor Stojev
 88. Zlatko Stracenski
 89. Zinajda Stuhne
 90. Mila Sušilović
 91. Ana Šeničnjak
 92. Srđan Šimac
 93. Stella Šimunović
 94. Štefan Štefanek
 95. Tomislav Šunjić
 96. Hrvoje Švaljek
 97. Bojana Tadić
 98. Sanja Tafra
 99. Nataša Tatarić
 100. Ana Lucia Tomić
 101. Jelena Trbus
 102. Zdravko Tukša
 103. Marina Turković
 104. Ana Tuškan
 105. Branimir Tuškan
 106. Željko Uhlir
 107. Marija Dubravka (Maja) Uzelac
 108. Margareta Vivoda
 109. Marijana Vlaić
 110. Jana Volenec Pećina
 111. Mladen Vukmir
 112. Ana Vuković
 113. Anita Zrinjan
 114. Suzana Zubović
 115. Ljerka Živković
 116. Marko Žunić

Ažurirano dana 15. prosinca 2017.

Podupirući članovi

 1. Karla Alfier
 2. Nevena Andres
 3. Mirjana Andres-Rogović
 4. Lidija Andrijašević-Pešić
 5. Diana Antičić
 6. Jadranka Antić
 7. Maja Antolković
 8. Gorana Aralica-Martinović
 9. Miriam Arambašić
 10. Suzana Audić Vuletić
 11. Barbara Avalon
 12. Josip Babeli
 13. Martina Badurina Kruljac
 14. Katarina Babić
 15. Ardena Bajlo
 16. Božana Baković
 17. Karolina Balen
 18. Đorđe Balić
 19. Marija Balić
 20. Dajana Bančić Kašljević
 21. Branko Banda
 22. Ana Bandalo
 23. Goranka Barać Ručević
 24. Nevenka Baran
 25. Marcel Barilar
 26. Mara Batur
 27. Anita Beban
 28. Mladen Bele
 29. Vedrana Belin
 30. Iva Beljan
 31. Ana Bender
 32. Jadranka Berković
 33. Vinko Berković
 34. Melita Bestvina
 35. Maja Bilić
 36. Vesna Bjelusov
 37. Anita Blagojević
 38. Krešimir Blajher
 39. Zoran Blažević
 40. Nada Boban
 41. Anica Bobetić
 42. Vladimir Bodulić
 43. Blaženka Bogdan
 44. Vitomir Boić
 45. Đurđica Bolanča
 46. Lucija Boljat Brujić
 47. Radmila Bonifačić
 48. Monika Boras
 49. Goran Borjanić
 50. Ana Maria Boromisa
 51. Vesna Bosiljevac
 52. Ivana Bošković (stud)
 53. Dalia Bošnjak
 54. Alemka Božić
 55. Goran Bradarić
 56. Gabriela Brdsko
 57. Andrea Bregovac
 58. Maja Breitenfeld
 59. Andrea Brkić
 60. Ivana Brkić
 61. Maja Brlek
 62. Ivanka Brletić
 63. Anny Brusić
 64. Zvonimir Brzić
 65. Nikolina Budić
 66. Danija Budimir
 67. Ivana Budimir
 68. Sandra Buić
 69. Andreja Bunić
 70. Danko Butorovac
 71. Gordana Carević
 72. Toni Carić
 73. Snježana Cerjan
 74. Snježana Cifrek
 75. Marija Cindrić Bojmić
 76. Vlatka Cikač
 77. Silva Cikoš
 78. Marijan Cingula
 79. Davorin Cmrečki
 80. Beatrix Crnogorac
 81. Dušan Cvitanović
 82. Milica Čengić
 83. Nevia Čičin-Šain
 84. Lucija Čolak
 85. Čolak Petra
 86. Dea Čosić
 87. Tatjana Čosić
 88. Boris Čupić
 89. Ljubica Ćubela
 90. Matijana Ćulap
 91. Tamara Dadić Barić
 92. Irena Dikanović Terzić
 93. Davor Domijan
 94. Dario Domitrović
 95. Ines Domitrović
 96. Željko Domitrović
 97. Tatjana Drakulić
 98. Mirta Dremil Štefančić
 99. Dubravka Drinovac
 100. Vedran Drljača
 101. Dajana Dujmović
 102. Marina Dujmović Vuković
 103. Petra Dujmović
 104. Iva Dvornik
 105. Ana Đaković
 106. Josip Đelagić
 107. Tea Đurinek Vragotuk
 108. Darinka Đurović
 109. Božidar Feldman
 110. Andreja Fileš Ružić
 111. Forenzika Prima d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje
 112. Ksenija Flack-Makitan
 113. Marijan Fosin
 114. Milena Frankić
 115. Marijana Franz
 116. Ivan Fras
 117. Vladimir Fuček
 118. Aleksandra Gabrilo
 119. Ivana Gaćeša
 120. Antonija Gajda
 121. Alemka Gajski
 122. Mirjana Galešić
 123. Dolores Galić
 124. Nikola Gamilec
 125. Azra Garankić
 126. Jasna Gašparović
 127. Vesna Horvat Gašparuš
 128. Ivan Gazić
 129. Vlatka Glad Zakšek
 130. Zvjezdana Glavan
 131. Branka Genzić-Horvat
 132. Kristina Gogić
 133. Slavica Gojević
 134. Marija Gojević Zrinić
 135. Domagoj Golubić
 136. Marko Golubić
 137. Nikolina Golubić
 138. Viktor Gotovac
 139. Andrea Grahovac
 140. Davor Grbić
 141. Irena Gregurić
 142. Ksenija Grejić
 143. Jasminka Grgurević Matić
 144. Sanja Grgas
 145. Ivan Grgesina
 146. Nives Grgurić
 147. Ivica Gričar
 148. Zdravko Gross
 149. Bruno Grošić
 150. Vlatka Grotić- Samaržija
 151. Gordana Grubeša
 152. Zoran Grubišić Čabo
 153. Nataša Grundman-Slavić
 154. Iskra Gudan
 155. Dragana Hadžiosmanović
 156. Serđo Harambušić
 157. Tea Hasić
 158. Ivana Ena Hemar
 159. Marin Hlupić
 160. Antonija Hojnik
 161. Goranka Kosir Holjevac
 162. Kristijan Horvat
 163. Sunčica Horvat Peris
 164. Jasminka Horvatić
 165. Marija Horvat- Vojnović
 166. Antun Horvat
 167. HP Hrvatska Pošta
 168. Miroslav Hreljac
 169. Božidar Hudeček
 170. Huđe Helena
 171. Antun Huis
 172. Danijel Hukić
 173. Draženka Ilak
 174. Željka Ivanac
 175. Antonia Ivandić
 176. Snježana Ivanković
 177. Ranka Ivanović
 178. Kornelija Ivanušić
 179. Ivana Ivezić
 180. Vlasta Jagarčec Gajda
 181. Ksenija Jakovčević
 182. Dražen Jakovina
 183. Iva Jančevski
 184. Marija Jančijev
 185. Dunja Janeš
 186. Eli Jaška
 187. Liljana Jedvaj-Peterlin
 188. Mladen Jelačić
 189. Ana Jelavić
 190. Ankica Ježek
 191. Vinka Ježina
 192. Tina Jokić
 193. Maja Josipović
 194. Joso Jovanović
 195. Damir Jukica
 196. Boris Jukić
 197. Nada Jukić
 198. Mia Junuzović
 199. Vesna Juretić
 200. Marija Jurić
 201. Mato Jurić
 202. AnaMarija Jurina
 203. Petra Jurina
 204. Dijana Juriša
 205. Mirsad Kararić
 206. Iva Šipek Karin
 207. Lidija Karlović
 208. Eleonora Katić
 209. Dora Marija Katulić
 210. Ljerka Katušić-Horvatić
 211. Sara Kaurin
 212. Sonja Kersten
 213. Marko Keser
 214. Dijana Kesonja
 215. Božica Kezele
 216. Brankica Kljaić
 217. Zdravka Kokorić Kezele
 218. Smiljan Kezele Kokorić
 219. Marina Kišur
 220. Sanda Klasić
 221. Deana Knežević
 222. Matea Knežević
 223. Ivana Kokić Ajazaj
 224. Zrinka Kolak
 225. Jadranka Kolerević
 226. Suzana Kolesar
 227. Ivana Kolić
 228. Vanja Kolovrat Bjelinski
 229. Igor Komorski
 230. Dora Komparić
 231. Končar MK d.d.
 232. Željka Kontent
 233. Andrea Konjević
 234. Vedran Koporčić
 235. Nina Kopun
 236. Suzana Korva
 237. Tihana Kos
 238. Milka Kosanović
 239. Maja Kosor
 240. Višnja Kotarski
 241. Lovro Kovač
 242. Suzana Kovač
 243. Ines Kovačević
 244. Matija Kovačević
 245. Jerka Kovačić Garac
 246. Marina Kralj Miliša
 247. Damir Kramarić
 248. Asenka Kramer
 249. Vesna Kresek
 250. Srećko Krivić
 251. Ksenija Krklec
 252. Branka Krnjaić
 253. Ivan Krokar
 254. Aleksandra Krolo
 255. Dragica Krpan
 256. Morana Krpan
 257. Gordan Krpanec
 258. Davor Kršić
 259. Vedran Kruljac
 260. Andrea Kučkovečki
 261. Željka Kuhar
 262. Lucija Kuharić
 263. Dinko Kulaš
 264. Ana Kunej Urch
 265. Miljenko Kurobasa
 266. Dubravka Kuveždić
 267. David Kužnini
 268. Silvija Lažeta
 269. Mirela Lekić
 270. Damir Lemaić
 271. Jasna Lenuzzi
 272. Božena Lišić
 273. Marica Lović
 274. Vera Lovrinić-Jugovac
 275. Sanja Lozančić
 276. Hrvoje Lui
 277. Jasminka Lukač
 278. Damir Ljubanović
 279. Vlasta Ljubešić
 280. Marie Magovac
 281. Ines Majnarić
 282. Zdenko Majzec
 283. Vjeran Malenica
 284. Nikolina Mandić
 285. Olja Marasović Podlipec
 286. Pavle Marčetić
 287. Meri Marić
 288. Renata Marić-Ivanović
 289. Katarina Marić-Milković
 290. Ivo Marin
 291. Marinović Jelena
 292. Ratko Marinović
 293. Ivo Markotić
 294. Nikša Marković
 295. Siniša Marković
 296. Kristina Martić
 297. Nevenka Marunica
 298. Renata Marušić
 299. Mirna Maržić
 300. Neven Matas
 301. Sandra Matek
 302. Ivan Matešić
 303. Katarina Matić
 304. Martin Matić
 305. Berislav Matković
 306. Sanja Matovina-Lulić
 307. Nives Mazur Kumrić
 308. Ana Mažuranić
 309. Ines Medić
 310. Ana- Marija Međurečan
 311. Lana Mihelić
 312. Lana Mihinjač
 313. Marko Mijat
 314. Ksenija Miketić
 315. Mario Mikinac
 316. Olgica Mikinac
 317. Gordana Mikulić
 318. Anamarija Milanović
 319. Bibica Milat
 320. Dario Milić
 321. Mladen Milć
 322. Svebor Milković
 323. Ivana Miloš
 324. Dragana Milunić
 325. Nikolina Mišković
 326. Boško Mišlov
 327. Vlatka Mišeljenović Dasović
 328. Maja Mitrović
 329. Vinka Mitrović
 330. Marijan Mitrović
 331. Nikolina Mlinarić
 332. Štefica Mrazek
 333. Andrija Mrljak
 334. Emilio Mrvica
 335. Gordana Mustač
 336. Zrinka Mustafa
 337. Adna Mustedanagić
 338. Vesna Narančić
 339. Julijana Nikolić
 340. Tea Nikolić
 341. Zvonko Nogolica
 342. Damir Novački
 343. Sara Novak
 344. Nikola Opatić
 345. Tin Oraić
 346. Maja Orešković
 347. Nataša Orešković Križnjak
 348. Ena Oršić
 349. Jadranka Pajur
 350. Mirjana Palada Kmetović
 351. Teuta Palčić
 352. Jadranka Pamić
 353. Ivana Pandža
 354. Gordana Pandžić
 355. Denise Pangos
 356. Mirko Parun
 357. Vesna Paškvan
 358. Sanda Pašuld
 359. Hrvoje Pauković
 360. Jasenka Pavišić Čačić
 361. Ivana Pavletić
 362. Nataša Pećarević
 363. Relja Pećina
 364. Vladimir Penezić
 365. Tanja Peraković
 366. Marin Perinić
 367. Jasenka Perković
 368. Ljiljana Perković Juračić
 369. Alan Perl
 370. Ivančica Pešut
 371. Božica Petak Vujec
 372. Tanja Petković Gregurek
 373. Diana Petričević
 374. Adriana Petrović Pilar
 375. Ernest Petry
 376. Sladoljub Pezerović
 377. Srđana Piasevoli
 378. Ljubica Pilić
 379. Željka Pilipović
 380. Ana Pirija-Benaković
 381. Mia Pisk
 382. Tea Pišković
 383. Marica Plejić
 384. Mark Poje Juraj
 385. Damir Pokupec
 386. Sunčica Polovina Jurca
 387. Ana Poljak
 388. Srečko Posavec
 389. Vesna Posavec
 390. Stjepan Poslek
 391. Ivanka Pozojević
 392. Jelena Praštalo
 393. Igor Prebeg
 394. Danijel Pribanić
 395. Ivana Princip
 396. Ivana Prnić
 397. Tanja Prodanović
 398. Iva Prša
 399. Marija Pujo Tadić
 400. Ivan Puljiz
 401. Branimir Puškarić
 402. Sanja Putrić
 403. Đorđe Radovanović
 404. Jelena Radej
 405. Martina Radošević
 406. Dragana Raić
 407. Edith Rakić
 408. Olga Ramljak
 409. Zdravka Ramljak
 410. Zlatomir Ranković
 411. Dragutin Ranogajec
 412. Gorana Ražnatović
 413. Anamarija Režek
 414. Mirta Ricov
 415. Goran Rihtarić
 416. Blaženka Rogina
 417. Ines Rudelić
 418. Kristina Saganić
 419. Damir Sajko
 420. Blanka Sajter
 421. Domagoj Sakač
 422. Ivana Salečić
 423. Petra Samoborec
 424. Edin Sarajlić
 425. Mihael Sečen
 426. Nada Sedlar Bjelić
 427. Ankica Sekušak
 428. Milan Sekušak
 429. Matilda Sendi-Delaš
 430. Marija Serdar
 431. Niko Serdar
 432. Vanja Severec
 433. Ljiljana Sinanović
 434. Mirna Skelin
 435. Marija Skokandić
 436. Iva Slavica
 437. Krešimir Sliepčević
 438. Mladen Sliepčević
 439. Andreja Slišković
 440. Mirjana Slovenec
 441. Kristina Solgat
 442. Dubravka Smolčić
 443. Neda Smotalić
 444. Maja Soldo
 445. Marija Sraka
 446. Jelena Stankus-Tkalec
 447. Kristina Pavelka Starčević
 448. Marina Starčić
 449. Mila Sušilović
 450. Zvonimira Stiperski
 451. Romana Stipetić Zarić
 452. Milena Stojovska
 453. Vanda Stracenski
 454. Sonja Strmecki-Tos
 455. Daniela Sukalić
 456. Mirza Šabić
 457. Matea Šagarjelo
 458. Silvana Šalov
 459. Suzana Šantak Barac
 460. Andrejana Šantek
 461. Dubravka Šćrbec
 462. Ivana Šepetavec
 463. Maja Šilić
 464. Karlo Šimac
 465. Elena Šimatić
 466. Tomislav Šimić
 467. Nives Šimunović
 468. Marijo Škrinjar
 469. Oliver Škrobot
 470. Dalija Šmit
 471. Morena Šoštarić
 472. Dinko Šperanda
 473. Renata Šrekais
 474. Gordana Štanfel
 475. Sanja Šternberg
 476. Siniša Štimac
 477. Ivančića Štritof
 478. Tomislav Šunjić
 479. Lidija Šušić
 480. Petar Tadić
 481. Ana Tekić
 482. Marina Terček Drašković
 483. Thea Terlecky
 484. Darka Todorić
 485. Ljubomir Tonković
 486. Marko Topić
 487. Gabriela Topić Kordej
 488. Antonia Torma
 489. Ivan Trobentar
 490. Petar Trogrlić
 491. Davor Ukalović
 492. Marko Uljević
 493. Meri Uvodić
 494. Ružica Validžić
 495. Tamara Vejnović Rovis
 496. Marina Veljak
 497. Ivica Veselić
 498. Milorad Veselinović
 499. Vedran Vidmar
 500. Jasenka Vikšić
 501. Marin Vipauc
 502. Saša Vladić
 503. Manuela Vnuk
 504. Vesna Vojvodić Valčić
 505. Ida Vrančić
 506. Mario Vrček
 507. Danica Vučinić
 508. Renata Vugrinčić
 509. Anđelko Vujeva
 510. Marija Vujeva
 511. Marcela Vujić
 512. Mario Vukelić
 513. Dejan Vukomanović
 514. Maja Vukota
 515. Hugo Wedemeyer
 516. Sanja Zagrajski
 517. Tihomir Zebec
 518. Ninoslava Zeković
 519. Ivana Zidanić
 520. Marija Žaja
 521. Jasminka Žegarac
 522. Janja Žic
 523. Josipa Živčić
 524. Sonja Živković
 525. Ksenija Žlof
 526. Ana Žunić
 527. Tea Žunić

Pravne osobe

1. Forum za slobodu odgoja

2. Hrvatski ured za osiguranje

3. Odvjetnica Kristina Starčević Pavelka

 

Podupirući:

1. Forenzika prima d.o.o.

2. Gross d.o.o.

3. Hrvatska udruga kreditnih unija

4. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

5. Udruga studenata prava ELSA

6. Studentska udruga E-student

Počasni članovi

1. prof. MIRJANA KRIZMANIĆ

img_1223img_1215

Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Mirjani Krizmanić uručena je plaketa o počanstvom članstvu u HUM-u, 5.12.2011., nakon što je u Klubu izmiritelja HUM-a, 5. prosinca 2011., održala predavanje u prepunoj dvorani u Teslinoj 1, pod nazivom “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost.”

2. NICHOLAS GOULD

img_1455

London, Velika Britanija

Nicholas Gould održao je predavanje za Klub izmiritelja HUM-a 5. ožujka 2012. pod nazivom “Mediation of Construction Disputes”. Tom prilikom uručena mu je plaketa počasnog člana HUM-a.Poziv-za-Klub-izmiritelja-Nicholas-Gould-5.03.12

Nicholas Gould CV

 

3. JEREMY LACK

jeremylack

Ženeva, Švicarska

G. Jeremy Lack održao je 2. travnja 2012. vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom “Neurobiologija konflikta i pregovora” za Klub izmiritelja HUM-a. Ujedno je taj dan postao i počasni član HUM-a

4. JAMES E. McGUIRE

[caption id="attachment_4032" align="aligncenter" width="250"]James McGuire, JAMS mediator and arbitrator James McGuire, JAMS mediator and arbitrator[/caption]

James E. McQuire gostovao je u HUM-u prvi puta 4. lipnja 2012., kada je održao predavanje pod nazivom “Risks Analysis in Dispute Resolution”.

James E. McQuire, JAMS, Boston, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Davidom H. Burtom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Ovo je drugo gostovanje Jamesa E. McQuirea u svojstvu predavača u Klubu izmiritelja HUM-a. Prvi put je gostovao 4. lipnja 2012., kada je ujedno proglašen počasnim članom HUM-a.

5. DAVID H. BURT

DAVID H BURT

Wilmington, Delaware
David H. Burt, DuPont, Deleware, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Jamesom E. McQuireom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Poziv Invitation1

6. prof.dr.sc. DAVOR BABIĆ

davor_babic2

Prof. dr. sc. Davor Babić, naš dugogodišnji suradnik, posebno u edukaciji o mirenju, te pored ostalog općenito stručnjak za ADR, sa značajnim iskustvom u mirenju i još i većim u arbitraži, održao je predavanje u Hrvatskoj udruzi za mirenje pod nazivom “Mirenje i arbitražni postupak” svoje viđenje mirenja i arbitraže, a posebno njihovim dovođenjem u međusobni odnos i svojevrsnu sinergiju tijekom postupka rješavanja jednog te istog spora, koji može započeti bilo kao mirenje bilo kao arbitraža. Riječ je o trendu novijeg datuma („arb-med“ ili „med-arb“) koji teži ka primjeni najboljih praksi mirenja i arbitraže unutar jednog postupka koji se načelno naziva arbitražnim. Prof. dr. sc. Davor Babić, govorio je i  o domaćim i inozemnim iskustvima u ovom pogledu i uopće o promišljanjima kako iz arbitražnog i medijacijskog svijeta izvući ono ponajbolje u korist svih sudionika sporenja.

 

7. SPENCER HILLIARD

Spenser-Hilliard-190x285

Spencer Hilliard, London, Velika Britanija, održao je predavanje pod nazivom:

Marketing Mediation

Kada proizvođač ne uspijeva prodati proizvod za koji se zna da je izvrstan, pita se: “Zašto je tome tako?” Razuman zaključak upućuje na činjenicu da se taj proizvod propagira i prodaje na pogrešan način. Jednako pitanje i odgovor mogu se postaviti i dati i u odnosu na medijaciju.

Tijekom ovog predavanja bit će riječi o medijaciji kao “proizvodu” koji se prodaje javnosti. Analizirat će se neki od razloga zbog kojih se medijacija ne prodaje uspješnije. Također će se preporučiti neki od načina na koji promocija medijacije može biti poboljšana te će se općenito govoriti o tome kako reklamirati medijacijske usluge.

8. IAN DANIELS

Ian Daniels, partner Ashford Solicitors, održao je predavanje pod nazivom:

“Evaluative Mediation – a step too far or not far enough?”

(Evaluacijska medijacija, korak previše ili premalo?)

O prednostima i nedostacima evaluacijske medijacije i njenoj usporedbi s tradicionalnom facilitacijskom medijacijom. Koji su to okidači koji vode prema sklapanju nagodbe i kako na najbolji način zadovoljiti potrebe stranaka u sporu? Kako medijacijski postupak prilagoditi vrsti i vrijednosti spora?

9. MICHAEL LIND

mike-lind

 

Michael Lind , chairman at Law Strategy, Law, partner at Legal Video Network, managing Director at Monkton Elm Garden Centre and owner at Mike Lind Consultancy održao je predavanje pod nazivom “Mandatory Mediation- does it aid or hinder the growth of mediation” (Obvezna medijacija- pomaže li ili otežava razvoj medijacije?). Objasnio je postojanje više vrsta obvezne medijacije i ugovornih načina obvezivanja na medijaciju i analizirao iskustva s medijacijom u Italiji i Velikoj Britaniji.

10. JOHN A. KOEPPEL, ambassador FSRI

 KOEPELL KOEPPEL

John A. Koeppel, ambassador of Foundation for sustainable Rule of Law intiatives – FSRI is a trial lawyer, mediator and arbitrator with a client base ranging from major corporations to individuals represented pro bono. For the last 20 years, he has worked as a mediator and arbitrator in state and federal court. He has traveled to India with FSRI to assess and evaluate ongoing mediation programs in three state High court systems. He has also worked with a children’s rights organization in Cambodia and with a civil rights NGO in India.

11. VICTOR SCHACHTER, predsjednik FSRI

 SCHACHTER SCHACHTER1

President of Foundation of sustainable Rule of Law intiatives – FSRI, is a litigation partner at Fenwick & West and has served extensively as a mediator or participated in mediations and arbitrations over his forty year career. Mr. Schachter has led or participated in rule of law initiatives promoting alternative dispute resolution and judicial case management in Brazil, Turkey, Malaysia and India. In cooperation with the high courts of India, he served as a Project Director for legal reform programs in New Delhi and Bangalore, and served in Kochi as well. In 2008, Mr. Schachter was recognized as a California Lawyer Attorney of the Year for his global legal reform work. Mr. Schachter is the founder and president of FSRI.

12. PAUL RANDOLPH

paul-randolf-s1

Gospodin Paul Randolph postao je počasni član HUM-a 3. listopada 2011. Plaketu o počasnom članstvu uručio mu je predsjednik HUM-a mr.sc. Srđan Šimac na početku predavanja koje je održao za Klub izmiritelja HUM-a.

13. ARTHUR TROSSEN

TROSSEN ARTHUR

Arthur Trossen (iz Alterkirchena u Njemačkoj) je medijator i međunarodni ADR ekspert. Nakon završenog studija psihologije i prava radio je kao državni tužitelj i potom kao sudac, sve do 1998. Pored višestruke edukacije o medijaciji i rješavanju sporova nastavio je s istraživanjem korištenja medijacijskih vještina u sudskom postupku, koji pristup je u Njemačkoj postao poznat kao „Altenkirchener Modell“. Nešto kasnije osnovao organizaciju pod nazivom Integrierte mediation e.V., kao neprofitnu udrugu oslobođenu od poreza (www.in-mediation.eu). Ova organizacija nudi uslugu medijacije, bavi se izdavaštvom i edukacijom.

14. ALAN UZELAC

UZELAC

Prof. dr. sc. Alan Uzelac postao počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja, 15.10.2015., na Svjetski dan rješavanja sukoba („World Conflict Resolution Day“). Prof. dr. sc. Uzelac već od stvaranja naše Udruge pomaže u različitim događanjima, promociji i promidžbi mirenja u RH te u inozemstvu.

15. GERT NILSSON

Gert Nillson, odvjetnik i izmiritelj iz Stockholma, Švedska postao je počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja 20. listopada 2017.  nakon što je održao predavanje na temu How to manage cross – border and cross – cultural disputes. 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA