Članovi/ce HUM-a

Redovni/e članovi/ce

 1. Ruđer Anić
 2. Ivan Antić
 3. Mladenka Babić-Braović
 4. Sanja Barić
 5. Maja Batur
 6. Karolina Benasić
 7. Jadranko Berlengi
 8. Vanja Bilić
 9. Slaven Boljun
 10. Marijana Božić
 11. Sanja Božić
 12. Samanta Bubičić
 13. Vlado Crkvenac
 14. Vlatka Cvok
 15. Mirjana Čusek-Slunjski
 16. Biljana Delić
 17. Janko Deželić
 18. Marija Dill Bračić
 19. Tamara Dolgoš Kos
 20. Predrag Dukić
 21. Vlasta Feuš
 22. Suzana Fugaj
 23. Ivana Gabrić
 24. Kristina Gogić
 25. Ana Gradišek
 26. Antun Grgić
 27. Marina Gruban Jelečević
 28. Ines Gruica Devčić
 29. Jadranka Gržin
 30. Amira Hadžić
 31. Tanja Hučera
 32. Kornelija Ivanušić
 33. Danijela Jažić
 34. Ksenija Jovičić
 35. Josipa Jurinić
 36. Vesna Jurički
 37. Ana-Marija Kajić
 38. Indira Kartal
 39. Jadranka Klekar
 40. Iva Klindić
 41. Narcisa Knežević
 42. Josip Konjevod
 43. Ivana Kolić
 44. Mirta Korač
 45. Renata Košir Skračić
 46. Ivan Kovačec
 47. Vesna Kovačević Fras
 48. Anita Kutlić
 49. Vesna Lendić Kasalo
 50. Ante Leskur
 51. Danica Lisičar
 52. Marica Lujanović
 53. Vesnica Mađarić
 54. Sonja Majetić Pavlinić
 55. Sanja Majić
 56. Stipanka Mandac
 57. Antonija Maras
 58. Aida Marijan
 59. Ivana Matas
 60. Ivan Matić
 61. Tia Milinković
 62. Šime Miliša
 63. Marinela Mostić
 64. Ivana Panić Šušteršić
 65. Mirna Pavletić Župić
 66. Iva Perin Tomičić
 67. Tanja Petković Gregurek
 68. Petar Petrić
 69. Dinko Pribanić
 70. Dušanka Pribičević Gelb
 71. Zrinka Prlić
 72. Kristina Raguž Mandurić
 73. Karmen Ratković
 74. Ana Roce
 75. Dragica Rukavina
 76. Dalibor Ružić
 77. Maja Salopek
 78. Nina Sliepčević
 79. Zdravka Soldo
 80. Tibor Stojev
 81. Zlatko Stracenski
 82. Ana Šeničnjak
 83. Srđan Šimac
 84. Stella Šimunović
 85. Štefan Štefanek
 86. Tomislav Šunjić
 87. Mila Šušilović
 88. Bojana Tadić
 89. Sanja Tafra
 90. Nataša Tatarić
 91. Ana Lucia Tomić
 92. Jelena Trbus
 93. Zdravko Tukša
 94. Ana Tuškan
 95. Branimir Tuškan
 96. Željko Uhlir
 97. Marija Dubravka (Maja) Uzelac
 98. Margareta Vivoda
 99. Marijana Vlaić
 100. Jana Volenec Pećina
 101. Mladen Vukmir
 102. Anita Zrinjan
 103. Suzana Zubović
 104. Ljerka Živković

Ažurirano dana 18. listopada 2017.

Podupirući članovi

 1. Karla Alfier
 2. Nevena Andres
 3. Mirjana Andres-Rogović
 4. Lidija Andrijašević-Pešić
 5. Diana Antičić
 6. Jadranka Antić
 7. Maja Antolković
 8. Gorana Aralica-Martinović
 9. Miriam Arambašić
 10. Suzana Audić Vuletić
 11. Barbara Avalon
 12. Josip Babeli
 13. Martina Badurina Kruljac
 14. Katarina Babić
 15. Ardena Bajlo
 16. Božana Baković
 17. Karolina Balen
 18. Đorđe Balić
 19. Marija Balić
 20. Dajana Bančić Kašljević
 21. Branko Banda
 22. Ana Bandalo
 23. Goranka Barać Ručević
 24. Nevenka Baran
 25. Marcel Barilar
 26. Mara Batur
 27. Anita Beban
 28. Mladen Bele
 29. Vedrana Belin
 30. Iva Beljan
 31. Ana Bender
 32. Jadranka Berković
 33. Vinko Berković
 34. Melita Bestvina
 35. Maja Bilić
 36. Vesna Bjelusov
 37. Anita Blagojević
 38. Krešimir Blajher
 39. Zoran Blažević
 40. Nada Boban
 41. Anica Bobetić
 42. Vladimir Bodulić
 43. Blaženka Bogdan
 44. Vitomir Boić
 45. Đurđica Bolanča
 46. Lucija Boljat Brujić
 47. Radmila Bonifačić
 48. Monika Boras
 49. Goran Borjanić
 50. Ana Maria Boromisa
 51. Vesna Bosiljevac
 52. Ivana Bošković (stud)
 53. Dalia Bošnjak
 54. Alemka Božić
 55. Goran Bradarić
 56. Gabriela Brdsko
 57. Andrea Bregovac
 58. Andrea Brkić
 59. Ivana Brkić
 60. Maja Brlek
 61. Ivanka Brletić
 62. Anny Brusić
 63. Zvonimir Brzić
 64. Nikolina Budić
 65. Danija Budimir
 66. Ivana Budimir
 67. Sandra Buić
 68. Andreja Bunić
 69. Danko Butorovac
 70. Gordana Carević
 71. Toni Carić
 72. Snježana Cerjan
 73. Snježana Cifrek
 74. Marija Cindrić Bojmić
 75. Vlatka Cikač
 76. Silva Cikoš
 77. Marijan Cingula
 78. Davorin Cmrečki
 79. Maja Crljenica Štimac
 80. Beatrix Crnogorac
 81. Dušan Cvitanović
 82. Milica Čengić
 83. Nevia Čičin-Šain
 84. Lucija Čolak
 85. Čolak Petra
 86. Dea Čosić
 87. Tatjana Čosić
 88. Boris Čupić
 89. Ljubica Ćubela
 90. Matijana Ćulap
 91. Tamara Dadić Barić
 92. Irena Dikanović Terzić
 93. Davor Domijan
 94. Dario Domitrović
 95. Ines Domitrović
 96. Željko Domitrović
 97. Tatjana Drakulić
 98. Mirta Dremil Štefančić
 99. Dubravka Drinovac
 100. Vedran Drljača
 101. Dajana Dujmović
 102. Marina Dujmović Vuković
 103. Petra Dujmović
 104. Iva Dvornik
 105. Ana Đaković
 106. Josip Đelagić
 107. Tea Đurinek Vragotuk
 108. Darinka Đurović
 109. Božidar Feldman
 110. Andreja Fileš Ružić
 111. Forenzika Prima d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje
 112. Ksenija Flack-Makitan
 113. Marijan Fosin
 114. Milena Frankić
 115. Marijana Franz
 116. Ivan Fras
 117. Vladimir Fuček
 118. Aleksandra Gabrilo
 119. Ivana Gaćeša
 120. Antonija Gajda
 121. Alemka Gajski
 122. Mirjana Galešić
 123. Dolores Galić
 124. Azra Garankić
 125. Jasna Gašparović
 126. Vesna Horvat Gašparuš
 127. Ivan Gazić
 128. Vlatka Glad Zakšek
 129. Zvjezdana Glavan
 130. Branka Genzić-Horvat
 131. Kristina Gogić
 132. Slavica Gojević
 133. Marija Gojević Zrinić
 134. Domagoj Golubić
 135. Marko Golubić
 136. Nikolina Golubić
 137. Viktor Gotovac
 138. Andrea Grahovac
 139. Davor Grbić
 140. Irena Gregurić
 141. Ksenija Grejić
 142. Jasminka Grgurević Matić
 143. Sanja Grgas
 144. Ivan Grgesina
 145. Nives Grgurić
 146. Ivica Gričar
 147. Zdravko Gross
 148. Bruno Grošić
 149. Vlatka Grotić- Samaržija
 150. Gordana Grubeša
 151. Zoran Grubišić Čabo
 152. Nataša Grundman-Slavić
 153. Iskra Gudan
 154. Dragana Hadžiosmanović
 155. Serđo Harambušić
 156. Tea Hasić
 157. Ivana Ena Hemar
 158. Marin Hlupić
 159. Antonija Hojnik
 160. Goranka Kosir Holjevac
 161. Kristijan Horvat
 162. Sunčica Horvat Peris
 163. Jasminka Horvatić
 164. Marija Horvat- Vojnović
 165. Antun Horvat
 166. HP Hrvatska Pošta
 167. Miroslav Hreljac
 168. Božidar Hudeček
 169. Huđe Helena
 170. Antun Huis
 171. Danijel Hukić
 172. Draženka Ilak
 173. Željka Ivanac
 174. Antonia Ivandić
 175. Snježana Ivanković
 176. Ranka Ivanović
 177. Kornelija Ivanušić
 178. Ivana Ivezić
 179. Vlasta Jagarčec Gajda
 180. Ksenija Jakovčević
 181. Dražen Jakovina
 182. Iva Jančevski
 183. Marija Jančijev
 184. Dunja Janeš
 185. Eli Jaška
 186. Liljana Jedvaj-Peterlin
 187. Mladen Jelačić
 188. Ana Jelavić
 189. Ankica Ježek
 190. Vinka Ježina
 191. Tina Jokić
 192. Maja Josipović
 193. Joso Jovanović
 194. Damir Jukica
 195. Boris Jukić
 196. Nada Jukić
 197. Mia Junuzović
 198. Vesna Juretić
 199. Marija Jurić
 200. Mato Jurić
 201. AnaMarija Jurina
 202. Petra Jurina
 203. Dijana Juriša
 204. Mirsad Kararić
 205. Iva Šipek Karin
 206. Lidija Karlović
 207. Eleonora Katić
 208. Dora Marija Katulić
 209. Ljerka Katušić-Horvatić
 210. Sara Kaurin
 211. Sonja Kersten
 212. Marko Keser
 213. Dijana Kesonja
 214. Božica Kezele
 215. Brankica Kljaić
 216. Zdravka Kokorić Kezele
 217. Smiljan Kezele Kokorić
 218. Marina Kišur
 219. Sanda Klasić
 220. Deana Knežević
 221. Matea Knežević
 222. Ivana Kokić Ajazaj
 223. Zrinka Kolak
 224. Jadranka Kolerević
 225. Suzana Kolesar
 226. Ivana Kolić
 227. Vanja Kolovrat Bjelinski
 228. Igor Komorski
 229. Dora Komparić
 230. Končar MK d.d.
 231. Željka Kontent
 232. Andrea Konjević
 233. Vedran Koporčić
 234. Nina Kopun
 235. Suzana Korva
 236. Tihana Kos
 237. Milka Kosanović
 238. Maja Kosor
 239. Višnja Kotarski
 240. Lovro Kovač
 241. Suzana Kovač
 242. Ines Kovačević
 243. Matija Kovačević
 244. Jerka Kovačić Garac
 245. Marina Kralj Miliša
 246. Damir Kramarić
 247. Asenka Kramer
 248. Vesna Kresek
 249. Srećko Krivić
 250. Ksenija Krklec
 251. Branka Krnjaić
 252. Ivan Krokar
 253. Aleksandra Krolo
 254. Dragica Krpan
 255. Morana Krpan
 256. Gordan Krpanec
 257. Davor Kršić
 258. Vedran Kruljac
 259. Andrea Kučkovečki
 260. Željka Kuhar
 261. Lucija Kuharić
 262. Dinko Kulaš
 263. Ana Kunej Urch
 264. Miljenko Kurobasa
 265. Dubravka Kuveždić
 266. David Kužnini
 267. Silvija Lažeta
 268. Mirela Lekić
 269. Damir Lemaić
 270. Jasna Lenuzzi
 271. Božena Lišić
 272. Marica Lović
 273. Vera Lovrinić-Jugovac
 274. Sanja Lozančić
 275. Hrvoje Lui
 276. Jasminka Lukač
 277. Damir Ljubanović
 278. Vlasta Ljubešić
 279. Marie Magovac
 280. Ines Majnarić
 281. Zdenko Majzec
 282. Vjeran Malenica
 283. Nikolina Mandić
 284. Olja Marasović Podlipec
 285. Pavle Marčetić
 286. Meri Marić
 287. Renata Marić-Ivanović
 288. Katarina Marić-Milković
 289. Ivo Marin
 290. Marinović Jelena
 291. Ratko Marinović
 292. Ivo Markotić
 293. Nikša Marković
 294. Siniša Marković
 295. Kristina Martić
 296. Nevenka Marunica
 297. Renata Marušić
 298. Mirna Maržić
 299. Neven Matas
 300. Sandra Matek
 301. Ivan Matešić
 302. Katarina Matić
 303. Martin Matić
 304. Berislav Matković
 305. Sanja Matovina-Lulić
 306. Nives Mazur Kumrić
 307. Ana Mažuranić
 308. Ines Medić
 309. Ana- Marija Međurečan
 310. Lana Mihelić
 311. Lana Mihinjač
 312. Marko Mijat
 313. Ksenija Miketić
 314. Mario Mikinac
 315. Olgica Mikinac
 316. Gordana Mikulić
 317. Anamarija Milanović
 318. Bibica Milat
 319. Dario Milić
 320. Mladen Milć
 321. Svebor Milković
 322. Ivana Miloš
 323. Dragana Milunić
 324. Nikolina Mišković
 325. Boško Mišlov
 326. Vlatka Mišeljenović Dasović
 327. Maja Mitrović
 328. Vinka Mitrović
 329. Marijan Mitrović
 330. Nikolina Mlinarić
 331. Štefica Mrazek
 332. Andrija Mrljak
 333. Emilio Mrvica
 334. Gordana Mustač
 335. Zrinka Mustafa
 336. Adna Mustedanagić
 337. Vesna Narančić
 338. Julijana Nikolić
 339. Tea Nikolić
 340. Zvonko Nogolica
 341. Damir Novački
 342. Sara Novak
 343. Nikola Opatić
 344. Tin Oraić
 345. Maja Orešković
 346. Nataša Orešković Križnjak
 347. Ena Oršić
 348. Jadranka Pajur
 349. Mirjana Palada Kmetović
 350. Teuta Palčić
 351. Jadranka Pamić
 352. Ivana Pandža
 353. Gordana Pandžić
 354. Denise Pangos
 355. Mirko Parun
 356. Vesna Paškvan
 357. Sanda Pašuld
 358. Hrvoje Pauković
 359. Jasenka Pavišić Čačić
 360. Ivana Pavletić
 361. Nataša Pećarević
 362. Relja Pećina
 363. Vladimir Penezić
 364. Tanja Peraković
 365. Marin Perinić
 366. Jasenka Perković
 367. Ljiljana Perković Juračić
 368. Alan Perl
 369. Ivančica Pešut
 370. Božica Petak Vujec
 371. Tanja Petković Gregurek
 372. Diana Petričević
 373. Adriana Petrović Pilar
 374. Ernest Petry
 375. Sladoljub Pezerović
 376. Srđana Piasevoli
 377. Ljubica Pilić
 378. Željka Pilipović
 379. Ana Pirija-Benaković
 380. Mia Pisk
 381. Tea Pišković
 382. Marica Plejić
 383. Mark Poje Juraj
 384. Damir Pokupec
 385. Sunčica Polovina Jurca
 386. Ana Poljak
 387. Srečko Posavec
 388. Vesna Posavec
 389. Stjepan Poslek
 390. Ivanka Pozojević
 391. Jelena Praštalo
 392. Igor Prebeg
 393. Danijel Pribanić
 394. Ivana Princip
 395. Ivana Prnić
 396. Tanja Prodanović
 397. Iva Prša
 398. Marija Pujo Tadić
 399. Ivan Puljiz
 400. Branimir Puškarić
 401. Sanja Putrić
 402. Đorđe Radovanović
 403. Jelena Radej
 404. Martina Radošević
 405. Dragana Raić
 406. Edith Rakić
 407. Olga Ramljak
 408. Zdravka Ramljak
 409. Zlatomir Ranković
 410. Dragutin Ranogajec
 411. Gorana Ražnatović
 412. Anamarija Režek
 413. Mirta Ricov
 414. Goran Rihtarić
 415. Blaženka Rogina
 416. Ines Rudelić
 417. Kristina Saganić
 418. Damir Sajko
 419. Blanka Sajter
 420. Domagoj Sakač
 421. Ivana Salečić
 422. Petra Samoborec
 423. Edin Sarajlić
 424. Mihael Sečen
 425. Nada Sedlar Bjelić
 426. Ankica Sekušak
 427. Milan Sekušak
 428. Matilda Sendi-Delaš
 429. Marija Serdar
 430. Niko Serdar
 431. Vanja Severec
 432. Ljiljana Sinanović
 433. Mirna Skelin
 434. Marija Skokandić
 435. Iva Slavica
 436. Krešimir Sliepčević
 437. Mladen Sliepčević
 438. Andreja Slišković
 439. Mirjana Slovenec
 440. Kristina Solgat
 441. Dubravka Smolčić
 442. Neda Smotalić
 443. Maja Soldo
 444. Marija Sraka
 445. Jelena Stankus-Tkalec
 446. Kristina Pavelka Starčević
 447. Marina Starčić
 448. Mila Sušilović
 449. Zvonimira Stiperski
 450. Romana Stipetić Zarić
 451. Milena Stojovska
 452. Vanda Stracenski
 453. Sonja Strmecki-Tos
 454. Zinajda Stuhne
 455. Daniela Sukalić
 456. Mirza Šabić
 457. Matea Šagarjelo
 458. Silvana Šalov
 459. Suzana Šantak Barac
 460. Andrejana Šantek
 461. Dubravka Šćrbec
 462. Ivana Šepetavec
 463. Maja Šilić
 464. Karlo Šimac
 465. Elena Šimatić
 466. Tomislav Šimić
 467. Nives Šimunović
 468. Marijo Škrinjar
 469. Oliver Škrobot
 470. Dalija Šmit
 471. Morena Šoštarić
 472. Dinko Šperanda
 473. Renata Šrekais
 474. Gordana Štanfel
 475. Sanja Šternberg
 476. Siniša Štimac
 477. Ivančića Štritof
 478. Tomislav Šunjić
 479. Lidija Šušić
 480. Petar Tadić
 481. Ana Tekić
 482. Marina Terček Drašković
 483. Thea Terlecky
 484. Darka Todorić
 485. Ljubomir Tonković
 486. Marko Topić
 487. Gabriela Topić Kordej
 488. Antonia Torma
 489. Ivan Trobentar
 490. Petar Trogrlić
 491. Davor Ukalović
 492. Marko Uljević
 493. Meri Uvodić
 494. Ružica Validžić
 495. Tamara Vejnović Rovis
 496. Marina Veljak
 497. Ivica Veselić
 498. Milorad Veselinović
 499. Vedran Vidmar
 500. Jasenka Vikšić
 501. Marin Vipauc
 502. Saša Vladić
 503. Manuela Vnuk
 504. Vesna Vojvodić Valčić
 505. Ida Vrančić
 506. Mario Vrček
 507. Danica Vučinić
 508. Renata Vugrinčić
 509. Anđelko Vujeva
 510. Marija Vujeva
 511. Marcela Vujić
 512. Mario Vukelić
 513. Dejan Vukomanović
 514. Maja Vukota
 515. Hugo Wedemeyer
 516. Sanja Zagrajski
 517. Tihomir Zebec
 518. Ninoslava Zeković
 519. Ivana Zidanić
 520. Marija Žaja
 521. Jasminka Žegarac
 522. Janja Žic
 523. Josipa Živčić
 524. Sonja Živković
 525. Ksenija Žlof
 526. Ana Žunić
 527. Tea Žunić

Pravne osobe

1. Forum za slobodu odgoja

2. Hrvatski ured za osiguranje

 

Podupirući:

1. Forenzika prima d.o.o.

2. Gross d.o.o.

3. Hrvatska udruga kreditnih unija

4. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

5. Udruga studenata prava ELSA

6. Studentska udruga E-student

Počasni članovi

1. prof. MIRJANA KRIZMANIĆ

img_1223img_1215

Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Mirjani Krizmanić uručena je plaketa o počanstvom članstvu u HUM-u, 5.12.2011., nakon što je u Klubu izmiritelja HUM-a, 5. prosinca 2011., održala predavanje u prepunoj dvorani u Teslinoj 1, pod nazivom “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost.”

2. NICHOLAS GOULD

img_1455

London, Velika Britanija

Nicholas Gould održao je predavanje za Klub izmiritelja HUM-a 5. ožujka 2012. pod nazivom “Mediation of Construction Disputes”. Tom prilikom uručena mu je plaketa počasnog člana HUM-a.Poziv-za-Klub-izmiritelja-Nicholas-Gould-5.03.12

Nicholas Gould CV

 

3. JEREMY LACK

jeremylack

Ženeva, Švicarska

G. Jeremy Lack održao je 2. travnja 2012. vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom “Neurobiologija konflikta i pregovora” za Klub izmiritelja HUM-a. Ujedno je taj dan postao i počasni član HUM-a

4. JAMES E. McGUIRE

[caption id="attachment_4032" align="aligncenter" width="250"]James McGuire, JAMS mediator and arbitrator James McGuire, JAMS mediator and arbitrator[/caption]

James E. McQuire gostovao je u HUM-u prvi puta 4. lipnja 2012., kada je održao predavanje pod nazivom “Risks Analysis in Dispute Resolution”.

James E. McQuire, JAMS, Boston, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Davidom H. Burtom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Ovo je drugo gostovanje Jamesa E. McQuirea u svojstvu predavača u Klubu izmiritelja HUM-a. Prvi put je gostovao 4. lipnja 2012., kada je ujedno proglašen počasnim članom HUM-a.

5. DAVID H. BURT

DAVID H BURT

Wilmington, Delaware
David H. Burt, DuPont, Deleware, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Jamesom E. McQuireom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Poziv Invitation1

6. prof.dr.sc. DAVOR BABIĆ

davor_babic2

Prof. dr. sc. Davor Babić, naš dugogodišnji suradnik, posebno u edukaciji o mirenju, te pored ostalog općenito stručnjak za ADR, sa značajnim iskustvom u mirenju i još i većim u arbitraži, održao je predavanje u Hrvatskoj udruzi za mirenje pod nazivom “Mirenje i arbitražni postupak” svoje viđenje mirenja i arbitraže, a posebno njihovim dovođenjem u međusobni odnos i svojevrsnu sinergiju tijekom postupka rješavanja jednog te istog spora, koji može započeti bilo kao mirenje bilo kao arbitraža. Riječ je o trendu novijeg datuma („arb-med“ ili „med-arb“) koji teži ka primjeni najboljih praksi mirenja i arbitraže unutar jednog postupka koji se načelno naziva arbitražnim. Prof. dr. sc. Davor Babić, govorio je i  o domaćim i inozemnim iskustvima u ovom pogledu i uopće o promišljanjima kako iz arbitražnog i medijacijskog svijeta izvući ono ponajbolje u korist svih sudionika sporenja.

 

7. SPENCER HILLIARD

Spenser-Hilliard-190x285

Spencer Hilliard, London, Velika Britanija, održao je predavanje pod nazivom:

Marketing Mediation

Kada proizvođač ne uspijeva prodati proizvod za koji se zna da je izvrstan, pita se: “Zašto je tome tako?” Razuman zaključak upućuje na činjenicu da se taj proizvod propagira i prodaje na pogrešan način. Jednako pitanje i odgovor mogu se postaviti i dati i u odnosu na medijaciju.

Tijekom ovog predavanja bit će riječi o medijaciji kao “proizvodu” koji se prodaje javnosti. Analizirat će se neki od razloga zbog kojih se medijacija ne prodaje uspješnije. Također će se preporučiti neki od načina na koji promocija medijacije može biti poboljšana te će se općenito govoriti o tome kako reklamirati medijacijske usluge.

8. IAN DANIELS

Ian Daniels, partner Ashford Solicitors, održao je predavanje pod nazivom:

“Evaluative Mediation – a step too far or not far enough?”

(Evaluacijska medijacija, korak previše ili premalo?)

O prednostima i nedostacima evaluacijske medijacije i njenoj usporedbi s tradicionalnom facilitacijskom medijacijom. Koji su to okidači koji vode prema sklapanju nagodbe i kako na najbolji način zadovoljiti potrebe stranaka u sporu? Kako medijacijski postupak prilagoditi vrsti i vrijednosti spora?

9. MICHAEL LIND

mike-lind

 

Michael Lind , chairman at Law Strategy, Law, partner at Legal Video Network, managing Director at Monkton Elm Garden Centre and owner at Mike Lind Consultancy održao je predavanje pod nazivom “Mandatory Mediation- does it aid or hinder the growth of mediation” (Obvezna medijacija- pomaže li ili otežava razvoj medijacije?). Objasnio je postojanje više vrsta obvezne medijacije i ugovornih načina obvezivanja na medijaciju i analizirao iskustva s medijacijom u Italiji i Velikoj Britaniji.

10. JOHN A. KOEPPEL, ambassador FSRI

 KOEPELL KOEPPEL

John A. Koeppel, ambassador of Foundation for sustainable Rule of Law intiatives – FSRI is a trial lawyer, mediator and arbitrator with a client base ranging from major corporations to individuals represented pro bono. For the last 20 years, he has worked as a mediator and arbitrator in state and federal court. He has traveled to India with FSRI to assess and evaluate ongoing mediation programs in three state High court systems. He has also worked with a children’s rights organization in Cambodia and with a civil rights NGO in India.

11. VICTOR SCHACHTER, predsjednik FSRI

 SCHACHTER SCHACHTER1

President of Foundation of sustainable Rule of Law intiatives – FSRI, is a litigation partner at Fenwick & West and has served extensively as a mediator or participated in mediations and arbitrations over his forty year career. Mr. Schachter has led or participated in rule of law initiatives promoting alternative dispute resolution and judicial case management in Brazil, Turkey, Malaysia and India. In cooperation with the high courts of India, he served as a Project Director for legal reform programs in New Delhi and Bangalore, and served in Kochi as well. In 2008, Mr. Schachter was recognized as a California Lawyer Attorney of the Year for his global legal reform work. Mr. Schachter is the founder and president of FSRI.

12. PAUL RANDOLPH

paul-randolf-s1

Gospodin Paul Randolph postao je počasni član HUM-a 3. listopada 2011. Plaketu o počasnom članstvu uručio mu je predsjednik HUM-a mr.sc. Srđan Šimac na početku predavanja koje je održao za Klub izmiritelja HUM-a.

13. ARTHUR TROSSEN

TROSSEN ARTHUR

Arthur Trossen (iz Alterkirchena u Njemačkoj) je medijator i međunarodni ADR ekspert. Nakon završenog studija psihologije i prava radio je kao državni tužitelj i potom kao sudac, sve do 1998. Pored višestruke edukacije o medijaciji i rješavanju sporova nastavio je s istraživanjem korištenja medijacijskih vještina u sudskom postupku, koji pristup je u Njemačkoj postao poznat kao „Altenkirchener Modell“. Nešto kasnije osnovao organizaciju pod nazivom Integrierte mediation e.V., kao neprofitnu udrugu oslobođenu od poreza (www.in-mediation.eu). Ova organizacija nudi uslugu medijacije, bavi se izdavaštvom i edukacijom.

14. ALAN UZELAC

UZELAC

Prof. dr. sc. Alan Uzelac postao počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja, 15.10.2015., na Svjetski dan rješavanja sukoba („World Conflict Resolution Day“). Prof. dr. sc. Uzelac već od stvaranja naše Udruge pomaže u različitim događanjima, promociji i promidžbi mirenja u RH te u inozemstvu.


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA