Članovi/ce HUM-a

Redovni/e članovi/ce

 1. Ruđer Anić
 2. Ivan Antić
 3. Mladenka Babić-Braović
 4. Sanja Barić
 5. Maja Batur
 6. Jelena Beg Čajkovski
 7. Karolina Benasić
 8. Vinko Berković
 9. Jadranko Berlengi
 10. Vanja Bilić
 11. Ilija Boić
 12. Slaven Boljun
 13. Marijana Božić
 14. Sanja Božić
 15. Samanta Bubičić
 16. Vlado Crkvenac
 17. Maja Crljenica Štimac
 18. Vlatka Cvok
 19. Dalibor Čajkovski
 20. Mirjana Čusek-Slunjski
 21. Tatjana Ćosić
 22. Biljana Delić
 23. Janko Deželić
 24. Marija Dill Bračić
 25. Tamara Dolgoš Kos
 26. Tamara Drljanovčan
 27. Predrag Dukić
 28. Vlasta Feuš
 29. Suzana Fugaj
 30. Ivana Gabrić
 31. Kristina Gogić
 32. Ana Gradišek
 33. Antun Grgić
 34. Marina Gruban Jelečević
 35. Ines Gruica Devčić
 36. Jadranka Gržin
 37. Amira Hadžić
 38. Tanja Hučera
 39. Kornelija Ivanušić
 40. Danijela Jažić
 41. Ksenija Jovičić
 42. Marija Jurić
 43. Vesna Jurički
 44. Josipa Jurinić
 45. Ana-Marija Kajić
 46. Indira Kartal
 47. Jadranka Klekar
 48. Iva Klindić
 49. Matea Knežević
 50. Narcisa Knežević
 51. Željko Knok
 52. Ivana Kolić
 53. Josip Konjevod
 54. Mirta Korač
 55. Renata Košir Skračić
 56. Cvetan Kovač
 57. Ivan Kovačec
 58. Vesna Kovačević Fras
 59. Anita Kutlić
 60. Vesna Lendić Kasalo
 61. Ante Leskur
 62. Danica Lisičar
 63. Marica Lujanović
 64. Dora Ljevar
 65. Vesnica Mađarić
 66. Sonja Majetić Pavlinić
 67. Sanja Majić
 68. Stipanka Mandac
 69. Mate Manola
 70. Antonija Maras
 71. Aida Marijan
 72. Ivana Matas
 73. Zlatko Mateša
 74. Ivan Matić
 75. Tia Milinković
 76. Šime Miliša
 77. Marinela Mostić
 78. Tin Oraić
 79. Ivana Panić Šušteršić
 80. Tanja Paun
 81. Mirna Pavletić Župić
 82. Iva Perin Tomičić
 83. Tanja Petković Gregurek
 84. Petar Petrić
 85. Matea Pilipović
 86. Dinko Pribanić
 87. Dušanka Pribičević Gelb
 88. Zrinka Prlić
 89. Kristina Raguž Mandurić
 90. Karmen Ratković
 91. Lejla Ritoša Horvat
 92. Ana Roce
 93. Dragica Rukavina
 94. Dalibor Ružić
 95. Krisitna Saganić
 96. Maja Salopek
 97. Vlasta Sambolek
 98. Nina Sliepčević
 99. Zdravka Soldo
 100. Tibor Stojev
 101. Zlatko Stracenski
 102. Zinajda Stuhne
 103. Mila Sušilović
 104. Ana Šeničnjak
 105. Srđan Šimac
 106. Stella Šimunović
 107. Štefan Štefanek
 108. Tomislav Šunjić
 109. Hrvoje Švaljek
 110. Bojana Tadić
 111. Sanja Tafra
 112. Nataša Tatarić
 113. Ana Lucia Tomić
 114. Jelena Trbus
 115. Zdravko Tukša
 116. Marina Turković
 117. Ana Tuškan
 118. Branimir Tuškan
 119. Željko Uhlir
 120. Marija Dubravka (Maja) Uzelac
 121. Margareta Vivoda
 122. Marijana Vlaić
 123. Jana Volenec Pećina
 124. Mladen Vukmir
 125. Mladen Vukomanović
 126. Ana Vuković
 127. Anita Zrinjan
 128. Mirjana Zrnčić
 129. Suzana Zubović
 130. Senka Žitnjak
 131. Ljerka Živković
 132. Marko Žunić

Ažurirano dana 14. ožujka 2018.

Podupirući članovi

 1. Karla Alfier
 2. Nevena Andres
 3. Mirjana Andres-Rogović
 4. Lidija Andrijašević-Pešić
 5. Diana Antičić
 6. Jadranka Antić
 7. Maja Antolković
 8. Gorana Aralica-Martinović
 9. Miriam Arambašić
 10. Suzana Audić Vuletić
 11. Barbara Avalon
 12. Josip Babeli
 13. Martina Badurina Kruljac
 14. Katarina Babić
 15. Ardena Bajlo
 16. Božana Baković
 17. Karolina Balen
 18. Đorđe Balić
 19. Marija Balić
 20. Dajana Bančić Kašljević
 21. Branko Banda
 22. Ana Bandalo
 23. Goranka Barać Ručević
 24. Nevenka Baran
 25. Marcel Barilar
 26. Mara Batur
 27. Anita Beban
 28. Mladen Bele
 29. Vedrana Belin
 30. Iva Beljan
 31. Ana Bender
 32. Jadranka Berković
 33. Melita Bestvina
 34. Maja Bilić
 35. Vesna Bjelusov
 36. Anita Blagojević
 37. Krešimir Blajher
 38. Zoran Blažević
 39. Nada Boban
 40. Anica Bobetić
 41. Vladimir Bodulić
 42. Blaženka Bogdan
 43. Vitomir Boić
 44. Đurđica Bolanča
 45. Lucija Boljat Brujić
 46. Radmila Bonifačić
 47. Monika Boras
 48. Goran Borjanić
 49. Ana Maria Boromisa
 50. Vesna Bosiljevac
 51. Ivana Bošković (stud)
 52. Dalia Bošnjak
 53. Alemka Božić
 54. Goran Bradarić
 55. Gabriela Brdsko
 56. Andrea Bregovac
 57. Maja Breitenfeld
 58. Andrea Brkić
 59. Ivana Brkić
 60. Maja Brlek
 61. Ivanka Brletić
 62. Anny Brusić
 63. Zvonimir Brzić
 64. Nikolina Budić
 65. Danija Budimir
 66. Ivana Budimir
 67. Sandra Buić
 68. Andreja Bunić
 69. Danko Butorovac
 70. Gordana Carević
 71. Toni Carić
 72. Snježana Cerjan
 73. Snježana Cifrek
 74. Marija Cindrić Bojmić
 75. Vlatka Cikač
 76. Silva Cikoš
 77. Marijan Cingula
 78. Davorin Cmrečki
 79. Beatrix Crnogorac
 80. Dušan Cvitanović
 81. Milica Čengić
 82. Nevia Čičin-Šain
 83. Lucija Čolak
 84. Čolak Petra
 85. Dea Čosić
 86. Boris Čupić
 87. Ljubica Ćubela
 88. Matijana Ćulap
 89. Tamara Dadić Barić
 90. Irena Dikanović Terzić
 91. Davor Domijan
 92. Dario Domitrović
 93. Ines Domitrović
 94. Željko Domitrović
 95. Tatjana Drakulić
 96. Mirta Dremil Štefančić
 97. Dubravka Drinovac
 98. Vedran Drljača
 99. Dajana Dujmović
 100. Marina Dujmović Vuković
 101. Petra Dujmović
 102. Iva Dvornik
 103. Ana Đaković
 104. Josip Đelagić
 105. Tea Đurinek Vragotuk
 106. Darinka Đurović
 107. Božidar Feldman
 108. Andreja Fileš Ružić
 109. Forenzika Prima d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje
 110. Ksenija Flack-Makitan
 111. Marijan Fosin
 112. Milena Frankić
 113. Marijana Franz
 114. Ivan Fras
 115. Vladimir Fuček
 116. Aleksandra Gabrilo
 117. Ivana Gaćeša
 118. Antonija Gajda
 119. Alemka Gajski
 120. Mirjana Galešić
 121. Dolores Galić
 122. Nikola Gamilec
 123. Azra Garankić
 124. Jasna Gašparović
 125. Vesna Horvat Gašparuš
 126. Ivan Gazić
 127. Vlatka Glad Zakšek
 128. Zvjezdana Glavan
 129. Branka Genzić-Horvat
 130. Kristina Gogić
 131. Slavica Gojević
 132. Marija Gojević Zrinić
 133. Domagoj Golubić
 134. Marko Golubić
 135. Nikolina Golubić
 136. Viktor Gotovac
 137. Andrea Grahovac
 138. Davor Grbić
 139. Irena Gregurić
 140. Ksenija Grejić
 141. Jasminka Grgurević Matić
 142. Sanja Grgas
 143. Ivan Grgesina
 144. Nives Grgurić
 145. Ivica Gričar
 146. Zdravko Gross
 147. Bruno Grošić
 148. Vlatka Grotić- Samaržija
 149. Gordana Grubeša
 150. Zoran Grubišić Čabo
 151. Nataša Grundman-Slavić
 152. Iskra Gudan
 153. Dragana Hadžiosmanović
 154. Serđo Harambušić
 155. Tea Hasić
 156. Ivana Ena Hemar
 157. Marin Hlupić
 158. Antonija Hojnik
 159. Goranka Kosir Holjevac
 160. Kristijan Horvat
 161. Sunčica Horvat Peris
 162. Jasminka Horvatić
 163. Marija Horvat- Vojnović
 164. Antun Horvat
 165. HP Hrvatska Pošta
 166. Miroslav Hreljac
 167. Božidar Hudeček
 168. Huđe Helena
 169. Antun Huis
 170. Danijel Hukić
 171. Draženka Ilak
 172. Željka Ivanac
 173. Antonia Ivandić
 174. Snježana Ivanković
 175. Ranka Ivanović
 176. Kornelija Ivanušić
 177. Ivana Ivezić
 178. Vlasta Jagarčec Gajda
 179. Ksenija Jakovčević
 180. Dražen Jakovina
 181. Iva Jančevski
 182. Marija Jančijev
 183. Dunja Janeš
 184. Eli Jaška
 185. Liljana Jedvaj-Peterlin
 186. Mladen Jelačić
 187. Ana Jelavić
 188. Ankica Ježek
 189. Vinka Ježina
 190. Tina Jokić
 191. Maja Josipović
 192. Joso Jovanović
 193. Damir Jukica
 194. Boris Jukić
 195. Nada Jukić
 196. Mia Junuzović
 197. Vesna Juretić
 198. Marija Jurić
 199. Mato Jurić
 200. AnaMarija Jurina
 201. Petra Jurina
 202. Dijana Juriša
 203. Mirsad Kararić
 204. Iva Šipek Karin
 205. Lidija Karlović
 206. Eleonora Katić
 207. Dora Marija Katulić
 208. Ljerka Katušić-Horvatić
 209. Sara Kaurin
 210. Sonja Kersten
 211. Marko Keser
 212. Dijana Kesonja
 213. Božica Kezele
 214. Brankica Kljaić
 215. Zdravka Kokorić Kezele
 216. Smiljan Kezele Kokorić
 217. Marina Kišur
 218. Sanda Klasić
 219. Deana Knežević
 220. Ivana Kokić Ajazaj
 221. Zrinka Kolak
 222. Jadranka Kolerević
 223. Suzana Kolesar
 224. Ivana Kolić
 225. Vanja Kolovrat Bjelinski
 226. Igor Komorski
 227. Dora Komparić
 228. Končar MK d.d.
 229. Željka Kontent
 230. Andrea Konjević
 231. Vedran Koporčić
 232. Nina Kopun
 233. Suzana Korva
 234. Tihana Kos
 235. Milka Kosanović
 236. Maja Kosor
 237. Višnja Kotarski
 238. Cvetan Kovač
 239. Lovro Kovač
 240. Suzana Kovač
 241. Ines Kovačević
 242. Matija Kovačević
 243. Jerka Kovačić Garac
 244. Marina Kralj Miliša
 245. Damir Kramarić
 246. Asenka Kramer
 247. Vesna Kresek
 248. Srećko Krivić
 249. Ksenija Krklec
 250. Branka Krnjaić
 251. Ivan Krokar
 252. Aleksandra Krolo
 253. Dragica Krpan
 254. Morana Krpan
 255. Gordan Krpanec
 256. Davor Kršić
 257. Vedran Kruljac
 258. Andrea Kučkovečki
 259. Željka Kuhar
 260. Lucija Kuharić
 261. Dinko Kulaš
 262. Ana Kunej Urch
 263. Miljenko Kurobasa
 264. Dubravka Kuveždić
 265. David Kužnini
 266. Silvija Lažeta
 267. Mirela Lekić
 268. Damir Lemaić
 269. Jasna Lenuzzi
 270. Božena Lišić
 271. Marica Lović
 272. Vera Lovrinić-Jugovac
 273. Sanja Lozančić
 274. Hrvoje Lui
 275. Jasminka Lukač
 276. Damir Ljubanović
 277. Vlasta Ljubešić
 278. Marie Magovac
 279. Ines Majnarić
 280. Zdenko Majzec
 281. Vjeran Malenica
 282. Nikolina Mandić
 283. Olja Marasović Podlipec
 284. Pavle Marčetić
 285. Meri Marić
 286. Renata Marić-Ivanović
 287. Katarina Marić-Milković
 288. Ivo Marin
 289. Marinović Jelena
 290. Ratko Marinović
 291. Ivo Markotić
 292. Nikša Marković
 293. Siniša Marković
 294. Kristina Martić
 295. Nevenka Marunica
 296. Renata Marušić
 297. Mirna Maržić
 298. Neven Matas
 299. Sandra Matek
 300. Ivan Matešić
 301. Katarina Matić
 302. Martin Matić
 303. Berislav Matković
 304. Sanja Matovina-Lulić
 305. Nives Mazur Kumrić
 306. Ana Mažuranić
 307. Ines Medić
 308. Ana- Marija Međurečan
 309. Lana Mihelić
 310. Lana Mihinjač
 311. Marko Mijat
 312. Ksenija Miketić
 313. Mario Mikinac
 314. Olgica Mikinac
 315. Gordana Mikulić
 316. Anamarija Milanović
 317. Bibica Milat
 318. Dario Milić
 319. Mladen Milć
 320. Svebor Milković
 321. Ivana Miloš
 322. Dragana Milunić
 323. Nikolina Mišković
 324. Boško Mišlov
 325. Vlatka Mišeljenović Dasović
 326. Maja Mitrović
 327. Vinka Mitrović
 328. Marijan Mitrović
 329. Nikolina Mlinarić
 330. Štefica Mrazek
 331. Andrija Mrljak
 332. Emilio Mrvica
 333. Gordana Mustač
 334. Zrinka Mustafa
 335. Adna Mustedanagić
 336. Vesna Narančić
 337. Julijana Nikolić
 338. Tea Nikolić
 339. Zvonko Nogolica
 340. Damir Novački
 341. Sara Novak
 342. Nikola Opatić
 343. Tin Oraić
 344. Maja Orešković
 345. Nataša Orešković Križnjak
 346. Ena Oršić
 347. Jadranka Pajur
 348. Mirjana Palada Kmetović
 349. Teuta Palčić
 350. Jadranka Pamić
 351. Ivana Pandža
 352. Gordana Pandžić
 353. Denise Pangos
 354. Mirko Parun
 355. Vesna Paškvan
 356. Sanda Pašuld
 357. Hrvoje Pauković
 358. Tanja Paun
 359. Jasenka Pavišić Čačić
 360. Ivana Pavletić
 361. Nataša Pećarević
 362. Relja Pećina
 363. Vladimir Penezić
 364. Tanja Peraković
 365. Marin Perinić
 366. Jasenka Perković
 367. Ljiljana Perković Juračić
 368. Alan Perl
 369. Ivančica Pešut
 370. Božica Petak Vujec
 371. Tanja Petković Gregurek
 372. Diana Petričević
 373. Adriana Petrović Pilar
 374. Ernest Petry
 375. Sladoljub Pezerović
 376. Srđana Piasevoli
 377. Ljubica Pilić
 378. Željka Pilipović
 379. Ana Pirija-Benaković
 380. Mia Pisk
 381. Tea Pišković
 382. Marica Plejić
 383. Mark Poje Juraj
 384. Damir Pokupec
 385. Sunčica Polovina Jurca
 386. Ana Poljak
 387. Srečko Posavec
 388. Vesna Posavec
 389. Stjepan Poslek
 390. Ivanka Pozojević
 391. Jelena Praštalo
 392. Igor Prebeg
 393. Danijel Pribanić
 394. Ivana Princip
 395. Ivana Prnić
 396. Tanja Prodanović
 397. Iva Prša
 398. Marija Pujo Tadić
 399. Ivan Puljiz
 400. Branimir Puškarić
 401. Sanja Putrić
 402. Đorđe Radovanović
 403. Jelena Radej
 404. Martina Radošević
 405. Dragana Raić
 406. Edith Rakić
 407. Olga Ramljak
 408. Zdravka Ramljak
 409. Zlatomir Ranković
 410. Dragutin Ranogajec
 411. Gorana Ražnatović
 412. Anamarija Režek
 413. Mirta Ricov
 414. Goran Rihtarić
 415. Blaženka Rogina
 416. Ines Rudelić
 417. Kristina Saganić
 418. Damir Sajko
 419. Blanka Sajter
 420. Domagoj Sakač
 421. Ivana Salečić
 422. Petra Samoborec
 423. Edin Sarajlić
 424. Mihael Sečen
 425. Nada Sedlar Bjelić
 426. Ankica Sekušak
 427. Milan Sekušak
 428. Matilda Sendi-Delaš
 429. Marija Serdar
 430. Niko Serdar
 431. Vanja Severec
 432. Ljiljana Sinanović
 433. Mirna Skelin
 434. Marija Skokandić
 435. Iva Slavica
 436. Krešimir Sliepčević
 437. Mladen Sliepčević
 438. Andreja Slišković
 439. Mirjana Slovenec
 440. Kristina Solgat
 441. Dubravka Smolčić
 442. Neda Smotalić
 443. Maja Soldo
 444. Marija Sraka
 445. Jelena Stankus-Tkalec
 446. Kristina Pavelka Starčević
 447. Marina Starčić
 448. Mila Sušilović
 449. Zvonimira Stiperski
 450. Romana Stipetić Zarić
 451. Milena Stojovska
 452. Vanda Stracenski
 453. Sonja Strmecki-Tos
 454. Daniela Sukalić
 455. Mirza Šabić
 456. Matea Šagarjelo
 457. Silvana Šalov
 458. Suzana Šantak Barac
 459. Andrejana Šantek
 460. Dubravka Šćrbec
 461. Ivana Šepetavec
 462. Maja Šilić
 463. Karlo Šimac
 464. Elena Šimatić
 465. Tomislav Šimić
 466. Nives Šimunović
 467. Marijo Škrinjar
 468. Oliver Škrobot
 469. Dalija Šmit
 470. Morena Šoštarić
 471. Dinko Šperanda
 472. Renata Šrekais
 473. Gordana Štanfel
 474. Sanja Šternberg
 475. Siniša Štimac
 476. Ivančića Štritof
 477. Tomislav Šunjić
 478. Lidija Šušić
 479. Petar Tadić
 480. Ana Tekić
 481. Marina Terček Drašković
 482. Thea Terlecky
 483. Darka Todorić
 484. Ljubomir Tonković
 485. Marko Topić
 486. Gabriela Topić Kordej
 487. Antonia Torma
 488. Ivan Trobentar
 489. Petar Trogrlić
 490. Davor Ukalović
 491. Marko Uljević
 492. Meri Uvodić
 493. Ružica Validžić
 494. Tamara Vejnović Rovis
 495. Marina Veljak
 496. Ivica Veselić
 497. Milorad Veselinović
 498. Vedran Vidmar
 499. Jasenka Vikšić
 500. Marin Vipauc
 501. Saša Vladić
 502. Manuela Vnuk
 503. Vesna Vojvodić Valčić
 504. Ida Vrančić
 505. Mario Vrček
 506. Danica Vučinić
 507. Renata Vugrinčić
 508. Anđelko Vujeva
 509. Marija Vujeva
 510. Marcela Vujić
 511. Mario Vukelić
 512. Dejan Vukomanović
 513. Maja Vukota
 514. Hugo Wedemeyer
 515. Sanja Zagrajski
 516. Tihomir Zebec
 517. Ninoslava Zeković
 518. Ivana Zidanić
 519. Marija Žaja
 520. Jasminka Žegarac
 521. Janja Žic
 522. Josipa Živčić
 523. Sonja Živković
 524. Ksenija Žlof
 525. Ana Žunić
 526. Tea Žunić

Pravne osobe

1. Forum za slobodu odgoja

2. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

3. Hrvatski ured za osiguranje

4. Odvjetnica Kristina Starčević Pavelka

 

Podupirući:

1. Forenzika prima d.o.o.

2. Gross d.o.o.

3. Hrvatska udruga kreditnih unija

4. Udruga studenata prava ELSA

5. Studentska udruga E-student

Počasni članovi

1. prof. MIRJANA KRIZMANIĆ

img_1223img_1215

Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Mirjani Krizmanić uručena je plaketa o počanstvom članstvu u HUM-u, 5.12.2011., nakon što je u Klubu izmiritelja HUM-a, 5. prosinca 2011., održala predavanje u prepunoj dvorani u Teslinoj 1, pod nazivom “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost.”

2. NICHOLAS GOULD

img_1455

London, Velika Britanija

Nicholas Gould održao je predavanje za Klub izmiritelja HUM-a 5. ožujka 2012. pod nazivom “Mediation of Construction Disputes”. Tom prilikom uručena mu je plaketa počasnog člana HUM-a.Poziv-za-Klub-izmiritelja-Nicholas-Gould-5.03.12

Nicholas Gould CV

 

3. JEREMY LACK

jeremylack

Ženeva, Švicarska

G. Jeremy Lack održao je 2. travnja 2012. vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom “Neurobiologija konflikta i pregovora” za Klub izmiritelja HUM-a. Ujedno je taj dan postao i počasni član HUM-a

4. JAMES E. McGUIRE

[caption id="attachment_4032" align="aligncenter" width="250"]James McGuire, JAMS mediator and arbitrator James McGuire, JAMS mediator and arbitrator[/caption]

James E. McQuire gostovao je u HUM-u prvi puta 4. lipnja 2012., kada je održao predavanje pod nazivom “Risks Analysis in Dispute Resolution”.

James E. McQuire, JAMS, Boston, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Davidom H. Burtom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Ovo je drugo gostovanje Jamesa E. McQuirea u svojstvu predavača u Klubu izmiritelja HUM-a. Prvi put je gostovao 4. lipnja 2012., kada je ujedno proglašen počasnim članom HUM-a.

5. DAVID H. BURT

DAVID H BURT

Wilmington, Delaware
David H. Burt, DuPont, Deleware, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Jamesom E. McQuireom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Poziv Invitation1

6. prof.dr.sc. DAVOR BABIĆ

davor_babic2

Prof. dr. sc. Davor Babić, naš dugogodišnji suradnik, posebno u edukaciji o mirenju, te pored ostalog općenito stručnjak za ADR, sa značajnim iskustvom u mirenju i još i većim u arbitraži, održao je predavanje u Hrvatskoj udruzi za mirenje pod nazivom “Mirenje i arbitražni postupak” svoje viđenje mirenja i arbitraže, a posebno njihovim dovođenjem u međusobni odnos i svojevrsnu sinergiju tijekom postupka rješavanja jednog te istog spora, koji može započeti bilo kao mirenje bilo kao arbitraža. Riječ je o trendu novijeg datuma („arb-med“ ili „med-arb“) koji teži ka primjeni najboljih praksi mirenja i arbitraže unutar jednog postupka koji se načelno naziva arbitražnim. Prof. dr. sc. Davor Babić, govorio je i  o domaćim i inozemnim iskustvima u ovom pogledu i uopće o promišljanjima kako iz arbitražnog i medijacijskog svijeta izvući ono ponajbolje u korist svih sudionika sporenja.

 

7. SPENCER HILLIARD

Spenser-Hilliard-190x285

Spencer Hilliard, London, Velika Britanija, održao je predavanje pod nazivom:

Marketing Mediation

Kada proizvođač ne uspijeva prodati proizvod za koji se zna da je izvrstan, pita se: “Zašto je tome tako?” Razuman zaključak upućuje na činjenicu da se taj proizvod propagira i prodaje na pogrešan način. Jednako pitanje i odgovor mogu se postaviti i dati i u odnosu na medijaciju.

Tijekom ovog predavanja bit će riječi o medijaciji kao “proizvodu” koji se prodaje javnosti. Analizirat će se neki od razloga zbog kojih se medijacija ne prodaje uspješnije. Također će se preporučiti neki od načina na koji promocija medijacije može biti poboljšana te će se općenito govoriti o tome kako reklamirati medijacijske usluge.

8. IAN DANIELS

Ian Daniels, partner Ashford Solicitors, održao je predavanje pod nazivom:

“Evaluative Mediation – a step too far or not far enough?”

(Evaluacijska medijacija, korak previše ili premalo?)

O prednostima i nedostacima evaluacijske medijacije i njenoj usporedbi s tradicionalnom facilitacijskom medijacijom. Koji su to okidači koji vode prema sklapanju nagodbe i kako na najbolji način zadovoljiti potrebe stranaka u sporu? Kako medijacijski postupak prilagoditi vrsti i vrijednosti spora?

9. MICHAEL LIND

mike-lind

 

Michael Lind , chairman at Law Strategy, Law, partner at Legal Video Network, managing Director at Monkton Elm Garden Centre and owner at Mike Lind Consultancy održao je predavanje pod nazivom “Mandatory Mediation- does it aid or hinder the growth of mediation” (Obvezna medijacija- pomaže li ili otežava razvoj medijacije?). Objasnio je postojanje više vrsta obvezne medijacije i ugovornih načina obvezivanja na medijaciju i analizirao iskustva s medijacijom u Italiji i Velikoj Britaniji.

10. JOHN A. KOEPPEL, ambassador FSRI

 KOEPELL KOEPPEL

John A. Koeppel, ambassador of Foundation for sustainable Rule of Law intiatives – FSRI is a trial lawyer, mediator and arbitrator with a client base ranging from major corporations to individuals represented pro bono. For the last 20 years, he has worked as a mediator and arbitrator in state and federal court. He has traveled to India with FSRI to assess and evaluate ongoing mediation programs in three state High court systems. He has also worked with a children’s rights organization in Cambodia and with a civil rights NGO in India.

11. VICTOR SCHACHTER, predsjednik FSRI

 SCHACHTER SCHACHTER1

President of Foundation of sustainable Rule of Law intiatives – FSRI, is a litigation partner at Fenwick & West and has served extensively as a mediator or participated in mediations and arbitrations over his forty year career. Mr. Schachter has led or participated in rule of law initiatives promoting alternative dispute resolution and judicial case management in Brazil, Turkey, Malaysia and India. In cooperation with the high courts of India, he served as a Project Director for legal reform programs in New Delhi and Bangalore, and served in Kochi as well. In 2008, Mr. Schachter was recognized as a California Lawyer Attorney of the Year for his global legal reform work. Mr. Schachter is the founder and president of FSRI.

12. PAUL RANDOLPH

paul-randolf-s1

Gospodin Paul Randolph postao je počasni član HUM-a 3. listopada 2011. Plaketu o počasnom članstvu uručio mu je predsjednik HUM-a mr.sc. Srđan Šimac na početku predavanja koje je održao za Klub izmiritelja HUM-a.

13. ARTHUR TROSSEN

TROSSEN ARTHUR

Arthur Trossen (iz Alterkirchena u Njemačkoj) je medijator i međunarodni ADR ekspert. Nakon završenog studija psihologije i prava radio je kao državni tužitelj i potom kao sudac, sve do 1998. Pored višestruke edukacije o medijaciji i rješavanju sporova nastavio je s istraživanjem korištenja medijacijskih vještina u sudskom postupku, koji pristup je u Njemačkoj postao poznat kao „Altenkirchener Modell“. Nešto kasnije osnovao organizaciju pod nazivom Integrierte mediation e.V., kao neprofitnu udrugu oslobođenu od poreza (www.in-mediation.eu). Ova organizacija nudi uslugu medijacije, bavi se izdavaštvom i edukacijom.

14. ALAN UZELAC

UZELAC

Prof. dr. sc. Alan Uzelac postao počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja, 15.10.2015., na Svjetski dan rješavanja sukoba („World Conflict Resolution Day“). Prof. dr. sc. Uzelac već od stvaranja naše Udruge pomaže u različitim događanjima, promociji i promidžbi mirenja u RH te u inozemstvu.

15. GERT NILSSON

Gert Nillson, odvjetnik i izmiritelj iz Stockholma, Švedska postao je počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja 20. listopada 2017.  nakon što je održao predavanje na temu How to manage cross – border and cross – cultural disputes. 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.