Članovi HUM-a

 

Redovni članovi

 1. Ruđer Anić
 2. Ivan Antić
 3. Diana Antičić
 4. Mladenka Babić-Braović
 5. Sanja Barić
 6. Karolina Benasić
 7. Iva Beljan
 8. Jadranko Berlengi
 9. Vanja Bilić
 10. Nada Boban
 11. Anica Bobetić
 12. Slaven Boljun
 13. Samanta Bubičić
 14. Vlatka Cikač
 15. Marija Cindrić Bojmić
 16. Vlado Crkvenac
 17. Matijana Ćulap
 18. Mirjana Čusek-Slunjski
 19. Biljana Delić
 20. Janko Deželić
 21. Marija Dill Bračić
 22. Tamara Dolgoš Kos
 23. Davor Domijan
 24. Predrag Dukić
 25. Božidar Feldman
 26. Vlasta Feuš
 27. Ksenija Flack-Makitan
 28. Marijana Franz
 29. Ivan Fras
 30. Suzana Fugaj
 31. Ivana Gabrić
 32. Ivana Gaćeša
 33. Ivan Gazić
 34. Zvjezdana Glavan
 35. Kristina Gogić
 36. Ana Gradišek
 37. Irena Gregurić
 38. Antun Grgić
 39. Ines Gruica Devčić
 40. Jadranka Gržin
 41. Amira Hadžić
 42. Tea Hasić
 43. Ivana Ena Hemar
 44. Tanja Hučera
 45. Željka Ivanac
 46. Antonia Ivandić
 47. Kornelija Ivanušić
 48. Iva Jančevski
 49. Dunja Janeš
 50. Danijela Jažić
 51. Vinka Ježina
 52. Ksenija Jovičić
 53. Petra Jurina
 54. AnaMarija Jurina
 55. Josipa Jurinić
 56. Marija Jurić
 57. Vesna Jurički
 58. Ana-Marija Kajić
 59. Indira Kartal
 60. Sonja Kersten
 61. Jadranka Klekar
 62. Iva Klindić
 63. Narcisa Knežević
 64. Suzana Kolesar
 65. Josip Konjevod
 66. Ivana Kolić
 67. Mirta Korač
 68. Renata Košir Skračić
 69. Ivan Kovačec
 70. Vesna Kovačević Fras
 71. Marina Kralj Miliša
 72. Vesna Kresek
 73. Srećko Krivić
 74. Anita Kutlić
 75. Vesna Lendić Kasalo
 76. Danica Lisičar
 77. Marica Lujanović
 78. Sonja Majetić Pavlinić
 79. Sanja Majić
 80. Stipanka Mandac
 81. Antonija Maras
 82. Aida Marijan
 83. Siniša Marković
 84. Kristina Martić
 85. Ivan Matić
 86. Katarina Matić
 87. Martin Matić
 88. Sanja Matovina-Lulić
 89. Tia Milinković
 90. Šime Miliša
 91. Nikolina Mlinarić
 92. Marinela Mostić
 93. Andrija Mrljak
 94. Sara Novak
 95. Tin Oraić
 96. Ena Oršić
 97. Ivana Panić Šušteršić
 98. Mirna Pavletić Župić
 99. Iva Perin Tomičić
 100. Tanja Petković Gregurek
 101. Petar Petrić
 102. Sladoljub Pezerović
 103. Tea Pišković
 104. Srečko Posavec
 105. Zrinka Prlić
 106. Dinko Pribanić
 107. Dušanka Pribičević Gelb
 108. Ivana Princip
 109. Kristina Raguž Mandurić
 110. Karmen Ratković
 111. Ana Roce
 112. Dalibor Ružić
 113. Kristina Saganić
 114. Domagoj Sakač
 115. Maja Salopek
 116. Nina Sliepčević
 117. Maja Soldo
 118. Zdravka Soldo
 119. Kristina Solgat
 120. Zlatko Stracenski
 121. Zinajda Stuhne
 122. Mila Sušilović
 123. Suzana Šantak Barac
 124. Srđan Šimac
 125. Stella Šimunović
 126. Maja Šilić
 127. Dinko Šperanda
 128. Oliver Škrobot
 129. Štefan Štefanek
 130. Sanja Šternberg
 131. Tomislav Šunjić
 132. Petar Tadić
 133. Sanja Tafra
 134. Nataša Tatarić
 135. Thea Terlecky
 136. Ana Lucia Tomić
 137. Jelena Trbus
 138. Ana Tuškan
 139. Željko Uhlir
 140. Maja Uzelac
 141. Margareta Vivoda
 142. Marija Vujeva
 143. Mladen Vukmir
 144. Anita Zrinjan
 145. Suzana Zubović

Ažurirano dana 20. ožujka 2017.

Podupirući članovi

 1. Karla Alfier
 2. Nevena Andres
 3. Mirjana Andres-Rogović
 4. Lidija Andrijašević-Pešić
 5. Jadranka Antić
 6. Maja Antolković
 7. Gorana Aralica-Martinović
 8. Miriam Arambašić
 9. Suzana Audić Vuletić
 10. Barbara Avalon
 11. Josip Babeli
 12. Martina Badurina Kruljac
 13. Katarina Babić
 14. Ardena Bajlo
 15. Božana Baković
 16. Karolina Balen
 17. Đorđe Balić
 18. Marija Balić
 19. Dajana Bančić Kašljević
 20. Branko Banda
 21. Ana Bandalo
 22. Goranka Barać Ručević
 23. Nevenka Baran
 24. Marcel Barilar
 25. Maja Batur
 26. Mara Batur
 27. Anita Beban
 28. Mladen Bele
 29. Vedrana Belin
 30. Ana Bender
 31. Jadranka Berković
 32. Vinko Berković
 33. Melita Bestvina
 34. Maja Bilić
 35. Vesna Bjelusov
 36. Anita Blagojević
 37. Krešimir Blajher
 38. Zoran Blažević
 39. Vladimir Bodulić
 40. Blaženka Bogdan
 41. Vitomir Boić
 42. Đurđica Bolanča
 43. Lucija Boljat Brujić
 44. Radmila Bonifačić
 45. Monika Boras
 46. Goran Borjanić
 47. Ana Maria Boromisa
 48. Vesna Bosiljevac
 49. Ivana Bošković (stud)
 50. Dalia Bošnjak
 51. Alemka Božić
 52. Goran Bradarić
 53. Gabriela Brdsko
 54. Andrea Bregovac
 55. Andrea Brkić
 56. Ivana Brkić
 57. Maja Brlek
 58. Ivanka Brletić
 59. Anny Brusić
 60. Zvonimir Brzić
 61. Samanta Bubičić
 62. Nikolina Budić
 63. Danija Budimir
 64. Ivana Budimir
 65. Sandra Buić
 66. Andreja Bunić
 67. Danko Butorovac
 68. Gordana Carević
 69. Toni Carić
 70. Snježana Cerjan
 71. Snježana Cifrek
 72. Silva Cikoš
 73. Marijan Cingula
 74. Davorin Cmrečki
 75. Maja Crljenica Štimac
 76. Beatrix Crnogorac
 77. Dušan Cvitanović
 78. Vlatka Cvok
 79. Milica Čengić
 80. Nevia Čičin-Šain
 81. Lucija Čolak
 82. Čolak Petra
 83. Dea Čosić
 84. Tatjana Čosić
 85. Boris Čupić
 86. Ljubica Čubela
 87. Tamara Dadić Barić
 88. Irena Dikanović Terzić
 89. Dario Domitrović
 90. Ines Domitrović
 91. Željko Domitrović
 92. Tatjana Drakulić
 93. Mirta Dremil Štefančić
 94. Dubravka Drinovac
 95. Vedran Drljača
 96. Dajana Dujmović
 97. Marina Dujmović Vuković
 98. Petra Dujmović
 99. Iva Dvornik
 100. Ana Đaković
 101. Josip Đelagić
 102. Tea Đurinek Vragotuk
 103. Darinka Đurović
 104. Andreja Fileš Ružić
 105. Forenzika Prima d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje
 106. Marijan Fosin
 107. Milena Frankić
 108. Vladimir Fuček
 109. Aleksandra Gabrilo
 110. Antonija Gajda
 111. Alemka Gajski
 112. Mirjana Galešić
 113. Dolores Galić
 114. Azra Garankić
 115. Jasna Gašparović
 116. Vesna Horvat Gašparuš
 117. Vlatka Glad Zakšek
 118. Branka Genzić-Horvat
 119. Slavica Gojević
 120. Marija Gojević Zrinić
 121. Domagoj Golubić
 122. Marko Golubić
 123. Nikolina Golubić
 124. Viktor Gotovac
 125. Andrea Grahovac
 126. Davor Grbić
 127. Ksenija Grejić
 128. Antun Grgić
 129. Jasminka Grgurević Matić
 130. Sanja Grgas
 131. Ivan Grgesina
 132. Nives Grgurić
 133. Ivica Gričar
 134. Zdravko Gross
 135. Bruno Grošić
 136. Vlatka Grotić- Samaržija
 137. Gordana Grubeša
 138. Zoran Grubišić Čabo
 139. Nataša Grundman-Slavić
 140. Iskra Gudan
 141. Dragana Hadžiosmanović
 142. Serđo Harambušić
 143. Marin Hlupić
 144. Antonija Hojnik
 145. Goranka Kosir Holjevac
 146. Kristijan Horvat
 147. Sunčica Horvat Peris
 148. Jasminka Horvatić
 149. Marija Horvat- Vojnović
 150. Antun Horvat
 151. HP Hrvatska Pošta
 152. Miroslav Hreljac
 153. Božidar Hudeček
 154. Huđe Helena
 155. Antun Huis
 156. Danijel Hukić
 157. Draženka Ilak
 158. Snježana Ivanković
 159. Ranka Ivanović
 160. Kornelija Ivanušić
 161. Ivana Ivezić
 162. Vlasta Jagarčec Gajda
 163. Ksenija Jakovčević
 164. Dražen Jakovina
 165. Marija Jančijev
 166. Eli Jaška
 167. Liljana Jedvaj-Peterlin
 168. Mladen Jelačić
 169. Ana Jelavić
 170. Ankica Ježek
 171. Tina Jokić
 172. Maja Josipović
 173. Joso Jovanović
 174. Damir Jukica
 175. Boris Jukić
 176. Nada Jukić
 177. Mia Junuzović
 178. Vesna Juretić
 179. Mato Jurić
 180. Dijana Juriša
 181. Ana-Marija Kadi
 182. Mirsad Kararić
 183. Iva Šipek Karin
 184. Lidija Karlović
 185. Eleonora Katić
 186. Dora Marija Katulić
 187. Ljerka Katušić-Horvatić
 188. Sara Kaurin
 189. Marko Keser
 190. Dijana Kesonja
 191. Božica Kezele
 192. Brankica Kljaić
 193. Zdravka Kokorić Kezele
 194. Smiljan Kezele Kokorić
 195. Marina Kišur
 196. Sanda Klasić
 197. Deana Knežević
 198. Matea Knežević
 199. Ivana Kokić Ajazaj
 200. Zrinka Kolak
 201. Jadranka Kolerević
 202. Ivana Kolić
 203. Vanja Kolovrat Bjelinski
 204. Igor Komorski
 205. Dora Komparić
 206. Končar MK d.d.
 207. Željka Kontent
 208. Andrea Konjević
 209. Vedran Koporčić
 210. Nina Kopun
 211. Suzana Korva
 212. Tihana Kos
 213. Milka Kosanović
 214. Maja Kosor
 215. Višnja Kotarski
 216. Lovro Kovač
 217. Suzana Kovač
 218. Ines Kovačević
 219. Matija Kovačević
 220. Jerka Kovačić Garac
 221. Damir Kramarić
 222. Asenka Kramer
 223. Ksenija Krklec
 224. Branka Krnjaić
 225. Ivan Krokar
 226. Aleksandra Krolo
 227. Dragica Krpan
 228. Morana Krpan
 229. Gordan Krpanec
 230. Davor Kršić
 231. Vedran Kruljac
 232. Andrea Kučkovečki
 233. Željka Kuhar
 234. Lucija Kuharić
 235. Dinko Kulaš
 236. Ana Kunej Urch
 237. Miljenko Kurobasa
 238. Dubravka Kuveždić
 239. David Kužnini
 240. Silvija Lažeta
 241. Mirela Lekić
 242. Damir Lemaić
 243. Jasna Lenuzzi
 244. Božena Lišić
 245. Marica Lović
 246. Vera Lovrinić-Jugovac
 247. Sanja Lozančić
 248. Hrvoje Lui
 249. Jasminka Lukač
 250. Damir Ljubanović
 251. Vlasta Ljubešić
 252. Vesna Mađarić
 253. Marie Magovac
 254. Ines Majnarić
 255. Zdenko Majzec
 256. Vjeran Malenica
 257. Nikolina Mandić
 258. Olja Marasović Podlipec
 259. Pavle Marčetić
 260. Meri Marić
 261. Renata Marić-Ivanović
 262. Katarina Marić-Milković
 263. Ivo Marin
 264. Marinović Jelena
 265. Ratko Marinović
 266. Ivo Markotić
 267. Nikša Marković
 268. Nevenka Marunica
 269. Renata Marušić
 270. Mirna Maržić
 271. Neven Matas
 272. Sandra Matek
 273. Ivan Matešić
 274. Berislav Matković
 275. Nives Mazur Kumrić
 276. Ana Mažuranić
 277. Ines MedićAna- Marija Međurečan
 278. Lana Mihelić
 279. Lana Mihinjač
 280. Marko Mijat
 281. Ksenija Miketić
 282. Mario Mikinac
 283. Olgica Mikinac
 284. Gordana Mikulić
 285. Anamarija Milanović
 286. Bibica Milat
 287. Dario Milić
 288. Mladen Milć
 289. Svebor Milković
 290. Ivana Miloš
 291. Dragana Milunić
 292. Nikolina Mišković
 293. Boško Mišlov
 294. Vlatka Mišeljenović Dasović
 295. Maja Mitrović
 296. Vinka Mitrović
 297. Marijan Mitrović
 298. Štefica Mrazek
 299. Emilio Mrvica
 300. Gordana Mustač
 301. Zrinka Mustafa
 302. Adna Mustedanagić
 303. Vesna Narančić
 304. Julijana Nikolić
 305. Tea Nikolić
 306. Zvonko Nogolica
 307. Damir Novački
 308. Nikola Opatić
 309. Maja Orešković
 310. Nataša Orešković Križnjak
 311. Jadranka Pajur
 312. Mirjana Palada Kmetović
 313. Teuta Palčić
 314. Jadranka Pamić
 315. Ivana Pandža
 316. Gordana Pandžić
 317. Denise Pangos
 318. Mirko Parun
 319. Vesna Paškvan
 320. Sanda Pašuld
 321. Hrvoje Pauković
 322. Jasenka Pavišić Čačić
 323. Ivana Pavletić
 324. Nataša Pećarević
 325. Relja Pećina
 326. Vladimir Penezić
 327. Tanja Peraković
 328. Marin Perinić
 329. Jasenka Perković
 330. Ljiljana Perković Juračić
 331. Alan Perl
 332. Ivančica Pešut
 333. Božica Petak Vujec
 334. Tanja Petković Gregurek
 335. Diana Petričević
 336. Adriana Petrović Pilar
 337. Ernest Petry
 338. Srđana Piasevoli
 339. Ljubica Pilić
 340. Željka Pilipović
 341. Ana Pirija-Benaković
 342. Mia Pisk
 343. Marica Plejić
 344. Mark Poje Juraj
 345. Damir Pokupec
 346. Sunčica Polovina Jurca
 347. Ana Poljak
 348. Vesna Posavec
 349. Stjepan Poslek
 350. Ivanka Pozojević
 351. Jelena Praštalo
 352. Igor Prebeg
 353. Danijel Pribanić
 354. Ivana Prnić
 355. Tanja Prodanović
 356. Iva Prša
 357. Marija Pujo Tadić
 358. Ivan Puljiz
 359. Branimir Puškarić
 360. Sanja Putrić
 361. Đorđe Radovanović
 362. Jelena Radej
 363. Martina Radošević
 364. Dragana Raić
 365. Edith Rakić
 366. Olga Ramljak
 367. Zdravka Ramljak
 368. Zlatomir Ranković
 369. Dragutin Ranogajec
 370. Gorana Ražnatović
 371. Anamarija Režek
 372. Mirta Ricov
 373. Goran Rihtarić
 374. Blaženka Rogina
 375. Ines Rudelić
 376. Damir Sajko
 377. Blanka Sajter
 378. Ivana Salečić
 379. Petra Samoborec
 380. Edin Sarajlić
 381. Mihael Sečen
 382. Nada Sedlar Bjelić
 383. Ankica Sekušak
 384. Milan Sekušak
 385. Matilda Sendi-Delaš
 386. Marija Serdar
 387. Niko Serdar
 388. Vanja Severec
 389. Ljiljana Sinanović
 390. Mirna Skelin
 391. Marija Skokandić
 392. Iva Slavica
 393. Krešimir Sliepčević
 394. Mladen Sliepčević
 395. Andreja Slišković
 396. Mirjana Slovenec
 397. Dubravka Smolčić
 398. Neda Smotalić
 399. Maja Soldo
 400. Marija Sraka
 401. Jelena Stankus-Tkalec
 402. Kristina Pavelka Starčević
 403. Marina Starčić
 404. Zvonimira Stiperski
 405. Romana Stipetić Zarić
 406. Milena Stojovska
 407. Vanda Stracenski
 408. Sonja Strmecki-Tos
 409. Daniela Sukalić
 410. Mirza Šabić
 411. Matea Šagarjelo
 412. Silvana Šalov
 413. Andrejana Šantek
 414. Dubravka Šćrbec
 415. Ivana Šepetavec
 416. Karlo Šimac
 417. Elena Šimatić
 418. Tomislav Šimić
 419. Nives Šimunović
 420. Marijo Škrinjar
 421. Dalija Šmit
 422. Morena Šoštarić
 423. Renata Šrekais
 424. Gordana Štanfel
 425. Siniša Štimac
 426. Ivančića Štritof
 427. Tomislav Šunjić
 428. Lidija Šušić
 429. Ana Tekić
 430. Marina Terček Drašković
 431. Darka Todorić
 432. Ljubomir Tonković
 433. Marko Topić
 434. Gabriela Topić Kordej
 435. Antonia Torma
 436. Ivan Trobentar
 437. Petar Trogrlić
 438. Zdravko Tuška
 439. Branimir Tuškan
 440. Davor Ukalović
 441. Marko Uljević
 442. Meri Uvodić
 443. Ružica Validžić
 444. Tamara Vejnović Rovis
 445. Marina Veljak
 446. Ivica Veselić
 447. Milorad Veselinović
 448. Vedran Vidmar
 449. Jasenka Vikšić
 450. Marin Vipauc
 451. Saša Vladić
 452. Manuela Vnuk
 453. Vesna Vojvodić Valčić
 454. Ida Vrančić
 455. Mario Vrček
 456. Danica Vučinić
 457. Renata Vugrinčić
 458. Anđelko Vujeva
 459. Marcela Vujić
 460. Mario Vukelić
 461. Dejan Vukomanović
 462. Maja Vukota
 463. Hugo Wedemeyer
 464. Sanja Zagrajski
 465. Tihomir Zebec
 466. Ninoslava Zeković
 467. Ivana Zidanić
 468. Marija Žaja
 469. Jasminka Žegarac
 470. Janja Žic
 471. Josipa Živčić
 472. Ljerka Živković
 473. Sonja Živković
 474. Ksenija Žlof
 475. Ana Žunić
 476. Tea Žunić

 

Pravne osobe

1. Forenzika prima d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje

2. Forum za slobodu odgoja

3. Gross d.o.o.

4. Hrvatski ured za osiguranje

5. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

6. Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku

7. Wassermann Grupa

 

Počasni članovi

1. prof. MIRJANA KRIZMANIĆ

img_1223img_1215

Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Mirjani Krizmanić uručena je plaketa o počanstvom članstvu u HUM-u, 5.12.2011., nakon što je u Klubu izmiritelja HUM-a, 5. prosinca 2011., održala predavanje u prepunoj dvorani u Teslinoj 1, pod nazivom “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost.”

2. NICHOLAS GOULD

img_1455

London, Velika Britanija

Nicholas Gould održao je predavanje za Klub izmiritelja HUM-a 5. ožujka 2012. pod nazivom “Mediation of Construction Disputes”. Tom prilikom uručena mu je plaketa počasnog člana HUM-a.Poziv-za-Klub-izmiritelja-Nicholas-Gould-5.03.12

Nicholas Gould CV

 

3. JEREMY LACK

jeremylack

Ženeva, Švicarska

G. Jeremy Lack održao je 2. travnja 2012. vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom “Neurobiologija konflikta i pregovora” za Klub izmiritelja HUM-a. Ujedno je taj dan postao i počasni član HUM-a

4. JAMES E. McGUIRE

James McGuire, JAMS mediator and arbitrator

James McGuire, JAMS mediator and arbitrator

James E. McQuire gostovao je u HUM-u prvi puta 4. lipnja 2012., kada je održao predavanje pod nazivom “Risks Analysis in Dispute Resolution”.

James E. McQuire, JAMS, Boston, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Davidom H. Burtom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Ovo je drugo gostovanje Jamesa E. McQuirea u svojstvu predavača u Klubu izmiritelja HUM-a. Prvi put je gostovao 4. lipnja 2012., kada je ujedno proglašen počasnim članom HUM-a.

5. DAVID H. BURT

DAVID H BURT

Wilmington, Delaware
David H. Burt, DuPont, Deleware, USA, održao je predavanje u Klubu izmiritelja HUM-a 11. prosinca 2012., s početkom u 18.00 sati, zajedno s kolegom Jamesom E. McQuireom, pod nazivom “Mediate Don’t Litigate” kao uvodno predavanje dvodnevnoj radionici održanoj pod istim nazivom, u Hotelu Dubrovnik, 12. i 13. prosinca 2012., koju je organizirao HUM zajedno sa Am Cham Croatia i uz sponzorstvo US Embassy Zagreb. Radionica je održana isključivo za potrebe gospodarstvenika te njihovih pravnika i odvjetnika.

Poziv Invitation1

6. prof.dr.sc. DAVOR BABIĆ

davor_babic2

Prof. dr. sc. Davor Babić, naš dugogodišnji suradnik, posebno u edukaciji o mirenju, te pored ostalog općenito stručnjak za ADR, sa značajnim iskustvom u mirenju i još i većim u arbitraži, održao je predavanje u Hrvatskoj udruzi za mirenje pod nazivom “Mirenje i arbitražni postupak” svoje viđenje mirenja i arbitraže, a posebno njihovim dovođenjem u međusobni odnos i svojevrsnu sinergiju tijekom postupka rješavanja jednog te istog spora, koji može započeti bilo kao mirenje bilo kao arbitraža. Riječ je o trendu novijeg datuma („arb-med“ ili „med-arb“) koji teži ka primjeni najboljih praksi mirenja i arbitraže unutar jednog postupka koji se načelno naziva arbitražnim. Prof. dr. sc. Davor Babić, govorio je i  o domaćim i inozemnim iskustvima u ovom pogledu i uopće o promišljanjima kako iz arbitražnog i medijacijskog svijeta izvući ono ponajbolje u korist svih sudionika sporenja.

 

7. SPENCER HILLIARD

Spenser-Hilliard-190x285

Spencer Hilliard, London, Velika Britanija, održao je predavanje pod nazivom:

Marketing Mediation

Kada proizvođač ne uspijeva prodati proizvod za koji se zna da je izvrstan, pita se: “Zašto je tome tako?” Razuman zaključak upućuje na činjenicu da se taj proizvod propagira i prodaje na pogrešan način. Jednako pitanje i odgovor mogu se postaviti i dati i u odnosu na medijaciju.

Tijekom ovog predavanja bit će riječi o medijaciji kao “proizvodu” koji se prodaje javnosti. Analizirat će se neki od razloga zbog kojih se medijacija ne prodaje uspješnije. Također će se preporučiti neki od načina na koji promocija medijacije može biti poboljšana te će se općenito govoriti o tome kako reklamirati medijacijske usluge.

8. IAN DANIELS

Ian Daniels, partner Ashford Solicitors, održao je predavanje pod nazivom:

“Evaluative Mediation – a step too far or not far enough?”

(Evaluacijska medijacija, korak previše ili premalo?)

O prednostima i nedostacima evaluacijske medijacije i njenoj usporedbi s tradicionalnom facilitacijskom medijacijom. Koji su to okidači koji vode prema sklapanju nagodbe i kako na najbolji način zadovoljiti potrebe stranaka u sporu? Kako medijacijski postupak prilagoditi vrsti i vrijednosti spora?

9. MICHAEL LIND

mike-lind

 

Michael Lind , chairman at Law Strategy, Law, partner at Legal Video Network, managing Director at Monkton Elm Garden Centre and owner at Mike Lind Consultancy održao je predavanje pod nazivom “Mandatory Mediation- does it aid or hinder the growth of mediation” (Obvezna medijacija- pomaže li ili otežava razvoj medijacije?). Objasnio je postojanje više vrsta obvezne medijacije i ugovornih načina obvezivanja na medijaciju i analizirao iskustva s medijacijom u Italiji i Velikoj Britaniji.

10. JOHN A. KOEPPEL, ambassador FSRI

 KOEPELL KOEPPEL

John A. Koeppel, ambassador of Foundation for sustainable Rule of Law intiatives – FSRI is a trial lawyer, mediator and arbitrator with a client base ranging from major corporations to individuals represented pro bono. For the last 20 years, he has worked as a mediator and arbitrator in state and federal court. He has traveled to India with FSRI to assess and evaluate ongoing mediation programs in three state High court systems. He has also worked with a children’s rights organization in Cambodia and with a civil rights NGO in India.

11. VICTOR SCHACHTER, predsjednik FSRI

 SCHACHTER SCHACHTER1

President of Foundation of sustainable Rule of Law intiatives – FSRI, is a litigation partner at Fenwick & West and has served extensively as a mediator or participated in mediations and arbitrations over his forty year career. Mr. Schachter has led or participated in rule of law initiatives promoting alternative dispute resolution and judicial case management in Brazil, Turkey, Malaysia and India. In cooperation with the high courts of India, he served as a Project Director for legal reform programs in New Delhi and Bangalore, and served in Kochi as well. In 2008, Mr. Schachter was recognized as a California Lawyer Attorney of the Year for his global legal reform work. Mr. Schachter is the founder and president of FSRI.

12. PAUL RANDOLPH

paul-randolf-s1

Gospodin Paul Randolph postao je počasni član HUM-a 3. listopada 2011. Plaketu o počasnom članstvu uručio mu je predsjednik HUM-a mr.sc. Srđan Šimac na početku predavanja koje je održao za Klub izmiritelja HUM-a.

13. ARTHUR TROSSEN

TROSSEN ARTHUR

Arthur Trossen (iz Alterkirchena u Njemačkoj) je medijator i međunarodni ADR ekspert. Nakon završenog studija psihologije i prava radio je kao državni tužitelj i potom kao sudac, sve do 1998. Pored višestruke edukacije o medijaciji i rješavanju sporova nastavio je s istraživanjem korištenja medijacijskih vještina u sudskom postupku, koji pristup je u Njemačkoj postao poznat kao „Altenkirchener Modell“. Nešto kasnije osnovao organizaciju pod nazivom Integrierte mediation e.V., kao neprofitnu udrugu oslobođenu od poreza (www.in-mediation.eu). Ova organizacija nudi uslugu medijacije, bavi se izdavaštvom i edukacijom.

14. ALAN UZELAC

UZELAC

Prof. dr. sc. Alan Uzelac postao počasni član HUM-a tijekom Tjedna mirenja, 15.10.2015., na Svjetski dan rješavanja sukoba („World Conflict Resolution Day“). Prof. dr. sc. Uzelac već od stvaranja naše Udruge pomaže u različitim događanjima, promociji i promidžbi mirenja u RH te u inozemstvu.


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA