Dodatna obuka za izmiritelje

 

 

Prijavnica za Dodatnu obuku – Preuzmi (doc)

 

Dodatna obuka je namijenjena svim izmiriteljima koji su pohađali osnovnu obuku za izmiritelje u trajanju od najmanje 40 sati.

Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (Narodne novine broj 59/11), dodatna obuka za izmiritelje u trajanju od ukupno 20 sati svake dvije godine, obvezna je za izmiritelje registirane pri Registru izmiritelja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Članak 7.

Dopuna upisa

(1) Registrirani izmiritelj dužan je svake dvije godine, računajući od datuma upisa u Registar, dostaviti certifikat akreditirane institucije za mirenje o provedenoj dopunskoj obuci u skladu s ovim Pravilnikom.

Dodatnu, dopunsku ili naprednu obuka za izmiritelje, provodi Hrvatska udruga za mirenje, institucija za mirenje akreditirana za edukaciju izmiritelja od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Ova obuka predstavlja korak dalje u obuci izmiritelja, u odnosu na znanja i vještine koje su obrađivane u osnovnoj obuci i ujedno, omogućuje osvježenje znanja i izmiriteljima koji već imaju iskustva u mirenju. Uvjereni smo da će dodatna obuka za izmiritelje doprinijeti uvećanju znanja i vještina koje već posjedujete i dodatno vam pomoći kako u vašem svakodnevnom životu tako i u obavljanju redovnih radnih zadaća na vašim radnim  mjestima. Učinit ćemo sve da  opravdamo i ponovno potvrdimo pozitivna iskustva i ocjene, koje su nam dali polaznici naših osnovnih obuka za izmiritelje.

Pridružite nam se i Vi!

S obzirom na veliki interes izmiritelja za praktičnim dijelom obuke, svih 20 sati dodatne obuke provest će se:

VJEŽBANJEM ULOGA IZMIRITELJA

UZ PRETHODNO OBNAVLJANJE A POTOM PRIMJENU OSNOVNIH TEHNIKA I VJEŠTINA MIRENJA

PROGRAM: Dodatna obuka za izmiritelje trajat će ukupno 20 sati. Sastoji se od isključivo od praktičnog dijela.

Za vrijeme obuke koristit će se različite nastavne metode

– predavanja

– rasprave i debate

– igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija

– analiza igranja uloga

-radionice

-igre grupne dinamike

-razmjena stručnih pogleda i iskustava

– evaluacija obuke

Kroz interaktivno i iskustveno učenje, vježbati će se ovladavanje tehnikama i vještinama pregovaranja i mirenja.

Detaljni program obuke dostavit će se na vrijeme svim prijavljenim polaznicima obuke.

Svakom polazniku koji uspješno završi dodatnu obuku u trajanju od 20 sati, izdat će se certifikat o završenoj dodatnoj obuci. Polaznicima koji se opredijele za  pohađanje manje od 4 dana dodatne obuke, certifikat će se uručiti s danom uspješnog dovršenja sva 4 dana dodatne obuke.

Svi polaznici koji su se registrirali kao izmiritelji, mogu Registru izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, prijaviti dovršetak dodatne obuke.

PREDAVAČI: Predavači su najiskusniji hrvatski izmiritelji i treneri za izmiritelje.

PRIJAVA: Svi zainteresirani za pohađanje dodatne obuke za izmiritelje trebaju:

1.  ispuniti prijavu (u prilogu ovog poziva),

2.  uplatit iznos cijene obuke.

Grupa od najmanje 15 i do najviše 24 polaznika, formirat će se prema redoslijedu izvršenih uplata cijene dodatne obuke. Za sve one koji uplate cijenu obuke nakon što je to već učinio broj polaznika predviđenih za konkretnu grupu, formirat će se nova grupa i odrediti novi termin obuke, o čemu će svi na koje se odnosi biti pravodobno i obaviješteni.

HUM jamči kvalitetu obuke osiguranje buduće periodične dodatne obuke za izmiritelje. HUM jamči mogućnost stjecanja dodatnih izmiriteljskih znanja i vještina, ali ne i sudjelovanje u postupcima mirenja.

Ovisno o interesu polaznika, zakazat će se novi termini dodatne obuke s novim  temama kako bi svi izmiritelji imali više mogućnosti izbora na raspolaganju.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite telefonom, elektronskom poštom ili redovnom poštom.

Radujemo se unaprijed našem zajedničkom učenju, druženju, upoznavanju i budućoj suradnji.

S poštovanjem te uz topli izmiriteljski pozdrav,

Predsjednik HUM-a:

mr. sc. Srđan Šimac

Kontakt osoba:

Tajnica HUM-a: Eva Kraljević

Teslina 1, 21000 Zagreb

Tel: 4811 283

hum.mirenje@gmail.com

www.mirenje.hr


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.