Osnovna obuka za izmiritelje

P R I J A V A  ZA OSNOVNU OBUKU 

 

 

Osnovna obuka za izmiritelje namijenjena je svima koji neovisno o svojoj profesiji žele saznati više o postupku mirenja (medijaciji) kao dobrovoljnom, povjerljivom i iznimno uspješnom načinu rješavanja konflikata i sporova bilo koje vrste.

Znanja i vještine koje ćete steći tijekom ove obuke, poboljšati će vaše postojeće sposobnosti, unaprijedit će vaše komunikacijske i pregovaračke vještine i omogućit će vam steći neke nove.

Uvjereni smo kako će vam ova po mnogo čemu izuzetna edukacija, pomoći unaprijediti vaše odnose vezane uz obavljanje poslova vašeg radnog mjesta ili poziva, ali što je još i važnije, pomoći će vam u poboljšanju vašeg svakodnevnog života.

Zadovoljstvo i pozitivna iskustva dosadašnjih polaznika obuke, najbolja su potvrda njene uspješnosti i ujedno otvorena pozivnica. Pridružite nam se i Vi!

Obuka se održava u Zagrebu u prostorijama HUM-a, Teslina 1.

PROGRAM: Osnovna obuka traje ukupno 40 sati (20 sati teorijskog rada, 10 sati praktičnog rada i 10 sati iskustvenog rada) i održava se u grupi od najmanje 15 polaznika.

Za vrijeme obuke koristit ćemo različite nastavne metode:

–          predavanja

–          rasprave i debate

–          igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija

–          analiza igranja uloga

–          radionice

–          igre grupne dinamike

–          razmjena stručnih pogleda i iskustava

–          evaluacija obuke

Tijekom obuke upoznat ćete se sa:

– alternativnim načinima rješavanja sporova

– mirenjem i njegovim osnovnim načelima, ciljevima i stilovima

– razlikama mirenja s drugima načinima rješavanja sporova

– prednostima mirenja za stranke u sporu

– pravnim okvirom mirenja u Hrvatskoj i EU

– hrvatskim sustavom i strukturom mirenja

– mirenjem u sudovima i izvan njih

– teorijom i analizom konflikta i metodama njegovog rješavanja

– osobinama uspješnog izmiritelja

– ulogom izmiritelja u postupku mirenja

– ulogama drugih sudionika u postupku mirenja,

– stadijima postupka mirenja,

– osnovnom metodama i tehnikama u postupku mirenja,

– osnovnim tehnikama pregovaranja,

– psihološkim, filozofskim i etičkim aspektima mirenja,

– emocijama u konfliktu i u postupku mirenja.

Kroz interaktivno i iskustveno učenje, ovladat ćete tehnikama i vještinama potrebnim za sudjelovanje u postupku mirenja i kao stranka u sporu i kao izmiritelj.

Detaljni program obuke dostavit će se na vrijeme svim članicama/ovima grupe za obuku.

U skladu s Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja („Narodne novine“ broj 13/2010) te suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Hrvatska udruga za mirenje (HUM) će svakom od polaznika/ca koji je uspješno završio 40-satnuobuku, izdati CERTIFIKAT kojim se potvrđuje da je s uspjehom završila/o osnovnu obuku za izmiritelje.

Svi certificirani izmiritelji s danom izdavanja certifikata stječu pravo na upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

PREDAVAČI: Predavači su najiskusniji hrvatski izmiritelji i treneri za izmiritelje.

PRIJAVA: Svi zainteresirani za pohađanje osnovne obuke za izmiritelje, trebaju elektronskom ili redovnom poštom dostaviti HUM-u:

1.  ispunjenu prijavu (obrazac je u prilogu ovog poziva),

2.  uplatiti cjelokupni iznos cijene obuke.

Grupa od najmanje 15 polaznika formirat će se prema redoslijedu izvršenih uplata. Za sve one koji uplate cijenu obuke nakon što je to već učinio broj predviđenih za konkretnu grupu, formirat će se nova grupa i odrediti novi termin obuke, o čemu će svi na koje se odnosi pravodobno biti obaviješteni.

POSEBNE NAPOMENE: HUM jamči kvalitetu obuke, kao i osiguranje buduće periodične napredne obuke za izmiritelje.

HUM jamči mogućnost stjecanja osnovnih izmiriteljskih znanja i vještina, ali ne i sudjelovanje u postupcima mirenja.

Za sva dodatna pitanja vezana uz cijenu i način plaćanja, slobodno nam se obratite telefonom, elektronskom poštom ili poštom.

Radujemo se unaprijed našem zajedničkom učenju, druženju, upoznavanju i budućoj suradnji.

S poštovanjem,

Predsjednik HUM-a:

dr. sc. Srđan Šimac

Kontakt osoba:
Tajnica HUM-a: Suzana Fugaj
Teslina 1, 10000 Zagreb
+38514811283
hum.mirenje@gmail.com
www.mirenje.hr


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb