• Ne želim priznati da imam problem
 • Ne vidim kako bi mi to pomogao medijator kada je i pored velikog pregovaračkog iskustva u tome nisam uspio
 • Ustručavam se tražiti pomoć od treće nepoznate osobe
 • Vjerujem da će moj prijedlog za medijaciju oslabiti moje pravne i pregovaračke pozicije
 • Vjerujem da je sud jedino mjesto na kojem se rješavaju sporovi
 • Sud je za mene bolja opcija, jer u sudu mogu dobiti sve što želim
 • Medijacija je bacanje vremena, ionako ćemo završiti u sudu
 • Druga strana je nerazumna i s njom se ne može komunicirati
 • Druga strana sigurno neće pristati na medijacija
 • Ne želim se suočiti s drugom stranom, neka spor umjesto mene vodi moj odvjetnik
 • Moj odvjetnik se protivi medijaciji
 • Moj odvjetnik/korporativni pravnik vjeruje da je sud najbolja opcija
 • Ne mogu sudjelovati u medijaciji, jer ne znam ništa o njoj
 • Ne vjerujem u povjerljivost mirenja
 • Medijacija zvuči predobro da bi bilo istinito

Kontaktirajte s nama i u razgovoru dopustite da da vam vrlo pažljivo u vašu korist dovedemo u dvojbu svaku vrstu zabrinutosti u pogledu medijacije koju u ovom trenutku sasvim prirodno osjećate.