• Otvoren i pozitivan odnos prema mirnom rješavanju sporova (medijaciji)
 • Odluka za suočavanje s problemom
 • Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema
 • Otvorenost prema mogućnost prihvaćanja pomoći treće osobe
 • Snažna potreba za rješenjem spora i za mirom
 • Sudjelovanje u medijaciji u dobroj vjeri
 • Sudjelovanje u medijaciji osoba ovlaštenih za donošenje odluka (sklapanje nagodbe)
 • Punomoćnici stranaka skloni medijaciji, vještinama i tehnikama pregovaranja i mirenja
 • te zastupanju stranaka u medijaciji – na drugačiji način nego u parnici
 • Učinkovita pregovaračka strategija
 • Realna očekivanja i/ili spremnost na njihovu korekciju
 • Spremnost na slušanje
 • Spremnost na razumijevanje drugačijeg mišljenja
 • Spremnost osvijestiti postojanje vlastitog doprinosa u konfliktu
 • Tolerantnost, strpljivost i upornost
 • Kreativnost
 • Dobra priprema