U Hrvatskoj razlike između mirenja i medijacije nema. Medijacija (mediation) je naziv za medijaciju uobičajen u svijetu. Taj izvorni pojma hrvatski jezikoslovci su u Zakonu o mirenju preimenovali. S druge strane, primjerice Obiteljski zakon, ne poznaje mirenje, već medijaciju.

Postoje brojni zagovornici ideje da se mirenje zove isključivo medijacijom, posebno zato što se u praksi pokazalo da se stranke u sporovima doslovce zabezeknu kada im se spone mirenje s drugom stranom kao moguće rješenje. U stanju ozbiljnog konflikta ideja pomirenja je sudionicima konflikta strana i ne žele je prihvatiti. Pored toga, osobe u konfliktu prirodno u pravilu snažno vjeruju da su baš one u pravu. Uz takvo uvjerenje mirenje im je strano i neprihvatljivo (vidite pod 11).

HUM se pridružio nastojanjima da se pojam mirenja zamijeni izvornim pojmom – medijacija.