U medijaciji su najčešće prisutni medijator ili više njih, stranke i njihovi punomoćnici. Odvjetnici u medijaciji nastupaju kao pravni savjetnici i zastupnici stranaka i kontroliraju je li se medijacija i konačni sporazum kreću u okvirima prava.

U medijaciji vas pored odvjetnika mogu pratiti i druge osobe od vašeg povjerenja: članovi obitelji, prijatelji, savjetnici, stručnjaci određenog profila i dr. U medijaciji je moguće uključiti i osobe koje utječu na rješenje spora i/ili imaju interes u njegovom rješavanju. U nju se prema potrebi mogu uključiti i eksperti (vještaci) iz područja na koje se odnosi spor.

Kad je riječ o strankama, njihova prisutnost u medijaciji je presudna za rješenje spora. Stranke znaju sve detalje spora, poznaju najbolje elemente potrebne za rješenje spora i ovlaštene su odlučiti o sadržaju nagodbe. Zato medijacija u kojem stranke ne sudjeluju izravno i aktivno, već isključivo preko posrednika, unaprijed ima značajno smanjene izglede za postizanje nagodbe, osim u slučaju kada punomoćnici dolaze u medijacija umjesto stranka samo radi formaliziranja dogovora postignutog izvan medijacije.