Primarni cilj medijacije u naravi nije pomiriti stranke u sporu, već obnoviti njihovu komunikaciju, izgubljeno povjerenje i pomoći im pronaći rješenje u kojem svaka od njih nalazi svoj interes. Ovakav pristup omogućuje popravljanje poremećenog odnosa između stranaka i često stvara osnovu za njegov nastavak (primjerice poslovni odnosi) ili korektno održavanje (primjerice roditelji, bivši bračni drugovi).

Medijacija i nagodba okončavaju sukob postizanjem rješenja s kojim stranke mogu mirno nastaviti živjeti i problem ostaviti iza sebe. U tom pogledu, mir između stranaka ipak je najčešće posredna posljedica mirenja.