fbpx

38. Kako se pokreće medijacija?

Medijacija započinje suglasnim prijedlogom za medijaciju. Nazovite nas telefonom, sastanimo se online, javite se emailom. Rado ćemo odgovoriti na svako Vaše pitanje, posebno na ona vezana uz traženje odgovora je li medijacija prikladna baš za vas i vaš spor. Kada se obratite HUM-u upoznat ćete nas s vašom situacijom i s onim što vas brine. [...]

37. Gdje se provode medijacije?

Medijacije se provode se u HUM-a, u Zagrebu, Teslina 1/I. Također, medijacije se provode i online iz udobnosti i sigurnosti domova i ureda stranaka. Online medijacija predstavlja visoki faktor uštede vremena i troškova putovanja, a u vrijeme COVID-19 krize, osigurava apsolutnu zdravstvenu sigurnost. Medijacije se provode u vrijeme koje strankama najviše odgovara i određuje se [...]

36. Koliko košta medijacija i tko plaća troškove?

Troškovi medijacije su mnogo niži od parničnih već zbog toga što medijacija započinje i okončava se brzo. Troškovi medijacije su u pravilu jednokratni i određuju prema HUM-ovom Troškovniku. Troškovnik previđa tri mogućnosti: bez naknade, prema Troškovniku i prema dogovoru s medijatorom. Stranke troškove mirenja snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume.

35. Je li medijacija prikladna za kaznene postupke?

Udruga za izvan-sudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku u suradnji s Državnim odvjetništvom RH, provodi medijacije između žrtava kaznenih dijela i počinitelja kaznenih dijela, maloljetnika ili mlađih punoljetnika. Medijacije u HUM-u provode se u kaznenim predmetima po privatnoj tužbi, između žrtve kaznenog dijela i počinitelja. Povodom ostalih težih kaznenih dijela i kaznenih dijela punoljetnih [...]

34. Kako se pripremiti za medijaciju?

Ukratko, pored kontakata i sastanka s medijatorom na kojima će vas medijator upoznati s medijacijom i predložiti vam što je potrebno kako bi ste se za medijaciju što bolje pripremili, poželjno je prije prvog zajedničkog sastanka pripremiti dvije vrste dokumentacije. Jedna se odnosi na po vašoj ocjeni relevantnu dokumentaciju o predmetu spora (ranije sporazume, ugovore, [...]

33. Tko mora ili smije biti prisutan u postupku mirenja?

U medijaciji su najčešće prisutni medijator ili više njih, stranke i njihovi punomoćnici. Odvjetnici u medijaciji nastupaju kao pravni savjetnici i zastupnici stranaka i kontroliraju je li se medijacija i konačni sporazum kreću u okvirima prava. U medijaciji vas pored odvjetnika mogu pratiti i druge osobe od vašeg povjerenja: članovi obitelji, prijatelji, savjetnici, stručnjaci određenog [...]

32. Koja je uloga odvjetnika u medijaciji?

Stranke odlučuju o angažiranju odvjetnika u medijaciji. Njihova prisutnost u medijaciji nije obavezna, međutim, u daleko najvećem broju medijacija odvjetnici redovito sudjeluju zajedno sa svojim strankama. Oni imaju svojstvo savjetnika stranaka i zastupnika njihovih interesa. Njihova uloga je drugačija od one koju imaju u parnici ili u arbitražnom postupku, no komplementarna. Odvjetnici bliski medijaciji i [...]

31. Moram li raspolagati s pravnim znanjem da bi sudjelovao u medijaciji?

Ne morate raspolagati s pravnim znanjem da bi sudjelovali u medijaciji. Možete i u medijaciji kao i u parnici, angažirati punomoćnika pravnog profesionalca da zastupa vaše pravne interese. U medijaciji pravo nije primarno za rješenje spora. Medijacija djeluje u „sjeni prava“ i ono daje okvir za pregovore koji prethode nagodbi. Vrlo je poželjno da nagodba [...]

30. Koja su medijacijska pravila?

Medijacija je dobrovoljan i fleksibilan postupak i zato nema mnogo pravila. Medijator upravlja postupkom, a stranke su odgovorne za nagodbu. Stranke, medijator i svi drugi sudionici postupka, dužni su poštivati povjerljivost medijacije. Svi sudionici medijacije dužni su slušati jedni druge bez upadica, prekidanja i bez korištenja neprimjerenih riječi. Svaka stranka u medijaciji ima priliku kazati [...]