Klub obiteljskih medijatora

 

 

 

Premda je nemoguće vrednovati važnost problema koji proizvode pojedini konflikti ili sporovi, omogućavanje i pomoć članovima obitelji, a posebno onima s malodobnom djecom, rješavati konflikte i sporove izvan strogog i formalnog sudskog sustava, svrstava se u najvažnija područja mirnog rješavanja sporova i ujedno predstavlja nemjerljivu vrijednu mogućnost usmjerenu na dobrobit svih obitelji i posredno, za cijelu društvenu zajednicu.
Obiteljske sporove čine sve vrste konflikta i sporova nastalih među članovima obitelji. Obiteljskom medijacijom rješavaju se sporovi iz svih oblika obiteljskih odnosa, od onih nastalih povodom razvoda braka, pa do sporova između članova obitelji vezanih za vlasništvo na imovini i udjelima u trgovačkim društvima, podjelu imovine i nasljeđivanje, i dr.
Klub obiteljskih izmiritelja osnovan je 4. veljače 2014. Za predsjednicu Kluba je Tanja Hučera, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Cilj Kluba obiteljskih medijatora je promovirati i unaprjeđivati obiteljsku medijaciju u Republici Hrvatskoj, povezati stručnjake iz raznih područja koji se u svom profesionalnim područjima bave obiteljima i omogućiti njihovu suradnju u pomaganju obiteljima. Cilj HUM-a je kroz djelovanje Kluba osigurati permanentnu specijalističku uslugu obiteljske medijacije, prije svega unutar Centra za mirenje HUM-a i posebno u sporovima koji nisu vezani usko uz razvod braka i povjeravanje malodobne djece na skrbi i odgoj. Medijacijski postupci se provode u najboljem interesu obitelji kojima je potrebna pomoć u rješavanju njihovih konflikata i sporova te ostvariti suradnju Kluba i HUM-a s drugim srodnim organizacijama, institucijama i tijelima, čija djelatnost je dobrobit obitelji. Klub će se sastajati redovno, utvrditi svoja pravila i aktivnosti.
Klub je otvoren svim članicama i članovima HUM-a, ali i ne-članovima zainteresiranim za obiteljsku medijaciju.
Klub obiteljskih medijatora djeluje kao sastavni dio Hrvatske udruge za mirenje. Klub primjenjuje Statut HUM-a i druge njegove akte.
Članovima Kluba koji su sudjelovali u njegovom osnivanju, osigurana je posebna edukacija – osnovna obuka za obiteljske medijatore u trajanju od 40 sati. Ova obuka provedena je u suradnji HUM-a i Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i Hrvatske udruge za mirenje (HUM). Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke sporazumnu uz pomoć treće neutralne osobe, izmiritelja, nastoje riješiti konflikt odnosno spor, nastao unutar njihovih obiteljskih odnosa. Medijator pomaže strankama sklopiti vlastitu nagodbu uvažavajući zajedničku njihovu volju i interese.

AKTIVNOSTI KLUBA:
2014.
Sastanak obiteljskih medijatora

– 9. lipnja 2014. održan je sastanak članova Kluba obiteljskih medijatora HUM-a. U raspravi koja se vodila između članova naglašena je želja sudionika sastanka da budu aktivni sudionici u uređenju obiteljske medijacije u Republici Hrvatskoj. Članovi planiraju organizaciju i pohađanje daljnjih edukacija i usavršavanja. Teži se međusobnoj suradnji kao i suradnji s ostalim relevantnim institucijama, čija aktivnost je obiteljska medijacija. Ističe se potreba suradnje i s osobama različitih profesija i struka, kako bi se osigurao kvalitetan razvoj medijacije na ovom području društvenog života.

– 1. srpnja 2014. održan je drugi sastanak članova Kluba obiteljskih medijatora. Kroz konstruktivnu i živu raspravu zaključeno je da će se organizirati stručni skup na kojem će sudjelovati predstavnici Kluba obiteljskih medijatora, predstavnici Ministarstva pravosuđa, predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih kao i predstavnici poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja obiteljske medijacije u koji će se uključiti i suce iz područja obiteljskog prava, odvjetnike te predstavnike Centra za socijalnu skrb. Cilj navedenog je sudjelovanje u raspravi svih struktura koje imaju jednaki cilj. Predloženo je organiziranje predavanja o medijaciji za djecu uz predstavnike socijalnih službi, kao i u svrhu rasprave o tome što je u tom pogledu moguće napraviti u budućnosti.

Tjedan mirenja i Okrugli stol obiteljskih medijatora. Tijekom Tjedna mirenja od 13. do 17. listopada 2014., u HUM-u je u suradnji s Hrvatskim društvom za obiteljsku medijaciju, 14. listopada 2014., održan Okrugli stol o obiteljskoj medijaciji pod nazivom – „IZAZOVI PROVEDBE OBITELJSKE MEDIJACIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI I IZVAN NJEGA”. Raspravljalo se o praktičnoj primjeni odredaba o obiteljskoj medijaciji u novom Obiteljskom zakonu i Pravilniku o obiteljskoj medijaciji, o radu obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi i izvan njega (u sudovima i u izvandržavnim institucijama za medijaciju) i o mogućoj suradnji medijatora različitih profesija i multidisciplinarni pristup obiteljskoj medijaciji.


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA