• Ivan Antić, dipl. iur., pravnik, Hrvatska pošta, Zagreb
 • prof. dr. sc. Sanja Barić, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka
 • Karolina Benasić, Zagreb
 • dr. sc. Vanja Bilić, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 • Slaven Boljun, mag. iur., Ližnjan
 • Marijana Božić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Samanta Bubičić, dipl. iur., odvjetnica, Rovinj
 • Vlatka Cvok, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Mirjana Čusek-Slunjski, dipl. iur., strušnjakinja za javnu nabavu, direktorica, Angela d.o.o., Varaždin
 • Marija Dill Bračić, dipl. iur., prav.savj., Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Zagreb
 • Tamara Dolgoš-Kos, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • mr.sc. Predrag Dukić , dip. ing. Matkoenerg d.o.o., Zagreb
 • Vlasta Feuš, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Suzana Fugaj, mag. iur., HUM, Vrbovec
 • Ivana Gabrić, mag. iur., Končar-energetika i usluge d.o.o., Zagreb
 • Ana Gradišek, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Antun Grgić, dipl. iur., Nova Gradiška
 • Marina Gruban Jelečević, dipl. iur., voditelj pravnih poslova, Sindikat PPDIV, Zagreb
 • Ines Gruica Devčić, mag. suvremenih EU znanosti, Sisak
 • Jadranka Gržin, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Tanja Hučera, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zagreb
 • Danijela Jažić, mag. iur., Općinski kazneni sud Zagreb, Zaprešić
 • Ksenija Jovičić, dipl. iur., Ekonomska škola Vukovar, Vinkovci
 • Marija Jurić, dipl. iur., upravni savjetnik za pravne poslove, Ured državne uprave, Pula
 • Vesna Jurički, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • mr. sc. Josipa Jurinić, dipl. prav., u mirovini, Zagreb
 • Ana-Marija Kajić, odvjetnica, Zagreb
 • Iva Klindić, studentica Pravnog fakulteta Rijeka
 • Narcisa Knežević, dipl. iur., rukovoditelj Odjela za pravne poslove, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 • Ivana Kolić, dipl. iur., odvjetnica, Dubrovnik
 • Josip Konjevod, odvjetnik, Zagreb
 • Mirta Korač, farmaceutski tehničar, Plaški
 • Ivan Kovačec, direktor, Tehničar copyservis d.o.o., Zagreb
 • Ante Leskur, spec. psihijatar, Dom zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb
 • mr. sc. Danica Lisičar, transakcijska analitičarka u medijaciji, Zagreb
 • Sonja Majetić Pavlinić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Sanja Majić, farmac. tehničar i mr. pravnih znanosti, Split
 • Stipanka Mandac, mag. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Antonija Maras, studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zadar
 • Aida Marijan, dipl. iur., Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb
 • Ivana Matas, dipl. iur., Suradnik za pravne poslove i Službenik za zaštitu osobnih podataka, Generali osiguranje d.d., Zagreb
 • Zlatko Mateša, dipl. iur., odvjetnik, Samobor
 • Ivan Matić, mag. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Tia Milinković, mag. iur., Zagreb
 • Šime Miliša, dipl. ing., Zagreb
 • Tanja Petković Gregurek, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Petar Petrić, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Dušanka Pribičević Gelb, dipl. politolog, Zagreb
 • Zrinka Prlić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Kristina Raguž Mandurić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Karmen Ratković , prof. hist.art. i phil.
 • Lejla Ritoša Horvat, dipl. iur., odvjetnica, Novigrad
 • Dalibor Ružić, dipl. iur., Ministarstvo pravosuđa RH, Duga Resa
 • Maja Salopek, dipl. iur., odvjetnica, Ogulin
 • dr. sc. Srđan Šimac, sudac, Visoki trgovački sud RH, Zagreb
 • Štefan Štefanek, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Sanja Tafra, dipl.iur., odvjetnica, Zagreb
 • Nataša Tatarić, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Jelena Trbus, dipl. socijalni radnik, Sesvete
 • Zdravko Tukša, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • mr. sc. Maja Uzelac, nevladina organizacija „Mali korak“, Zagreb
 • Margareta Vivoda, sutkinja,  Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie, Buzet
 • Jana Volenec Pećina, dipl. iur., odvjetnica, Zagreb
 • Mladen Vukmir, dipl. iur., odvjetnik, Zagreb
 • Ana Vuković, dipl. iur., odvjetnica, Karlovac
 • Anita Zrinjan, stručni suradnik za poslovnu podršku Upravi, Samobor
 • Suzana Zubović, dipl. iur., odvjetnica, Dubrovnik

 

Lista izmiritelja HUM-a sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – izmiritelja koji se permanentno usavršavaju i koji udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a) na temelju  Odluke Upravnog odbora od 6. rujna 2017. o obveznom sudjelovanju na minimalno 15 sati radionica Vježbanja mirenja.

Lista je ažurirana s danom 1. veljače 2018. i trenutno ima 66  izmiritelja/ica.