HUM – LISTA MEDIJATORA/ICA

 

 1. Antić Ivan, dipl.iur., Hrvatska pošta d.d., Zagreb
 2. dr. sc. Bilić Vanja, Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
 3. Dolgoš – Kos Tamara, odvjetnica, Zagreb
 4. dr. sc. Dukić Predrag, strojarstva, Zagreb
 5. Fugaj Suzana, mag. iur., HUM, Zagreb
 6. Gradišek Ana, sutkinja Županijskog suda, Zagreb
 7. Gruban Jelečević Marina, dipl. iur., Zagreb
 8. Hučera Tanja, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 9.  mr.sc. Jurinić Josipa, dipl.iur, Zagreb
 10. Kovačević Fras Vesna, odvjetnica, Pula
 11. sc. Lisičar Danica, socijalna radnica, TA analitičarka u medijaciji, u mirovini, Zagreb
 12. Marijan Aida, direktorica pravnih poslova i zastupanja, Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb
 13. Mateša Zlatko, odvjetnik, Zagreb
 14. Oraić Tin, odvjetnik, Zagreb
 15. Petrić Petar, odvjetnik, Zagreb
 16. Pribičević Gelb Dušanka, dipl. politolog, u mirovini, Zagreb
 17. Raguž Mandurić Kristina, odvjetnica, Zagreb
 18. Ratković Karmen, povjesničarka umjetnosti i filozofije, koordinatorica programa, Zagreb
 19. Šijak Sonja, mag.prim.educ., Ludbreg
 20. dr. sc. Šimac Srđan, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, predsjednik HUM-a, Zagreb
 21. Tatarić Nataša, odvjetnica, Zagreb
 22. Tokić Hrvoje, odvjetnik, Dubrovnik
 23. Tukša Zdravko, odvjetnik, Zagreb
 24. Uzelac Marija Dubravka, mr.sc., magistrica filozofije, u mirovini, Zagreb
 25. Vukmir Mladen, odvjetnik, Zagreb
 26. Zrnčić Mirjana, dipl.iur., u mirovini, Zagreb
 27. Žuvela Katja, odvjetnica, Zagreb

Lista je ažurirana s danom 22. siječnja 2021.

Lista medijatora sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – medijatora koji se permanentno usavršavaju i koji svakodobno udovoljavaju uvjetima za upis u Registar izmiritelja koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a).