Što je mirenje?

 

 

Mirenje (medijacija) je postupak u kojem stranke u konfliktu ili sporu u sigurnom ozračju uz pomoć treće nepristrane osobe izmiritelja, imaju priliku riješiti spor na vlastiti način. Izmiritelji strankama pomažu uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, iznijeti slobodno svoju stranu priče, omogućiti im da se međusobno slušaju, čuju i razumiju. Kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih stajališta o predmetu spora, stranke su u prilici svoje razlike približiti i postići rješenje spora te sklopiti nagodbu od zajedničkog interesa. Izmiritelji pomažu strankama u iznalaženju rješenja i sklapanju nagodbe. Zato se mirenje još naziva potpomognutim pregovaranjem.
Izmiritelji su osobe koje uz ljudske kvalitete imaju i dodatna znanja i vještine te tehnike komunikacije, pregovaranja, mirenja i upravljanja konfliktima. Oni svoje djelovanje temelje na povjerenju kojeg kod stranaka grade od prvog kontakta s njima.
Mirenje u najvećem broju slučajeva završava sklapanjem nagodbe.

 

Koje su prednosti mirenja?

• mirenje je dobrovoljan postupak,
• mirenje je jednostavan postupak, sadrži samo nekoliko svima razumljivih pravila,
• mirenje je povjerljiv postupak (uklonjen je rizik od neželjenih otkrića iz odnosa između stranaka: poslovna tajna, zaštita poslovne reputacije i dr.),
• u mirenju stranke su gospodari vlastitog spora,
• u mirenju stranke iznose svoju stranu priče,
• u mirenju vlada ozračje međusobnog uvažavanja i poštovanja i izmiritelj je zadužen da osigura takvo ozračje u svakom trenutku,
• u mirenju stranke slušaju i čuju jedna drugu,
• u mirenju stranke aktivno sudjeluju i iznose slobodno sve što je njima životno ili poslovno relevantno,
• u mirenju ono što je pravno relevantno nije presudno,
• stranke imaju kontrolu nad tijekom postupka i ako ne udovoljava njihovim potrebama, mogu ga okončati u svakom trenutku,
• stranke suglasno biraju osobu izmiritelja i mogu je u svako doba zamijeniti,
• stranke u potpunosti kontroliraju sadržaj nagodbe – postižu vlastito rješenje spora i o njihovom sporu ne odlučuje nitko osim njih,
• postignutom nagodbom nitko se ne proglašava pobjednikom, odnosno gubitnikom, nitko ne “gubi obraz”,
• u mirenju se suprotstavljanje zamjenjuje suradnjom,
• u mirenju su emocije stranaka dobrodošle,
• u mirenju nije važno koja je stranka u pravu,
• u mirenju stranke obnavljaju komunikaciju i svoj odnos, i zadržavaju ga u budućnosti,
• mirenje poništava sve uzroke i posljedice sporenja,
• u mirenju se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo,
• u mirenju se postiže obostrano zadovoljstvo zajedničkim rješenjem,
• za rješenje spora u mirenju potrebno je mnogo manje vremena (najčešće se okončava na prvom sastanku ili najviše na nekoliko njih),
• troškovi mirenja znatno su niži
• troškove mirenja stranke snose na jednake dijelove
• mirenje omogućuje mnoge kreativne mogućnosti za rješenje spora (sudska odluka pruža samo jednu uobičajenu soluciju),
• u mirenju je isključena nesigurnost u pogledu prava i činjenica,
• u mirenju je isključen rizik nepovoljne sudske odluke,
• nagodba od zajedničkog interesa daje strankama manje povoda za njeno osporavanje,
• nagodbu u mirenju stranke dobrovoljno izvršavaju, što isključuje potrebu za vođenjem sudskog ovršnog postupka,
• nagodba sklopljena u postupku mirenja opskrbljena klauzulom ovršnosti ima značaj ovršne isprave.

Svi navedeni razlozi svojom brojnošću i snagom argumentacije, jasno ukazuju na značajne prednosti mirenja kao načina rješavanja sporova.

Ako još uvijek niste sigurni zašto biste izabrali postupak mirenja za rješavanje vašeg spora, pokušajte pronaći odgovor na barem neka od niže navedenih pitanja:

• Vaš sudski postupak traje već godinama ili se ne odvija onako kako ste se nadali i zato ga ne želite više nastavljati
• Nemate mogućnosti ili ne želite pokrenuti vlastiti sudski spor
• Želite razriješiti konflikt na način koji odgovara objema strankama
• Želite obnoviti privremeno poremećeni odnos s protivnom strankom
• Želite vlastito rješenje spora u čijem kreiranju možete aktivno sudjelovati
• Želite postupak u kojem i vi i protivna stranka imate potpunu kontrolu
• Ne želite ili ne želite više da netko odlučuje o vašem sporu umjesto vas
• Želite konačno ispričati svoju stranu priče
• Želite da vas konačno netko sluša i čuje o stvarima koje su vama važne
• Želite utvrditi istinu i pravdu jednaku za obje strane
• Želite odnos prema vama pun poštovanja i razumijevanja
• Želite isključiti svaku neizvjesnost koja vas izjeda u sudskom parničnom postupku
• Ne želite se više baviti s prošlošću, već sa sadašnjošću i budućnošću, vašom i protivne stranke
• Želite li mirno nastaviti sa svojim životom bez stresa koji prati vaš spor
• Želite se ispričati ili oprostiti
• Želite preuzeti kontrolu i nad svojim sporom i nad svojim životom

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja potvrdan, postupak mirenja je najpogodniji način za rješenje vašeg spora.
Obratite nam se i rado ćemo vas detaljnije upoznati s postupkom mirenja i svim drugim potrebnim podacima.

Pokušajte riješiti svoj spor u Centru za mirenje Hrvatske udruge za mirenje.

Vrijeme je da pokušate HUManiji, neformalniji, ekonomičniji i efikasnjii način rješavanja sporova u kojem je zajamčena privatnost, u kojemu ste baš vi i suprotna stranka u centru svih događanja i po važnosti, u postupku u kojem same stranke uz pomoć svojih punomoćnika i izmiritelja dolaze do zajedničkog i vlastitog rješenja spora i do vlastite pravde, kreiranjem vlastitih pravila koji vrijede samo za vas, dakle, mimo nepoznatih i kompliciranih procedura.

Ne brinite, svim strankama koje eventualno ne sklope nagodbu u postupku mirenja, uvijek ostaje na raspolaganju sudski parnični postupak kao alternativno rješenje.

 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb