Ugovorne klauzule o mirenju

U svakodnevnoj praksi sklapanja ugovora i ugovoranja načina na koji će se rješavati eventualni sporovi iz ugovora, najčešće se navodi da će stranke sve svoje sporove rješavati sporazumno (pregovorima), a ako u tome ne uspiju, pred nadležnim sudom. Vrlo rijetko se prije sudskog postupka spominje arbitraža, a mirenje ili medijacija, kao definitivno najpogodniji način rješavanja sporova, gotovo nikako.

U vrijeme sklapanja ugovora, dakle, u vrijeme kada vladaju veoma dobri odnosi između stranaka, stranke u pravilu i ne razmišljaju previše o mogućim sporovima koji iz ugovora mogu nastati, a još i manje o tome kako ih izbjeći ili riješiti. Zato se nekako po inerciji prepuštaju uobičajenim klauzulama s opisanim sadržajem, koje same po sebi zapravo ne znače puno osim što predstavljaju zapravo zajednički pristanak na samo jednu jedinu mogućnost, sudski postupak. Vrijeme sklapanja ugovora je zapravo najbolje vrijeme za donošenje odluke kojom će se unaprijed odrediti i način preveniranja spora i način njegovog rješavanja. Nema garancije za očuvanje dobrih odnosa, i zapravo već svijest o tome da se oni mogu s vremenom pogoršati, čini svaku odluku kojom se unaprijed predviđa način njihovog rješavanja, mudrom poslovnom odlukom. U modernom poslovnom svijetu, svaki spor, a posebno onaj sudski, smatra se poslovnim neuspjehom.

Predlažemo vam da u svoje ugovore uključite neke od niže navedenih klauzula prema vašem izboru i pobrinete se da mirenje ne bude samo formalno sastavni dio ugovora, već da je ono obvezno prije sudskog postupka.

Mirenje definitivno predstavlja najbolje moguće rješenje u slučaju kada stranke ne uspiju same pregovorima riješiti svoje nesuglasice. Brojni primjeri iz prakse to snažno potvrđuju. Dajte mirenju i sebi šansu kada vam to bude zatrebalo i vrlo brzo ćete se uvjeriti u njegove prednosti i pogodnosti. Mirenje vam daje najveće šanse za obnovu privremeno poremećenog odnosa i njegovo zadržavanje u budućnosti, uz potpunu kontrolu nad postupkom i njegovim rezultatom. U postupku mirenja nema iznenađenja i neizvjesnosti na koje ne možete utjecati i nitko o vašem sporu ne može odlučiti umjesto vas.

Odlučite se i vi unaprijed za mirenje! Nemate što izgubiti. Sudski postupak vas uvijek čeka kao posljednja mogućnost koja vam je na raspolaganju. (ugovornom klauzulom moguće je unaprijed i odrediti izmiritelja i/ili instituciju za mirenje).

PRIJEDLOZI UGOVORNIH KLAUZULA O NAČINU RJEŠAVANJA SPOROVA

 

Uobičajena sudska klauzula

Sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i spor koji se odnosi na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane pokušat će riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud u ____________.

Ova odredba stranaka ne obvezuje ugovorne stranke ni na pregovore ni na mirenje i otvara izravno put prema parnici pred stvarno i mjesno nadležnom sudom.
 

Arbitražna klauzula

Sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i spor koji se odnosi na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane pokušat će riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju njihov spor rješavat će se u arbitražnom postupku pred Arbitražnim sudom u ____________.

Napominje se da bez obzira na to jesu li stranke kao način rješavanja spora iz ugovora, ugovorile arbitražni ili sudski postupak, one taj spor mogu pokušati riješiti mirenjem prije, tijekom ili nakon tih postupaka. Ovakav tekst može slijediti u ugovoru iza sudske ili arbitražne klauzule.

Medijacijska jednostavna klauzula

Sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i spor koji se odnosi na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane se za slučaj da ga ne riješe pregovorima, obvezuju pokušati ga riješiti u postupku mirenja.

Ovu klauzulu odlikuje nedovoljna određenost.

Medijacijska jednostavna stupnjevana klauzula

Sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i spor koji se odnosi na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane obvezuju su prvo pokušati riješiti pregovorima. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski postupak. U slučaju da stranke ne sklope nagodbu u mirenju njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud u _______________ (alt. arbitražni sud).

Ovom klauzulom stupnjevano se unaprijed određuje redoslijed načina rješavanja spora; pregovori, mirenje, arbitraža ili sud.

 

Medijacijska složena stupnjevana klauzula s određenjem rokova i  medijacijskog centra / izmiritelja

Sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i spor koji se odnosi na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane obvezuju su prvo pokušati riješiti pregovorima. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb, Teslina 1 (alt. drugim centrom) ili/i izmiriteljem/izmiriteljicom Perom Perićem iz ________, u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se produljiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski / arbitražni postupak. U slučaju da stranke ne sklope nagodbu u mirenju njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud / arbitraža.

Radi efikasnosti u pristupu rješavanja spora iz ugovora, predlaže se strankama unaprijed u ugovoru odrediti rokove trajanja pojedinog postupka mirnog rješavanja spora (i pregovora i mirenja). Jednako tako poželjno je da stranke već u ugovoru odrede pred kojim Centrom za mirenje se žele miriti ili/i pred kojim izmiriteljem/izmiriteljicom se žele miriti, kako bi unaprijed kada nastane spor, izbjegle nesporazume u tom pogledu.


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb