O nama

Hrvatska udruga za mirenje (dalje: HUM) osnovana je u Zagrebu, 19. rujna 2003. Njeni osnivači, koji su ujedno među prvima postali službenim izmiriteljima u Republici Hrvatskoj (dalje:RH), bili su vođeni entuzijazmom i vjerom u mirenje kao izvansudski način rješavanja sporova, utemeljen na dijalogu, uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana. U HUM-u se ponosimo što je Udruga osnovana prije nego što je u RH usvojen prvo Zakon o mirenju („Narodne novine” broj 117/03; stupio je na snagu 1. prosinca 2003.).

Udruga broji oko 700 članova. Njene aktivnosti usmjerene su na razvoj, implementaciju i promicanje mirenja ne samo kao izvansudskog načina rješavanja sporova, već i kao načina života. Razvoju mirenja u RH Udruga doprinosi sudjelovanjem u radu radnih tijela za izradu zakona i podzakonskih akata koji uređuju područje mirenja te u izradi i provedbi strategije razvoja mirenja. U primjenu u na svakodnevni život i poslovanje Udruga je izravno uključena kroz rad Centra za mirenje. U Centru za mirenje provode se postupci mirenja u različitim vrstama sporova, uz sudjelovanje izmiritelja s Liste izmiritelja HUM-a. Usluge Centra za mirenje HUM-a na raspolaganju su domaćim i inozemnim, fizičkim i pravnim osobama.

Udruga aktivno radi na promicanju mirenja prvenstveno organizacijom konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, predavanja, tribina (ali i sudjelovanjem na istima) i distribucijom informativnih materijala o mirenju putem tiskanih i elektroničkih medija te putem društvenih mreža. Udruga svoju djelatnost provodi aktivnošću njenih tijela i članova, posebice kroz djelovanje njenih Klubova: Kluba izmiritelja, Kluba obiteljskih medijatora, Kluba građevinara izmiritelja i Kluba mladih izmiritelja.

HUM je od strane Ministarstva pravosuđa RH akreditirana izmiriteljska institucija za provođenje mirenja i za obuku izmiritelja. Polaznicima koji uspješno dovrše pojedinu obuku izdaju se certifikati o završenoj obuci, na temelju koji se izmiritelji mogu upisati u Registar izmiritelja kojeg vodi Ministarstvo pravosuđa RH.

Članovi HUM-a mogu biti izmiritelji i oni koji to nisu, neovisno o njihovoj profesiji. Svaki redovni član HUM-a, uz ispunjavanje uvjeta iz odgovarajućih odredaba Statuta HUM-a, ima pravo na uvrštavanje na Listu izmiritelja Centra za mirenje HUM-a, kao i druga posebna prava propisana Statutom. Među članovima HUM-a su najiskusniji izmiritelji i treneri za izmiritelje u RH, među kojima su i oni koji uživaju visoki međunarodni ugled.

HUM i njegovi članovi aktivni su u zemlji i inozemstvu, a posebna zadaća HUM-a je razvijati bliske odnose i suradnju s drugim medijacijskim institucijama u RH, srodnima udrugama te državnim ustanovama i tijelima, tijelima lokalne samouprave i trgovačkim društvima.
Dosadašnje aktivnosti HUM-a usmjerene na razvoj mirenja u RH, sve snažnije prihvaćanje mirenja u mnogim područjima društvenog života te zadovoljstvo korisnika njenih usluga, potvrđuju ispravnost uvjerenja njenih osnivača i ujedno daju garanciju za nastavak njenog uspješnog rada u budućnosti.

Pridružite nam se i Vi!


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA