Podružnice

 

Hrvatska udruga za mirenje je, na temelju odredbe čl.8. st.2. Statuta HUM-a, osnovala tri podružnice na području Republike Hrvatske. Podružnice su, prema Statutu HUM-a, organizacijski oblik Hrvatske udruge za mirenje i nemaju pravnu osobnost.

Podružnica Split

Naziv podružnice:   Hrvatska udruga za mirenje podružnica Split.
Sjedište podružnice:   Zrinsko – Frankopanska 8., Split

Osobe ovlaštene za zastupanje podružnice su:
predsjednik podružnice:

Siniša Štimac, Dubrovačka 51, Split, Kliška 13, Split,
zamjenica predsjednika podružnice:

Vinka Mitrović, Kliška 13, Split

Osnovana dana:

1. prosinca 2008. odlukom Upravnog odbora HUM-a

Podružnica Varaždin

Naziv podružnice:   Hrvatska udruga za mirenje podružnica Varaždin.
Sjedište podružnice:   Franjevački trg 5, Varaždin

Osobe ovlaštene za zastupanje podružnice su:
predsjednica podružnice: Blaženka Rogina
zamjenica predsjednice podružnice: Andrea Bunić

Osnovana dana:

6. rujna 2010. odlukom Upravnog odbora HUM-a

Podružnica Osijek

Naziv podružnice:   Hrvatska udruga za mirenje podružnica Osijek.
Sjedište podružnice:   Franje Krezme 13, Osijek

Osobe ovlaštene za zastupanje podružnice je:
predsjednik podružnice: Đorđe Balić

Osnovana dana:

10. svibnja 2011. odlukom Upravnog odbora HUM-a

U pripremi je osnivanje podružnica Hrvatske udruge za mirenje i u drugim gradovima u Republici Hrvatskoj.


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb