Tijela udruge

Tijela Hrvatske udruge za mirenje (dalje: HUM) su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Njihove ovlastiti uređene su Statutom HUM-a.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje brine se o redovnom radu i poslovanju. Upravni odbor ima petnaest članova koji su birani na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Iz redova članova Upravnog odbora Skupština bira Predsjednika udruge. Upravni odbor bira dva dopredsjednika.

Predsjednik upravlja radom udruge, predstavlja i zastupa udrugu. Predsjednik je člana Upravnog odbora i bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire pravilnost i zakonitost rada Udruge. Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju Predsjednika.

Na Skupštini održanoj 13. svibnja 2015. izabrani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Predsjednik.

Predsjednik: dr. sc. Srđan Šimac
Prva dopredsjednica: Aida Marijan, dipl. iur.
Druga dopredsjednica: Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.
Predsjednik Nadzornog odbora: Jadranko Berlengi, dipl. iur.

dr. sc. Srđan Šimac
predsjednik

Aida Marijan
dopredsjednica
Dušanka Pribičević-Gelb
dopredsjednica

Članovi upravnog odbora:

 • Ruđer Anić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu
 • Ivan Antić, dipl. iur., Hrvatska pošta d.d.
 • dr. sc. Vanja Bilić, Ministarstvo pravosuđa RH
 • Vlasta Feuš, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • Ana Gradišek, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • Tanja Hučera, dipl. iur., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 • Kornelija Ivanušić, dipl. iur., sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici
 • Vesna Kovačević Fras, dipl. iur., odvjetnica u Puli
 • mr. sc. Danica Lisičar, u mirovini
 • Aida Marijan, dipl. iur., Končar – Elektroindustrija d.d., dopredsjednica HUM-a
 • Iva Perin Tomičić, dipl. iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka
 • Dušanka Pribičević Gelb, dipl. pol., MUP – Visoka policijska škola, dopredsjednica HUM-a
 • dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH, predsjednik HUM-a
 • Stella Šimunović, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu
 • Nataša Tatarić, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

Ruđer Anić
Odvjetničko društvo Anić i partneri
Ivan Antić
Hrvatska pošta d.d.

dr. sc. Vanja Bilić
Ministarstvo pravosuđa RH

Tanja Hučera
Općinski građanski sud u Zagrebu

Vesna Kovačević Fras
odvjetnica u Puli
mr. sc. Danica Lisičar
u mirovini

Aida Marijan
Končar-elektroindustrija d.d.
Iva Perin Tomičić
Agencija za zaštitu osobnih podataka

Dušanka Pribičević Gelb
MUP-Visoka policijska škola

dr. sc. Srđan Šimac
Visoki trgovački sud RH

Stella Šimunović
Odvjetničko društvo Hondl, Konić, Šimunović, Batur i partneri jtd.
Nataša Tatarić
odvjetnica u Zagrebu

 

Članovi nadzornog odbora:

 • mr. sc. Predrag Dukić, dipl. inž. stroj.
 • Petar Petrić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu
 • Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Petar Petrić
odvjetnik u Zagrebu
Ana Šeničnjak
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Radu HUM-a doprinose i volonteri/ke:

 • Dora Blažević
 • Tatjana Ćosić
 • Iva Ivanković
 • Aleksandra Jakšić
 • Luka Kos
 • Maja Kostervajn
 • Luka Lujić
 • Tea Mađerčić
 • Mateja Meštrović
 • Vanja Rudić
 • Marin Štimac

 


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.