Ocjene i mišljenja stranaka o mirenju

OCJENE I MIŠLJENJA STRANAKA I ODVJETNIKA

O IZMIRITELJIMA I POSTUPCIMA MIRENJA PROVEDENIM PRED CENTROM ZA MIRENJE HUM-a 

logo-za-web

Analiza se odnosi na razdoblje od 2013. – 2016., a obuhvaća 42 ispitanika koja su sudjelovala u postupku mirenja pred Centrom za mirenje HUM-a. Neki od zaključaka analize su:

Stranke biraju mirenje kako bi što efikasnije riješile spor uzimajući pri tome u obzir manje troškove te želju izbjegavanja dugotrajnog sudskog postupka, posebice u slučaju obiteljskih sporova.

Stručnost, kompetentnost, iskustvo miritelja, nepristranost, odlične preporuke, osjećaj sigurnosti i povjerenja uz želju stranaka da riješe spor ključni su razlozi zbog kojih su stranke izabrale pokrenuti postupak mirenja pred centrom za mirenje HUM-a.

Stranke mirenje prepoznaju kao način rješavanja sporova u kojem do izražaja dolazi kvalitetna komunikacija, uvažavanje njihovih mišljenja i stavova bez osuđivanja, a rezultat je zadovoljstvo svi sudionika.

Cijelu analizu pročitajte u nastavku.

Download (PDF, 544KB)


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.