Projekti 2020. godine


HUM partner u projektima:

1. HUM u projektu „Pokreni se, educiraj se- budi podrška u zajednici !“

Zadovoljstvo nam je što smo dio projekta „Pokreni se, educiraj se- budi podrška u zajednici !“ financiran sredstvima Ministarstva za demografiju,mlade, obitelj i socijalnu politiku RH. 

Projekt „Pokreni se, educiraj se-budi podrška u zajednici“ je usmjeren na aktivaciju mladih u zajednici kroz Malu školu aktivne participacije i pružanja podrške 17. – 19. lipnja 2020. u Iloku kako bi se mladi studenti osnažili te kroz nova znanja i vještine stečene kroz edukacije i radionice upotrijebili isto u pružanju podrške u zajednici kroz volonterski angažman ili na drugi prikladan način. HUM će projektu doprinijeti edukacijom kroz drugi modul višesatnu radionicu na temu nenasilnog- mirnog rješavanja sukoba među mladima uz voditeljicu Suzanu Fugaj.

Projekt se provodi od 1.siječnja 2020. do 31.prosinca 2020.godine. Nositelj projekta je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, a Hrvatska udruga za mirenje sudjeluje kao partner zajedno sa Volonterskim Centrom Osijek i Udrugom žena Vukovar. Više o projektu: http://pzs.hr/%e2%96%ba-pokreni-se-educiraj-se-budi-podrska-u-zajednici/