Projekti 2020. godine


HUM-ov projekt HUMolegijom do HUManije zajednice financiran je od strane Grada Zagreba u razdoblju provedbe do 31. prosinca 2020. Partner projekta je Akcija za ravnopravnost, asertivnost, nenasilje i empatiju. 

Prva aktivnost, online tribina pod nazivom “Medijacija je moja motivacija” održana je 16. listopada 2020. Nakon uvodnih riječi o projektu, Dore Kavurčić, izmiriteljice, panelisti/ce su bili/e izmiritelji/ce Ana Šeničnjak, Tin Oraić, Mateja Meštrović te volonter Josip Lisak, uz moderiranje Suzana Fugaj, izmiriteljice. Snimku tribine možete pronaći ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=0rebZAH6RrI&ab_channel=HUM-Hrvatskaudrugazamirenje

HUMolegij je edukacijski trodnevni trening namijenjen mladeži od 16 do 21 godinu, a prijava će biti moguća zainteresiranoj mladeži s područja Grada Zagreba. Projekt je odobren kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. Cilj projekta je mladima osvijestiti važnost nenasilnog, mirnog i civiliziranog načina rješavanja sukoba. 

HUM partner u projektima:

1. HUM u projektu „Pokreni se, educiraj se- budi podrška u zajednici !“ financiran sredstvima Ministarstva za demografiju,mlade, obitelj i socijalnu politiku RH. Projekt je usmjeren na aktivaciju mladih u zajednici kroz Malu školu aktivne participacije i pružanja podrške 17. – 19. lipnja 2020. u Iloku kako bi se mladi studenti osnažili te kroz nova znanja i vještine stečene kroz edukacije i radionice upotrijebili isto u pružanju podrške u zajednici kroz volonterski angažman ili na drugi prikladan način. HUM će projektu doprinijeti edukacijom kroz drugi modul višesatnu radionicu na temu nenasilnog- mirnog rješavanja sukoba među mladima uz voditeljicu Suzanu Fugaj.

Projekt se provodi od 1.siječnja 2020. do 31.prosinca 2020.godine. Nositelj projekta je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, a Hrvatska udruga za mirenje sudjeluje kao partner zajedno sa Volonterskim Centrom Osijek i Udrugom žena Vukovar. Više o projektu: http://pzs.hr/%e2%96%ba-pokreni-se-educiraj-se-budi-podrska-u-zajednici/

 

2. NOVI SINDIKAT je nositelj projekta “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac –  ZaRUP”. Osim HUM-a, partneri na ovom projektu je i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Projekt je započeo 1. kolovoza 2020., a traje do 31. siječnja 2022. godine. Cilj projekta su humaniji odnosi i zaštita te jačanje radničkih prava. Projektom je omogućeno da 15 članova organizacije pohađa i osnovnu i dodatnu obuku za medijatore. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu: https://zarup.eu/

 

 

 

3. SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava prijavitelj je projekta za pružanje primarne pravne pomoći, a u kojem su zajedno s HUM-om kao partnerom održali online okrugli stol “Medijacija u obiteljskim sporovima” za medijatore s područja Rijeke i šire u okviru Tjedna medijacije, 19.10.2020. Nakon uvodnih riječi Suzane Fugaj uslijedila su izlaganja Dušanke Pribičević-Gelb, dugogodišnje medijatorice, te Dalibora Čajkovskog, odvjetnika i medijatora u Rijeci. 

Okrugli stol dio je projekta pod nazivom Savjetovalište za pravnu pomoć, koji financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Udruga SOS Rijeka je nositelj projekta dok je partner Hrvatska udruga za mirenje. Cilj projekta je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Snimku okruglog stola možete vidjeti ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=QzzF3tjiUdw&t=8s&ab_channel=HUM-Hrvatskaudrugazamirenje

PROJEKTI IZ 2019:

3. Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje koji sufinancira Ured za udruge vlade RH. Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1.8.2019. Cilj projekta je osnažiti doprinos organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj uz unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije. HUM kao partner projekta održava edukacije u osnovnim školama o nenasilnoj komunikaciji, a kao predstavnica HUM-a u projektu sudjeluje Dušanka Pribičević – Gelb. Ostali partneri su: Udruga OAZA, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb, IX. gimnazija Zagreb. Projektom će se razvijati novi programi izobrazbe i 2 kurikuluma, održavati orijentacijske radionice o volontiranju, zaštiti okoliša i nenasilnoj komunikaciji, provoditi edukacija o menadžmentu volontera i mnoštvo volonterskih akcija. Predviđena je i izrada i tiskanje nove publikacije o osnovnoškolskom volontiranju, a škole koje su partneri dobit će posebne prostorije za vrijedne volontere. Više o projektu pratite na facebooku i web stranici Volonterskog centra Zagreb, https://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/zapoceo-projekt-skolska-volonterska-zajednica-snaga-za-odrzivi-razvoj/