Predstavnica HUM-a na radionici “Osnove PR-a za organizacije civilnog društva”