TIHI OTPOR I PREPREKE U RAZVOJU MIRENJA, I KAKO IH PREVLADATI?

Subota, ožujak 3, 2018

Klub izmiritelja HUM-a poziva vas na predavanje TIHI OTPOR I PREPREKE U RAZVOJU MIRENJA, I KAKO IH PREVLADATI? Za početak, poželite im dobrodošlicu!  ponedjeljak, 5. ožujka 2018., u 18.00 sati HUM, Nikole Tesle 1/I., Zagreb Predavač: dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje Moderna društva izložena […]

Read More

Predavanje: Medijacija – emocionalna inteligencija, fleksibilnost, kreativnost

Subota, travanj 16, 2016

U sklopu  Kluba izmiritelja HUM-a 15. travnja 2016. održana su predavanja  u prostorijama HUM-a, Teslina 1/I, Zagreb „OD MEDIJACIJE DO EMOCIONALNE INTELIGENCIJE“ Voditeljica: Maja Jagar, mag. ped., transakcijska analitičarka savjetnica i “FLEKSIBILNOST, INOVATIVNOST, KREATIVNOST – SNAŽNA ORUĐA MODERNOG MEDIJATORA” Voditeljica: prof. Nina Vrdoljak   Na kraju oba predavanja, uslijedila su pitanja sudionika te se diskutiralo […]

Read More

Postanite izmiritelj/ica u veljači

Petak, siječanj 8, 2016

  Pozivamo zainteresirane da se prijave za sudjelovanje u OSNOVNOJ OBUCI ZA IZMIRITELJE, koja će se održati 5., 6., 7., 13. i 14. veljače 2016. u prostorijama HUM-a, Teslina 1/I, Zagreb. Obuka je namijenjena svima koji žele saznati više o mirenju (medijaciji) kao iznimno uspješnom izvansudskom načinu rješavanja konflikata i sporova bilo koje vrste. Obuka […]

Read More

Mirenje na VIII međunarodnom kongresu pravnika u zdravstvu

Petak, rujan 18, 2015

      U organizaciji Udruge pravnika u zdravstvu, od 5. do 7. listopada 2015., u SB za medicinsku rehabilitaciju “BIOKOVKA” u Makarskoj, održat će se VIII. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem uz temu: Praktična primjena hrvatskog zakonodavstva u zdravstvu. Uvodno izlaganje 5. listopada 2015., održat će dr. sc. Srđan Šimac, pod nazivom […]

Read More

Najbolja rješenja spora su ona koja kreiraju same stranke

Utorak, lipanj 16, 2015

      Poslovni.hr objavio već četvrti članak dr.sc. Srđana Šimca, predsjednika Hrvatske udruge za mirenje te sudca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Gospodarstvenik iz Osijeka u praksi je imao 80 parnica i u svima je pobijedio, međutim, ni po jednoj presudi se nije uspio naplatiti. S druge strane, u sporovima u kojima je pregovarao […]

Read More

Preuzmite kontrolu nad konfliktima da ne bi oni kontrolirali vas; dr. sc. Srđan Šimac

Utorak, travanj 7, 2015

      dr. sc. Srđan Šimac – predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i sudac Visokog trgovačkog suda RH – objavio još jedan članak o preuzimanju kontrole nad konfliktima u Poslovni.hr. Najbolje je u trenutku sklapanja ugovora s poslovnim partnerom u ugovore uključiti detaljne i precizne klauzule o pregovorima i medijaciji koje se ne daju […]

Read More

Alternativno rješavanje potrošačkih konflikata/ sporova

Petak, siječanj 30, 2015

      ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA (ARS) U POTROŠAČKIM SLUČAJEVIMA: Jesu li razlike prepreka djelotvornom pristupu do pravde? – Alternative Dispute Resolution for Consumer Cases: Are Divergences an Obstacle to Effective Access to Justice? – Autori:  URŠA JERETINA, dipl. krim. (professional trainee at HUM)   i   prof. dr. sc. ALAN UZELAC Tradicionalni sudski postupci ne […]

Read More

Fotografije sa Tjedna mirenja 2014

Petak, listopad 24, 2014

     

Read More

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.