Osnovna obuka o transformativnom pristupu mirenja u Ljubljani