Predavanje o mirenju na Pravnom fakultetu u Rijeci