„Volontiranje djece i mladih za izgradnju kulture mira“