Najbolja rješenja spora su ona koja kreiraju same stranke