Regionalna međunarodna konferencija (država jugoistične Europe) o mirenju u Fruškoj Gori 2015, Srbija.