Mirenje na VIII međunarodnom kongresu pravnika u zdravstvu