O POGODNOSTI MIRENJA

ZA VAS I VAŠ SPOR

 

Predloženo Vam je mirenje. Pitate se je li mirenje pogodan način za rješenje Vašeg spora. Dopustite nam da Vam pomognemo u traženju odgovora na to pitanje. Uobičajeno je da jedna stranka misli da druga nije spremna ili ne želi spor rješavati dogovorno, neovisno o tome je li to istina ili ne. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše osobne perspektive.

 DA, moj spor je pogodan za mirenje jer:

 • Ne možete ili ne želite sebi priuštiti parničenje.
 • Parnica traje predugo i/ili ne odvija se onako kako ste se nadali i želite je što prije okončati.
 • Želite riješiti spor na način koji odgovara svim strankama u sporu.
 • Stalo vam je da obnovite privremeno poremećeni odnos s protivnom strankom.
 • Trajno ste upućeni na odnos s drugom stranom pa i ako se presudom odluči o vašem sporu (poslovni partneri, suvlasnici, suposjednici, osnivači, koautori, i dr.).
 • Želite mirno rješenje u interesu trećih osoba i vas samih.
 • Želite vlastito rješenje spora u čijem kreiranju možete aktivno sudjelovati.
 • Želite postupak u kojem i vi i druga stranka imate kontrolu.
 • Ne želite uopće ili ne želite više, da netko odlučuje o vašem sporu umjesto vas.
 • Želite priliku ispričati svoju stranu priče.
 • Želite da vas netko sluša i čuje o stvarima koje su vama važne.
 • Želite odnos prema vama pun poštovanja i razumijevanja.
 • Želite sigurno ozračje u kojem vaše postupke i mišljenje nitko neće osuđivati.
 • Želite priliku ispričati se ili oprostiti drugoj stranci.
 • Ne želite svoju pobjedu i poraz a ni pobjedu niti poraz protivne stranke.
 • Želite isključiti neizvjesnost i rizik koji vas opterećuju u sudskom sporu.
 • Ne želite se baviti prošlošću, već sadašnjošću i budućnošću.
 • Želite okončati spor i mirno nastaviti sa svojim životom i/ili poslovanjem bez stresa koji prati spor.
 • Želite preuzeti kontrolu nad svojim sporom,životom i poslovanjem.

NE, spor nije pogodan za mirenje jer:

 • Vam je važno da o predmetu spora dobijete sudsku odluku.
 • Predmet spora je od javnog interesa i imat će posljedice na mnoge druge građane.
 • Višekratni pokušaji mirenja nisu rezultirali nagodbom i više ne želite u takvom postupku sudjelovati (nije isključeno da se u novom pokušaju dogovorite).

Nisam siguran/na jer:

 • Nisam siguran želim li mirno rješenje spora s drugom strankom.
 • Mislim da druga stranka neće prihvatiti mirenje i suradnju oko rješenja.
 • Mislim da bi bilo veoma teško sjediti za istim stolom s drugom strankom.
 • Ne vidim mogućnost da se naš spor riješi.
 • Na spor utječu druge osobe koje nisu stranke u sporu.
 • Ne vidim kako bi mi nam netko pomogao, ako mi sami nismo bili u stanju dogovoriti se.
 • Miriti se/nagađati predstavlja znak slabosti.
 • Zašto bih se mirio kad sam u pravu?

Ako je Vaš odgovor DA na više od jednog postavljenog pitanja, kontaktirajte nas i predložite mirenje u Vašem sporu.

Ako ja Vaš odgovor DA, a niste u stanju ili ne želite kontaktirati drugu stranu u vezi s njenim pristankom na mirenje, prepustite nama da kontaktiramo nju/njega u tom pogledu. Mi ćemo to rado učiniti za Vas.

 

 

Ako niste sigurni, kontaktirajte nas i rado ćemo Vam pomoći oko dodatnih odgovora i davanja podataka koji Vam možda nedostaju za pouzdanu odluku o sudjelovanju u postupku mirenja. Ako ste još uvijek neodlučni, molimo Vas očekujte da ćemo Vas osobno kontaktirati u roku od nekoliko dana od dana zaprimanja ovog upitnika.

 

Tajnica Centra za mirenje, Suzana Fugaj, mob. 099 591 2313

poštanska adresa: Hrvatska udruga za mirenje, Teslina 1, Zagreb

e-mail  adresa: info@mirenje.hr; hum.mirenje@gmail.com

web: www.mirenje.hr