Volonteri HUM-a

Radu HUM-a doprinijeli su i volonteri/ke:

 

2014.

 • Katarina Babić
 • Ivan Fras
 • Suzana Fugaj
 • Domagoj Golubić
 • Hrvoje Herent
 • Kristina Solgat
 • Jelena Vidović
 • Maja Vidović
 • Dajana Žvorc

 

2015.

 • Slaven Boljun
 • Dario Ćorić
 • Zrinka Domitran
 • Ejla Grantverger
 • Anita Kutlić
 • Lovro Milaković
 • Tina Mazalin
 • Ivana Radan
 • Ana Šeničnjak

Priznanje HUM-a: Najbolji volonter 2015. – Anita Kutlić

 

2016. 

 • Karolina Benasić
 • Slaven Boljun
 • Ana Đaković
 • Stela Kolak
 • Vedrana Mikulčić
 • Thea Therlecky
 • Anita Tkalčević
 • Katarina Vražić
 • Matthew Huzaineh (USA)
 • Scott J. Seger (USA)
 • Mark Vanaman (USA)

Priznanje HUM-a: Najbolji volonter 2016. – Vedrana Mikulčić

 

 • Tena Ćupić
 • Vedran Dolenčić
 • Amy Foye (USA)
 • Melisa Jahic (USA)
 • Maja Kmetić
 • Tatyana Marugg (USA)
 • Tanja Paun
 • Tibor Stojev
 • Marin Štimac
 • Hrvoje Švaljek
 • Marija Vujeva

Priznanje HUM-a: Najbolji volonter 2017. – Marija Vujeva

 

Aktualni volonteri/ke OVDJE.

 

Hvala svima na uloženom trudu, vremenu, dobroj volji i pomoći! 😉


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.